Tuesday, February 22, 2011

အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရး (၄) နိဂုံး (A Revolution of The Mind by Jonathan Israel )

ေဒါက္တာခင္ေအာင္(ေခတ္ျပိဳင္)
* ကမာၻေပၚမွာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေပမယ့္ တရားမွ်တမႈ၊ ေမတၱာေစတနာထားမႈ၊ သစၥာရွိမႈ၊ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈ စတာေတြမွာ အသြင္တူၾကတယ္လုိ႔ ဒီဒါ႐ုိးကဆုိတယ္။ တရားမွ်တတဲ့ဥပေဒနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ႐ုိေသေလးစားတာဟာ မွန္ကန္တဲ့ကုိယ္က်င့္တရားပဲလုိ႔ ဒီဒါ႐ုိးကျမင္တယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ဥပေဒရွိရင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ကုိယ္က်င့္တရား ထြက္ေပၚလာမွာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာေရးကင္းတဲ့ တရားဥပေဒကုိ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရးသမားေတြက ေတာင္းဆုိတာ ျဖစ္တယ္။ စပင္ႏုိဇာ၊ ဒီဒါ႐ုိး၊ အယ္ဗီ႐ႈ၊ ေဒါလ္ဘတ္ရွ စတဲ့ပညာရွင္ေတြ တင္ျပေဆြးေႏြးတဲ့ အယူအဆေတြဟာ ျပင္သစ္မွာတင္မကဘဲ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္နဲ႔ အျခားႏုိင္ငံေတြကုိ ပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားတယ္။ ဘာသာေရးခံယူခ်က္ ကင္းရွင္းမွသာ ေလ့လာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ လြတ္လပ္မွန္ကန္စြာ လုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဒတ္ခ်၊ အေမရိကန္၊ အီတလီ၊ ၿဗိတိန္ စတဲ့ႏုိင္ငံေတြက အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ေတာ္လွန္ေရး၀ါဒီနဲ႔ ျပဳျပင္ေရး၀ါဒီဆုိၿပီး ဂုိဏ္းကြဲသြားတာဟာ ၁၇၇၅ မွာ ထင္ရွားေနၿပီ။ ဒႆနအျမင္၊ သိပၸံ၊ ကုိယ္က်င့္တရားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ေတြမွာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းလုိ႔မရေအာင္ ကြဲျပားျခားနားသြားၾကတယ္။ ဒီဒါ႐ုိးနဲ႔ ေဒါလ္ဘတ္ရွတုိ႔ ခ်ေပးတဲ့ အေျခခံအတုိင္း ေနာက္လုိက္ေတြက ဆက္လက္က်င့္သုံးၾကတယ္။ ဥပမာ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ျပင္သစ္အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္လာတဲ့ ျပင္သစ္လူငယ္ ဗိုေန (Volney) အာရပ္ေဒသမွာ သုံးႏွစ္ေလ့လာၿပီး လြတ္ေျမာက္ေရးအေၾကာင္း စဥ္းစားတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ႏုိင္ငံေရးပူးေပါင္းၿပီး ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားတဲ့ ေရွးေဟာင္းစနစ္ကုိ ဘယ္လုိတြန္းလွန္ရင္ ေကာင္းမလဲလုိ႔ ဗိုေနက စဥ္းစားတယ္။

* အာေရဗ်သဲကႏၲာရေန တုိင္းရင္းသားေတြကုိယ္တုိင္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္မွ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္က လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ဗုိေနက ယုံၾကည္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာသာေရးအာဏာပုိင္၊ ႏုိင္ငံေရးအာဏာပုိင္၊ အသိဉာဏ္ကင္းမဲ့မႈ၊ အယူသီးမႈ၊ စတာေတြေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡေတြ ျဖစ္ေပၚလာရတယ္ဆုိတာကုိ အရင္ဆုံးသိဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းထဲက ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကုိယ့္ဘက္ပါေအာင္ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းတာမ်ဳိးကုိ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရး သမားေတြက လက္မခံၾကဘူး။ ေခတ္ေဟာင္းကုိ တုိက္ဖ်က္တဲ့ အေတြးအေခၚသစ္ကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္စာေစာင္ေတြထုတ္ၿပီး ျဖန္႔ေ၀ရမယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ ျပည္သူတရပ္လုံး အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းလာတဲ့အထိ ေတာ္လွန္ေရးစာေပကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထုတ္ေ၀ရမယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အေတြးအေခၚ အယူအဆေဟာင္းေတြကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္မွသာ အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းၿပီး လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ဗိုေနက ယုံၾကည္တယ္။

* ၁၆၆၀ နဲ႔ ၁၇၉၀ အၾကားေပၚေပါက္ႀကီးထြားလာတဲ့ အသိဉာဏ္ပညာပြင့္လင္းေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးကုိ လႊမ္းသြားတာသိသာတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး၊ ညီမွ်ေရးနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးသေဘာတရားနဲ႔ ေရွးေဟာင္းအဖြဲ႔အစည္းကုိ အစားထုိးဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းၾကတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ သေဘာတရားဟာ အေရးႀကီးတဲ့အခန္းက ပါ၀င္တယ္ဆုိတာကုိ သမုိင္းဆရာအမ်ားစုက လက္မခံႏုိင္ၾကဘူးလုိ႔ ေဂ်ာ္နသန္အစၥေရးကဆုိတယ္။ အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းေရးဆုိတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအေနနဲ႔ ေလ့လာၾကတဲ့အခါ သမုိင္းအေရးအသား ေလ့လာေရးပညာ historiography မွာ ျပႆနာအေတာ္ႀကီးသြားတယ္လုိ႔ဆုိတယ္

* ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ေနာက္ခံသေဘာတရားမပါတဲ့ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေရးအသားေတြမွာ ဟာကြက္ႀကီးကုိ ေတြ႔ေနရတယ္။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ျဖစ္ပြားေစတဲ့ သေဘာတရားေတြကို ေလ့လာတာမ်ဳိး မရွိသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္းေရးတဲ့ စာအုပ္ စာတမ္းေတြ ေတာင္ပုံရာပုံရွိေပမယ့္ အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းေရး လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေလ့လာတာမ်ဳိးရွားတယ္။ ဖရန္စြာျဖဴးေရ Furet ေရးတဲ့ "ေတာ္လွန္ေသာျပင္သစ္ ၁၇၇၀-၁၈၈၀" ဆုိတဲ့ စာမ်က္ႏွာ (၆၀၀) ေက်ာ္ စာအုပ္ ၁၉၈၈ က ထြက္လာတယ္။ ဒီစာအုပ္ထဲမွာ ဒီဒါ႐ုိး၊ ေဒါလ္ဘတ္ရွ၊ ဘရိစုိ၊ ကုိဒုိေစး၊ မီးအားဘူ၊ ဗိုေန၊ တြမ္ပိန္း စတဲ့နာမည္ေတြကို မေတြ႔ရဘူးလုိ႔ ေဂ်ာနသန္အစၥေရးကဆုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ (၁၀၀) အတြင္းမွာ ဘာေတြ တကယ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ စာဖတ္သူအေနနဲ႔ မသိႏုိင္ဘူးတဲ့။
* အခြင့္ထူးခံရာထူးအဆင့္အတန္းကိုၿဖိဳဖ်က္ၿပီး ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႔အညီ လူ႔ေဘာင္သစ္ကုိ တည္ေထာင္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ သေဘာတရား ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ေဟာ္လန္၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္နဲ႔ အျခားေဒသေတြမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီးေတာ့မွ ၁၇၈၉ မွာ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြားတာပါ။ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားၿပီးေတာ့မွ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားတာဟာ မျငင္းႏုိင္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းကုိ ၿဖိဳဖ်က္ႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ကုိ မတည္ေထာင္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အၾကမ္းဖက္တဲ့ေခတ္ဆုိး (၁၇၉၃-၉၄) ႀကီး ေပၚထြက္လာၿပီး ဂုိဏ္းဂဏတုိက္ပြဲမွာ ေရာဗစ္ၿပဲ (Robespierre) ႀကီးစုိးတဲ့ဂုိဏ္းက လူေပါင္းေလးေသာင္းေလာက္ကုိ သတ္ျဖတ္လုိက္တယ္။ အေတြးအေခၚ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ပုန္းေအာင္းေနရတဲ့ကာလျဖစ္တယ္။ မေသဘဲ က်န္ရစ္သူေတြကေတာ့ ေရာဗစ္ၿပဲကုိ ေသြးဆာေနတဲ့ အာဏာရွင္အျဖစ္ ႐ႈတ္ခ်ၾကတယ္။

* ေရာဗစ္ၿပဲအသတ္ခံရေတာ့မွပဲ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ေခါင္းေထာင္လာႏုိင္တယ္။ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရးသမားေတြထဲမွာ (၁၇) ရာစုပညာရွင္ ဘာေရာ့ခ္စပင္ႏုိဇာ (Baruch Spinoza) ကုိ ၾသဇာအရွိဆုံးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဂ်ာ္နသန္အစၥေရးက မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္။ စပင္ႏုိဇာရဲ႕ အယူအဆေတြဟာ (၁၈) ရာစုနဲ႔ (၁၉) ရာစုအထိ ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏုိင္တာေတြ႔ရတယ္။ ဒီကေန႔လက္ခံထားၾကတဲ့ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားေတြကုိ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရးသမားေတြက အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း ေဂ်ာ္နသန္အစၥေရးက မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။

* က်ေနာ္တုိ႔ေက်ာင္းသားဘ၀မွာ တြမ္ပိန္းကုိသာ ၾကားဖူးတယ္။ ျပင္သစ္က အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရးသမားေတြအေၾကာင္း မၾကားဖူးပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ စာသင္ၾကားပုိ႔ခ်တဲ့ ဆရာဆရာမေတြလည္း ၾကားဖူးဟန္မတူပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေဂ်ာ္နသန္အစၥေရးရဲ႕ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရးကုိ လက္ကမခ်ႏုိင္ေအာင္ ဖတ္မိတယ္။ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ အလြန္အဖုိးတန္တဲ့စာအုပ္ျဖစ္လုိ႔ ျမန္မာလုိအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပန္ေရးမိတယ္။ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးဟာ နယ္သစ္မွာ ဆင္ႏႊဲရတာမို႔ အဟန္႔အတား အေႏွာင့္အယွက္ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးကေတာ့ ေရွးေဟာင္းအစဥ္အလာ အယူသီးမႈေတြနဲ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ရတာမုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ မေပၚႏုိင္ဘဲျဖစ္သြားရတယ္။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြားၿပီး အႏွစ္ (၈၀) ေက်ာ္ၾကာေတာ့မွ ေခတ္သစ္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ တတိယသမၼတႏုိင္ငံကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။

* ဒီမိုကေရစီခရီးရွည္ ခ်ီတက္ေနစဥ္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ဘုရင္စနစ္ ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္တဲ့ အခ်ိန္အခါေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးမွာ လူတစုႀကီးစုိးတဲ့ ဘုရင္စနစ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရးသမားေတြရဲ႕ အယူအဆေအာင္ပြဲခံသြားတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကုိ ျပင္သစ္ျပည္မွာ ေနထုိင္ၿပီး ျပင္သစ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္တဲ့ ျမန္မာလူငယ္ေတြက ေလ့လာၿပီး တဆင့္ျဖန္႔ေ၀မယ္ဆုိရင္ အလြန္အက်ဳိးရွိမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။ မိမိတုိင္းျပည္ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာတာကုိ ျမင္ခ်င္တဲ့ ျပည္ခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ဟာ သူမ်ားႏုိင္ငံေတြရဲ႕သမုိင္းကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔လုိတယ္။

* သမုိင္းကေပးထားတဲ့ သင္ခန္းစာကုိနားလည္ရင္ သူမ်ားႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့အမွားကုိ ေရွာင္ႏုိင္တာမုိ႔ တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ရာမွာ မၾကန္႔ၾကာဘဲ မေႏွးအျမန္ လုပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ သမုိင္းျဖစ္ရပ္တခုက သင္ခန္းစာထုတ္ယူၿပီး အျခားတခုမွာ အသုံးျပဳတာဟာ အခုေခတ္မွာ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္လုိ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒီလုိဂ႐ုတစုိက္ သင္ခန္းစာယူထားတာေတာင္ သတိလစ္သြားလုိ႔ ေမွ်ာ့္လင့္တဲ့အတုိင္း ျဖစ္မလာတဲ့ သာဓကေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဥပမာ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ႐ုရွားျပည္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြားေတာ့ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးကေပးတဲ့ သင္ခန္းစာကုိ ေကာင္းစြာသတိရေနခဲ့ၾကတယ္တဲ့။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးက အာဏာရွင္နပုိလီယံကုိ ေမြးထုတ္လုိက္သလုိ ႐ုရွားေတာ္လွန္ေရးက အာဏာရွင္ေမြးထုတ္လုိက္မွာကုိ အထူးစုိးရိမ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလုိသမုိင္းကေပးတဲ့ သင္ခန္းစာကုိ သတိထားေနတာေတာင္ ႐ုရွားမွာ အာဏာရွင္စတာလင္ ေပၚထြက္လာခဲ့တယ္။
* ေသဆုံးသြားတဲ့ မ်ဳိးဆက္ေတြထားရစ္ခဲ့တဲ့ ႐ုိးရာအစဥ္အလာေတြဟာ အသက္ရွင္ေနသူေတြရဲ႕ စိတ္သဘာ၀ကုိ အိပ္မက္ဆုိးႀကီးလုိ ဖိစီးေနတယ္လုိ႔ Karl Marx က The 18th Brumaire of Louis Bonaparte (ဘ႐ူးမဲရား လူး၀ီဘုိးနာပတ္) ဆုိတဲ့ စာတမ္းမွာ ေရးထားတယ္။ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္တဲ့ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးထဲက အာဏာရွင္စနစ္ေပၚလာပံုကုိ ေလ့လာတာပါပဲ။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးျပကၡဒိန္မွာ ၁၇၉၉ ႏုိ၀င္ဘာ (၉) ရက္ေန႔ကုိ ဘ႐ူးမဲရား (၁၈) ရက္ေန႔လုိ႔ေခၚတယ္။ အဲဒီေန႔မွာ နပုိလီယံက စစ္အာဏာသိမ္းတဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးဟာ အာဏာရွင္ဘုရင္စနစ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားရတယ္။

* သမုိင္းကေပးတဲ့ သင္ခန္းစာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အနာဂတ္ကုိ ခန္႔မွန္းႏုိင္မယ္ဆုိရင္ သမုိင္းသံသရာလည္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ သမုိင္းကေပးတဲ့ သင္ခန္းစာကုိ နားမလည္သူဟာ မွားၿပီးခဲ့တာကုိပဲ ထပ္ခါတလဲလဲလုပ္ေနလုိ႔ သမုိင္းသံသရာက မထြက္ႏုိင္တာပါပဲ။ ဒါဟာ အမွန္တရားကုိ မျမင္ႏုိင္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္နဲ႔ အနာဂတ္ဆုိတဲ့ ကာလသုံးပါးဟာ ဆက္ေနတယ္။ အတိတ္နဲ႔ အနာဂတ္ကုိ ပစၥဳပၸန္က ဆက္ထားတယ္လုိ႔လည္း သမုိင္းဆရာေတြက ေျပာေလ့ရွိတယ္။ အတိတ္က ပစၥဳပၸန္ကုိ ဖန္တီးၿပီး ပစၥဳပၸန္က အနာဂတ္ကုိ ဖန္တီးတဲ့ျဖစ္စဥ္ပါပဲ။ အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းႏုိင္ၾကပါေစ။ 

ေတာ္လွန္ေရးသမား (ခင္မမ်ဳိး)

အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရး အပုိင္း ( ၄ ) (နိဂံုး) A Revolution of The Mind by Jonathan Israel

ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္ ( စာအုပ္ေ၀ဖန္ေရး)(ေခတ္ျပိဳင္) Jul 26, '10 3:00 PM
for everyone

ကမာၻေပၚမွာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေပမယ့္ တရားမွ်တမႈ၊ ေမတၱာေစတနာထားမႈ၊ သစၥာရွိမႈ၊ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈ စတာေတြမွာ အသြင္တူၾကတယ္လုိ႔ ဒီဒါ႐ုိးကဆုိတယ္။ တရားမွ်တတဲ့ဥပေဒနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ႐ုိေသေလးစားတာဟာ မွန္ကန္တဲ့ကုိယ္က်င့္တရားပဲလုိ႔ ဒီဒါ႐ုိးကျမင္တယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ဥပေဒရွိရင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ကုိယ္က်င့္တရား ထြက္ေပၚလာမွာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာေရးကင္းတဲ့ တရားဥပေဒကုိ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရးသမားေတြက ေတာင္းဆုိတာ ျဖစ္တယ္။ စပင္ႏုိဇာ၊ ဒီဒါ႐ုိး၊ အယ္ဗီ႐ႈ၊ ေဒါလ္ဘတ္ရွ စတဲ့ပညာရွင္ေတြ တင္ျပေဆြးေႏြးတဲ့ အယူအဆေတြဟာ ျပင္သစ္မွာတင္မကဘဲ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္နဲ႔ အျခားႏုိင္ငံေတြကုိ ပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားတယ္။ ဘာသာေရးခံယူခ်က္ ကင္းရွင္းမွသာ ေလ့လာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ လြတ္လပ္မွန္ကန္စြာ လုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဒတ္ခ်၊ အေမရိကန္၊ အီတလီ၊ ၿဗိတိန္ စတဲ့ႏုိင္ငံေတြက အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ေတာ္လွန္ေရး၀ါဒီနဲ႔ ျပဳျပင္ေရး၀ါဒီဆုိၿပီး ဂုိဏ္းကြဲသြားတာဟာ ၁၇၇၅ မွာ ထင္ရွားေနၿပီ။ ဒႆနအျမင္၊ သိပၸံ၊ ကုိယ္က်င့္တရားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ေတြမွာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းလုိ႔မရေအာင္ ကြဲျပားျခားနားသြားၾကတယ္။ ဒီဒါ႐ုိးနဲ႔ ေဒါလ္ဘတ္ရွတုိ႔ ခ်ေပးတဲ့ အေျခခံအတုိင္း ေနာက္လုိက္ေတြက ဆက္လက္က်င့္သုံးၾကတယ္။ ဥပမာ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ျပင္သစ္အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္လာတဲ့ ျပင္သစ္လူငယ္ ဗိုေန (Volney) အာရပ္ေဒသမွာ သုံးႏွစ္ေလ့လာၿပီး လြတ္ေျမာက္ေရးအေၾကာင္း စဥ္းစားတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ႏုိင္ငံေရးပူးေပါင္းၿပီး ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားတဲ့ ေရွးေဟာင္းစနစ္ကုိ ဘယ္လုိတြန္းလွန္ရင္ ေကာင္းမလဲလုိ႔ ဗိုေနက စဥ္းစားတယ္။

အာေရဗ်သဲကႏၲာရေန တုိင္းရင္းသားေတြကုိယ္တုိင္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္မွ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္က လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ဗုိေနက ယုံၾကည္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာသာေရးအာဏာပုိင္၊ ႏုိင္ငံေရးအာဏာပုိင္၊ အသိဉာဏ္ကင္းမဲ့မႈ၊ အယူသီးမႈ၊ စတာေတြေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡေတြ ျဖစ္ေပၚလာရတယ္ဆုိတာကုိ အရင္ဆုံးသိဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းထဲက ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကုိယ့္ဘက္ပါေအာင္ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းတာမ်ဳိးကုိ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရး သမားေတြက လက္မခံၾကဘူး။ ေခတ္ေဟာင္းကုိ တုိက္ဖ်က္တဲ့ အေတြးအေခၚသစ္ကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္စာေစာင္ေတြထုတ္ၿပီး ျဖန္႔ေ၀ရမယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ ျပည္သူတရပ္လုံး အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းလာတဲ့အထိ ေတာ္လွန္ေရးစာေပကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထုတ္ေ၀ရမယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အေတြးအေခၚ အယူအဆေဟာင္းေတြကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္မွသာ အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းၿပီး လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ဗိုေနက ယုံၾကည္တယ္။

အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရး (၃)

အေနာက္ဥေရာပ အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ေတာ္လွန္ေရးသမား radical နဲ႔ ျပဳျပင္ေရးသမား moderate ေတြ ေပၚထြက္လာလာပုံကုိ ေဂ်ာ္နသန္အစၥေရးက ရွင္းျပထားတယ္။ ညီမွ်ေရး (equality) ဆုိင္ရာသေဘာထားမွာ အေျခခံၿပီး အယူအဆကြဲျပားသြားၾကတာျဖစ္တယ္။ အဂၤလိပ္ပညာရွင္ ဂၽြန္ေလာ့ခ္ John Locke (၁၆၃၂-၁၇၀၄) က ျပဳျပင္ေရးသမားေတြရဲ႕ ေရွ႕ေျပးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာၿပီး ဒတ္ခ်္ပညာရွင္ Spinoza စပင္ႏုိဇာ (၁၆၃၂-၁၆၇၇) က ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြရဲ႕ ေရွးဦးဆရာျဖစ္လာတယ္။ ညီမွ်ေရး၀ါဒမွာ အေျခခံတဲ့ လူမႈေရးအျမင္ကေန ေခတ္သစ္ဒီမုိကေရစီ အယူအဆ ထြက္ေပၚလာတာပါပဲ။ ဒီမုိကေရစီဟာ အေကာင္းဆုံးအစုိးရစနစ္လုိ႔ ပထမဆုံးေျပာသူေတြထဲမွာ ‘စပင္ႏုိဇာ’ ပါ၀င္တယ္။

ရာထူးအဆင့္အတန္းနဲ႔ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ေရွး႐ုိးအစဥ္အလာတုိင္း လက္ခံထားတာဟာ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းကုိ ပ်က္စီးေစတယ္လုိ႔ ေတာ္လွန္ေရး၀ါဒီေတြက ျမင္ၾကတယ္။ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အႏွိမ္ခံ သာမန္လူတန္းစားထဲကသာ ပညာထူးခၽြန္သူေတြ ေပၚထြက္လာတာျဖစ္လုိ႔ ပညာတတ္သူကသာ ရာထူးရပုိင္ခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ ေတာ္လွန္ေရး၀ါဒီေတြက ျမင္တယ္။ ဂၽြန္ေလာ့နဲ႔ စပင္ႏုိဇာကြယ္လြန္ၿပီး အႏွစ္ (၇၀) ေလာက္ၾကာေတာ့ အခြင့္ထူးခံလူနည္းစုအုပ္ခ်ဳပ္မႈ Aristocracy ကုိ ဆန္႔က်င္မႈ အားေကာင္းလာတယ္။ လြတ္လပ္မႈဆုိတာ အာဏာပုိင္ေတြ ထင္သလုိလုပ္တာကုိ ဆုိလုိတာျဖစ္ေၾကာင္း မီးအားဘူ- Mirabeau (၁၇၄၉-၉၁)၊ ေဒါလ္ဘတ္ရွ- d’Holbach၊ ဒီဒါ႐ုိး-Diderot၊ အလ္ဗိ႐ႈ-Helvetius (၁၇၁၅-၁၇၇၁) တုိ႔က ယူဆတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူသားအားလုံး စီးပြားေရးညီမွ်ရမယ္ဆုိတာကုိ သူတုိ႔က လက္မခံဘူး။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳသူဟာ အမ်ားဆုံးဆုလာဘ္ခံစားခြင့္ရွိရမယ္လုိ႔ သူတုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။
A Revolution of The Mind by Jonathan Israel
By oothandar
ေဒါက္တာေအာင္ခင္ / ၂၅ ဇြန္ ၂၀၁၀ (ေခတ္ၿပိဳင္)လူတုိင္းဟာ အလုပ္ႀကိဳးစားၾကတာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ႀကိဳးစားရင္ ႀကိဳးစားသလုိ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရွိတယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ တဦးနဲ႔တဦး အရည္အခ်င္းမတူတာေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းကုိလုိက္ၿပီး အက်ဳိးခံစားခြင့္ေပးရမယ္လုိ႔ ေတာ္လွန္ေရး၀ါဒီေတြက ယုံၾကည္တယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဓနဥစၥာခြဲေ၀မႈ အႀကီးအက်ယ္ ကြာဟေနတာ လက္ခံႏုိင္စရာမရွိလုိ႔ ႏုိင္ငံသားရဲ႕ပုိင္ဆုိင္မႈမွာ ခ်ိန္ခြင့္လွ်ာလုိ မွ်မွ်တတ a just equilibrium ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္လုိ႔ ယူဆၾကတယ္။ ႏုိင္ငံသားအားလုံးကုိ တတ္နုိင္သမွ် ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ အစုိးရတုိင္းမွာ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔လည္း ေတာ္လွန္ေရး၀ါဒီေတြက ယူဆတယ္။ ဘာသာေရးကင္းရွင္းတဲ့ ကုိယ္က်င့္တရားဟာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ လူမ်ဳိးမေရြး၊ အသားအေရာင္မေရြး အတူတူသာျဖစ္ရမယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ ေဒါလ္ဘတ္ရွ၊ မီးအားဘူ၊ ဘရီစုိနဲ႔ တြမ္ပိန္းတုိ႔က အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ႏွလုံးရည္တုိက္ပြဲ၀င္ၾကဖုိ႔ ေဆာ္ၾသေပမယ့္ ဒီဒါ႐ုိးကေတာ့ ဖိႏွိပ္တဲ့အာဏာပုိင္ေတြကုိ ပုန္ကန္ဖုိ႔ ဆင္းရဲသားေတြကုိ တုိက္တြန္းတဲ့အထိ ျပင္းထန္လာတယ္။ ျပင္သစ္တျပည္လုံးမွာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထုတ္ေ၀တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးစာေပပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတာဟာ အေတြးအေခၚ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားေနတာပါပဲ။ ဒါကုိ တုံ႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ ပဲရစ္အာဏာပုိင္ေတြဟာ ေတာ္လွန္တဲ့အေတြးအေခၚ စာအုပ္ (၇) အုပ္ကုိ ၁၇၇၀ မွာ မီးလွ်ဳိ႕ဖ်က္ဆီးျပတယ္။

ဂႏၴ၀င္ေဘာဂေဗဒ (classical economics) လုိ႔ ဒီကေန႔ လူသိမ်ားတဲ့ စီးပြားေရးပညာဟာ ၁၇၆၅ နဲ႔ ၁၇၇၅ အၾကားမွာ ေပၚထြက္လာတယ္။ တူဂုိး-Turgot (၁၇၂၇-၁၇၈၁) ရဲ႕ စီးပြားေရးစာတမ္း (၁၇၆၆) မွာ ထြက္လာၿပီး ဘက္ကဲရီယာ-Beccaria (၁၇၃၈-၁၇၉၄) ရဲ႕စာတမ္းဟာ (၁၇၇၁) မွာ ထြက္လာတယ္။ အဒမ္စမစ္- Adam Smith ရဲ႕စာတမ္းကုိ (၁၇၇၆) မွာ ထုတ္ေ၀တယ္။ ဒီပညာရွင္ (၃) ဦးဟာ ထူးျခားတဲ့ပါရမီရွင္ မုိးက်ေရႊကုိယ္ေတြမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ေခတ္မွာ ေရပန္းစားတဲ့ ဒႆနအျမင္၊ ကုိယ္က်င့္တရားနဲ႔ လူမႈေရး အယူအဆက ေမြးထုတ္လုိက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဂ်ာ္နသန္အစၥေရးက ရွင္းျပတယ္။

အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ေတာ္လွန္ေရးသမားနဲ႔ ျပဳျပင္ေရးသမား ၿပိဳင္ဆုိင္ၾကတဲ့ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းကုိ နားလည္မွ ဂႏၴ၀င္ေဘာဂေဗဒပညာရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ နားလည္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေဂ်ာ္နသန္အစၥေရးက ဆုိတယ္။ ေစ်းကြက္ကုိ မခ်ဳပ္ခ်ယ္ မကန္႔သတ္ဘဲ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးလုိက္ရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာလိမ့္မယ္လုိ႔ တူဂုိး၊ ဘက္ကဲရီယာနဲ႔ အဒမ္စမစ္တုိ႔က ဆုိတယ္။ ေရွးဓေလ့ထုံးစံ မွားယြင္းတဲ့လမ္းစဥ္၊ အခြင့္ထူးခံယူမႈ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈ၊ မတရားအခြန္စည္းၾကပ္မႈ စတာေတြဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ သူတုိ႔က ယုံၾကည္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာမွာ တည္ဆဲစနစ္နဲ႔ ဘာသာေရးအႀကီးအကဲေတြကုိ မထိခုိက္မနစ္နာေစဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ သူတုိ႔ကျမင္တယ္။ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနတာကုိေတာ့ အဓိကမထားၾကဘူး။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ရင္ ဆင္းရဲမႈျပႆနာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္လို႔သာ ဆုိပါတယ္။ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈဆိတ္သုဥ္းေနလုိ႔ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ဆင္းရဲသားမ်ားေနရတာကုိ တူဂုိးက ေထာက္ျပတယ္။

ဒီစီးပြားေရးပညာရွင္ေတြရဲ႕ ျပဳျပင္ေရးအယူအဆကုိ ဒီဒါ႐ုိး၊ အလ္ဗီ႐ႈ၊ ေဒါလ္ဘတ္ရွနဲ႔ ဘရီစုိတုိ႔က ဆန္႔က်င္ၾကတယ္။ ေခတ္ေဟာင္းကုိ ျပဳျပင္ၿပီးတည္ေဆာက္တဲ့ စီးပြားေရးစနစ္သစ္ကုိ သူတုိ႔က အယုံအၾကည္မရွိၾကဘူး။ မေကာင္းတဲ့ စနစ္ေဟာင္းကုိ ျပဳျပင္ႏုိင္ရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလုံး ေကာင္းမြန္လာမယ္လုိ႔ ေျပာေနေပမယ့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ က်ဆင္းမသြားတဲ့အတြက္ ျပဳျပင္ေရးသမားေတြ ၾသဇာအရွိန္အ၀ါ က်ဆင္းလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၇၈၀ ေနာက္ပုိင္းမွာ အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြက ဦးေဆာင္လာတယ္။ ျပဳျပင္ေရးသမားေတြ အေရးနိမ့္သြားတာဟာ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရး အရွိန္အဟုန္ ျပင္းထန္လာတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းတခုပါပဲ။

(၁၈) ရာစု ျမန္မာျပည္မွာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြ (အထူးသျဖင့္ ယုိးဒယား) နဲ႔ မၾကာခဏစစ္ျဖစ္သလုိ ဥေရာပမွာလည္း မၾကာခဏစစ္ျဖစ္တယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ အေတြးအေခၚ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားတဲ့ ဥေရာပမွာ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚေပါက္လာတာပါပဲ။ တုိင္းသူျပည္သား သာယာ၀ေျပာေရးကုိ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ဘုရင္နဲ႔မင္းညီမင္းသားေတြ စစ္ဆင္တာကုိ ေဒါဘတ္ရွက ႐ႈတ္ခ်တယ္။ တရားတဲ့စစ္ပဲြဆုိတာဟာ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူလူထုက ဖိႏွိပ္သူေတြကုိ ေတာ္လွန္တဲ့စစ္ပြဲသာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဒီဒါ႐ုိးကဆုိတယ္။ ျပည္သူလူထုကုိ ခုိင္းစားသူေတြဟာ ဘုရင္၊ အထက္တန္းစား၊ ကုန္သည္ပြဲစားနဲ႔ ရဟန္းေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ တကယ္ေတာ့ အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းေရး လႈပ္ရွားမႈတခုလုံးဟာ (၁၈) ရာစုစစ္၀ါဒနဲ႔ စစ္ပြဲေတြကုိ ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာလည္း ေတာ္လွန္ေရး၀ါဒီနဲ႔ ျပဳျပင္ေရး၀ါဒီဆုိၿပီး ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားတယ္။ ဥပမာ ျပဳျပင္ေရးသမားအျဖစ္ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ဘုရင္ဖရက္ဒနစ္ Frederick the great ကုိ အေျပာတမ်ဳိး အလုပ္တမ်ဳိးလုပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေ၀ဖန္ေရးသားၾကတယ္။ စစ္ဘုရင္ ဖရက္ဒရစ္ကုိယ္တုိင္ မခံမရပ္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေခ်ပတဲ့အထိ အျငင္းပြားခဲ့ၾကတယ္။

ျပဳျပင္ေရး၀ါဒီေတြျဖစ္တဲ့ ေဗာ့တယ္-႐ူးဆုိး (Rousseau) နဲ႔ ကန္႔ (Immanual Kant) တုိ႔ကေတာ့ စစ္၀ါဒကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ႐ႈတ္ခ်တာမ်ဳိးမလုပ္ၾကဘူး။ သည္းခံႏုိင္ဖုိ႔၊ တယူသန္မျဖစ္ဖုိ႔၊ ဘာသာေရးအယူအသီးဖုိ႔ ႀကိဳးစားရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းရႏုိင္တယ္ဆုိတာေလာက္ပဲ ေဗာ့တယ္ကေရးတယ္။ ကင္သရင္းဘုရင္မႀကီးရဲ႕ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲကုိလည္း ေဗာ့တယ္က အျပစ္မျမင္ဘူး။ အၿမဲတမ္းၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ဆုိတာဟာ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အိပ္မက္ပဲလုိ႔ ႐ူးဆုိးက ျမင္တယ္။ ကန္႔ကလည္း မင္းညီမင္းသားရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိသာ အဓိကထားေနၿပီး ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားကို တမင္ေရွာင္ေနတယ္။ စစ္မျဖစ္ေအာင္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ ဘယ္လုိေျပာင္းလဲမွာလည္းဆုိတာကုိ ျပဳျပင္ေရး၀ါဒီေတြ အေျဖမေပးႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနတယ္။ စစ္ျဖစ္တာဟာ တည္ဆဲႏုိင္ငံေရးအေဆာက္အအုံရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတခုျဖစ္ေနတာမုိ႔ တည္ဆဲႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ စိတ္မကူးတဲ့ ျပဳျပင္ေရး၀ါဒီေတြမွာ စစ္ကုိဟန္႔တားမယ့္ အယူအဆ ကင္းမဲ့ေနတယ္။

ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးတုိက္ခုိက္ရလုိ႔ လူေပါင္းသိန္းေသာင္းခ်ီၿပီး ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ Austria ထီးနန္းဆက္ခံေရးစစ္ပြဲ (၁၇၄၀-၄၈) (၇) ႏွစ္စစ္ပြဲ (၁၇၅၆-၇၃) စတဲ့ စစ္ပြဲေတြဟာ တုိင္းသူျပည္သားေတြ၊ စစ္သားေတြနဲ႔ လုံး၀မဆုိင္တဲ့ စစ္ပြဲေတြျဖစ္လုိ႔ လက္မခံႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေတာ္လွန္ေရး၀ါဒီေတြက ဆုိတယ္။ ဘုရင္၊ မႉးမတ္၊ အထက္တန္းလႊာနဲ႔ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြရဲ႕ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဆင္ႏႊဲတဲ့ စစ္ပြဲေတြျဖစ္လုိ႔ ေရွာင္လုိ႔ရတဲ့ စစ္ပြဲေတြပဲလုိ႔ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြက ဆုိတယ္။ (၁၈) ရာစုစစ္ပဲြေတြဟာ အက်ဳိးမရွိတဲ့ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈေတြပဲလုိ႔ ေဒါလ္ဘတ္ရွက သုံးသပ္တယ္။

စစ္ျဖစ္တဲ့အခါမွာ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ စစ္သုံ႔ပန္းကုိ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံဖုိ႔နဲ႔ မဆုိင္တဲ့အရပ္သားကုိ အႏၲရာယ္မေပးဖုိ႔ အေတြးအေခၚ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြက ေတာင္းဆုိတယ္။ ဘုန္းတန္ခုိးႀကီးခ်င္တဲ့ မင္းဟာ တုိင္းသူျပည္သားနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြကုိ အႏၲရာယ္ေပးတတ္ေၾကာင္း၊ အၿမဲတမ္းစစ္တပ္ထားတာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အက်ဳိးမရွိေၾကာင္း ေရးသားၾကတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလုံး အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းလာရင္ စစ္ဗိုလ္ႀကီးစုိးၿပီး အၿမဲတမ္းစစ္တပ္ထားတာမ်ဳိး ထင္သလုိ စစ္တုိက္ေနတာမ်ဳိး မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ေတာ္လွန္ေရး၀ါဒီေတြက ယုံၾကည္ၾကတယ္။ ရာထူးအဆင့္အတန္း ႐ုိေသေလးစားတဲ့ အယူသီးမႈ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရင္ စစ္ဗိုလ္ႀကီးစုိးမႈလည္း နိဂုံးခ်ဳပ္သြားမယ့္ သေဘာပါပဲ။

ကုိယ္က်င့္တရားနဲ႔ တရားတဲ့ဥပေဒကုိ ႏုိင္ငံတြင္းမွာသုံးနုိင္ရင္ ညီမွ်မႈကုိ ရရွိႏုိင္သလုိ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံရာမွာလည္း အသုံးျပဳႏုိင္ရင္ အေကာင္းဆုံးပဲလုိ႔ ယူဆၾကတယ္။ အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းမႈနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ကုိယ္က်င့္တရားမရွိလုိ႔ တဦးကုိတဦးက ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းပန္းၿပီး စစ္တုိက္ေနၾကတာကုိ အေတြးအေခၚ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြက ျမင္တယ္။ ဖိႏွိပ္တဲ့အစုိးရနဲ႔ စစ္၀ါဒီေတြ ေပၚေပါက္လာတာဟာ အာဏာရွင္ဘုရင္စနစ္ေၾကာင့္ပဲလုိ႔ တြမ္ပိန္းကဆုိတယ္။ လူသားဟာ အခ်င္းခ်င္း ရန္လုပ္တတ္တဲ့ သတၱ၀ါမဟုတ္တဲ့အတြက္ အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းလာရင္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မယ္လု႔ိဆုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ အေျပာင္းအလဲႏွစ္ခုလုိတယ္။ ပထမအေျပာင္းအလဲက ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ဒီမုိကေရစီအစုိးရစနစ္ တည္ေထာင္ဖုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအေျပာင္းအလဲက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အေထြေထြညီလာခံႀကီးက်င္းပၿပီး ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဥပေဒေတြေရးဖုိ႔နဲ႔ အျငင္းပြားေနတဲ့ ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ဒီလုိအျဖစ္ကုိ ေရာက္ရွိလာဖုိ႔အတြက္ အၿမဲတမ္းစစ္တပ္ထားရွိၿပီး အခြန္ေတာ္ႀကီးေလးစြာ ေကာက္ယူေနတဲ့ ဘုရင္စနစ္၊ လူတစုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နဲ႔ ဘာသာေရးအာဏာပုိင္ကုိ အရင္ဆုံးေတာ္လွန္ရလိမ့္မယ္လုိ႔ တြမ္ပိန္းနဲ႔ အျခားအေတြးအေခၚ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြက ဆုိတယ္။ ေတာ္လွန္တဲ့အေတြးအေခၚဟာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ကမာၻ႔သမုိင္းက သက္ေသျပေနတယ္။

(၁၆) ရာစု ဘုရင့္ေနာင္ရဲ႕ စစ္ေအာင္ပဲြေတြဟာ ျမန္မာ့ဇာတိမာန္ကုိ အၿမဲတေစ ႏုိးဆြေပးႏုိင္တဲ့ ဂုဏ္သတၱိထူးရွိတာေၾကာင့္ လက္ရွိစစ္အစုိးရရဲ႕ ၀ါဒျဖန္႔လုပ္ငန္းမွာ အေရးပါေနဆဲျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရင့္ေနာင္ေသၿပီး မၾကာမီ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးရတာေၾကာင့္ စစ္အင္အားအေပၚ အေျခခံတဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကုိ သိႏုိင္တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ စစ္တုိက္ခဲ့ေပမယ့္ အရာမထင္တာ ေတြ႔ႏုိင္တယ္။ စစ္ပြဲေၾကာင့္ လူဦးေရနည္းပါးလာတဲ့ တုိင္းျပည္ကုိ (၁၇) ရာစုမွာ ျပဳျပင္သူဟာ သာလြန္မင္းပဲ။

ျပည္သူ႔အက်ဳိးထမ္းေဆာင္သူဟာ သာလြန္မင္းတဦးတည္း ရွိသလုိျဖစ္ေနတယ္။ သာလြန္မင္းရဲ႕ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းတာမ်ဳိး မရွိဘူး။ ၁၆၃၇ က တ႐ုတ္စစ္တပ္ေတြ နယ္စပ္မွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့အတြက္ နယ္ျခားေဒသကုိ ဗမာစစ္တပ္ခ်ီရာမွာ လုိက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းကုိ သာလြန္မင္းက ျပ႒ာန္းတယ္။ စစ္ခ်ီေနတုန္း လမ္းမွာေတြ႔တဲ့ ၾကက္၊ ၀က္၊ ဆိတ္၊ ႏြားစတာေတြကုိ သတ္မစားဖုိ႔၊ ျပည္သူ႔သားသမီးကုိ မေစာ္ကားဖုိ႔နဲ႔ ျပည္သူ႔ပစၥည္းကုိမလုယက္ဖုိ႔ အမိန္႔ထုတ္ထားတယ္။ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးကုိ စစ္သားက႐ုိေသေလးစားၿပီး စစ္တပ္ဟာ ျပည္သူပုိင္တဲ့ အဖြဲ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္လာေအာင္ ျပသရမယ္လုိ႔ သာလြန္မင္းက ယူဆေၾကာင္း ကြယ္လြန္သူ သမုိင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္းထြန္းရဲ႕ သုေတသနစာတမ္းေတြမွာ ေဖာ္ျပတယ္။

အပုိင္း (၄) နိဂုံးကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Saturday, June 05, 2010

အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရး (၂) A Revolution of The Mind by Jonathan Israel

ေဒါက္တာေအာင္ခင္ / ၃၁ ေမ ၂၀၁၀

ကမာၻ႔သမုိင္းမွာထင္ရွားတဲ့ အေမရိကန္နဲ႔ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးဟာ အေတြးအေခၚေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရပုံကုိ ရွင္းျပထားပါတယ္။ အႏွစ္ (၂၀) အတြင္း ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အေတြးအေခၚေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေပၚလာတာလုိ႔ ဆုိတယ္။

အသိဉာဏ္ပညာ ပြင့္လင္းလာတဲ့အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရတဲ့ အနိ႒ာ႐ုံေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ နည္းလမ္း ေတြ႔ျမင္လာတာဟာ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရးပဲလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ဒါေပမယ့္ အယူအဆသစ္ဟာ ေရွးေဟာင္းအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္႐ုံတင္မကေသးဘဲ အမ်ားလက္ခံထားတဲ့ အစဥ္အလာ အယူအဆေဟာင္းေတြကုိလည္း ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ေရွးေဟာင္းဓေလ့ထုံးစံ ကုိးကြယ္မႈနဲ႔ ယုံၾကည္မႈက ဖန္တီးတာျဖစ္လုိ႔ ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႔ မဆုိင္ဘူးဆုိတဲ့ အစဥ္အလာအယူအဆနဲ႔လည္း ထိပ္တုိက္ေတြ႔ရတယ္။

ညီမွ်ေရးနဲ႔ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ေရးကို တန္ဖုိးထားလာခ်ိန္ဟာ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းဖုိ႔ ဖန္တီးခ်ိန္ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ ဒီအခ်ိန္ဟာ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးမေပၚမီ (၁၀) ႏွစ္အလုိ ၁၇၇၀ တ၀ုိက္က စခဲ့တာလုိ႔ဆုိတယ္။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး ၁၇၈၉ မတုိင္မီျဖစ္ပြားတဲ့ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရး ၁၇၇၆-၁၇၈၃ နဲ႔ ဒတ္ခ်္ေတာ္လွန္ေရး ၁၇၈၀-၁၇၈၇ ဟာ သီးျခားျဖစ္ပြားတဲ့ ေဒသဆုိင္ရာ ျဖစ္ရပ္ေတြမဟုတ္ဘဲ ဥေရာပနဲ႔အေမရိကန္မွာ အေတြးအေခၚေျပာင္းလဲလုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈပါပဲ။ ဘုရင္စနစ္နဲ႔ အစဥ္အလာ အစုိးရစနစ္ေအာက္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနတာကုိၾကည့္ၿပီး ဒီစနစ္ေတြ ဆုိး၀ါးပုံကုိ သိျမင္တဲ့အတြက္ အစုိးရစနစ္သစ္ကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ အေထြေထြေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ တြမ္ပိန္း ၁၇၃၇-၁၈၀၉ Thomas Paine က ထုတ္ေဖာ္တယ္။

ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ဟာ အေမရိကန္နဲ႔ ဒတ္ခ်္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြရဲ႕ အယူအဆနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးဟာ အမ်ားနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အေထြေထြေတာ္လွန္ေရးႀကီး ျဖစ္တယ္လုိ႔ တြမ္ပိန္းနဲ႔ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးသမား Joel Barlow တုိ႔က သတ္မွတ္တာျဖစ္တယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး ၁၇၈၉-၁၇၉၂ ကုိ လႊမ္းမုိးတဲ့ အယူအဆ သေဘာတရားေတြထဲမွာ ျပင္သစ္ပုိင္ဆုိတာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးဟာ ဥေရာပေတာ္လွန္ေရးသမားေတြရဲ႕ အားေဆးလုိျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဥေရာပကုိလုိနီကုိ ႏုိင္ငံသစ္အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းရာမွာ ဥေရာပရဲ႕ လူတန္းစားခြဲျခားမႈ၊ ဘာသာေရးအျမင္က်ဥ္းမႈ စတဲ့ အစဥ္အလာဓေလ့ေတြကုိ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ပါ့မလားလုိ႔ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္လာမယ့္ ပီရဲဘရီစုိ- Pierre Brissot (၁၇၅၄-၁၇၉၃) က ၁၇၈၃ မွာ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ဟာကြက္ေတြကုိ သေဘာေပါက္သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲတဲ့ အေမရိကန္ကိုလုိနီ (၁၃) ခုဟာ ကၽြန္ေတြကုိ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ၾကဘူး။ ကၽြန္စနစ္ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ ၁၇၆၀ ေလာက္ကတည္းက စတင္လႈပ္ရွားတဲ့ Pennsylvania ျပည္နယ္ဟာ ၁၇၈၀ မွာ ကၽြန္စနစ္ဖ်က္သိမ္းတဲ့ ဥပေဒျပဳေတာ့ အသက္ (၂၈) ႏွစ္ေက်ာ္တဲ့ ကၽြန္သာ လြတ္လပ္ႏုိ္င္တယ္ဆုိတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ ထည့္ထားတယ္။

နယူးဂ်ာစီေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ ဒႆနပညာရွင္ John Witherspoon (၁၇၂၃-၁၇၉၄) ဟာ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းကုိ လက္မွတ္ထုိးသူေတြထဲမွာ ပါ၀င္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတြကုိ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးဖုိ႔ ျငင္းဆန္ခဲ့တယ္။ ပထမဆုံး သမၼတႀကီး George Washington ကလည္း သူပုိင္တဲ့ကၽြန္ေတြကုိ သူေသမွပဲ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးေၾကာင္း ေသတမ္းစာေရးခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ကၽြန္လြတ္လပ္ေရးမပါတာဟာ အလြန္ထင္ရွားတဲ့ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ျဖစ္တယ္လုိ႔ တြမ္ပိန္း- Banjamin Rush နဲ႔ အျခားေတာ္လွန္ေရးသမားေတြက ျမင္ၾကတယ္။

ဒါေပမယ့္ အေမရိကန္အမ်ားစုကေတာ့ ၁၇၈၃ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရးကုိ အဂၤလိပ္က အသိအမွတ္ျပဳလုိက္တာနဲ႔ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရး ၿပီးဆုံးသြားၿပီလုိ႔ ယူဆၾကတယ္။ အသိဉာဏ္ေတာ္လွန္ေနသူတစုကသာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြကုိ ျမင္ၾကတာပါ။ ဥေရာပမွာေခတ္စားတဲ့ အထက္တန္းစား aristocracy စနစ္ ေပၚေပါက္လာေအာင္ အားေပးတဲ့ အျပဳအမူရွိလာတယ္။ လူတစုခ်မ္းသာၿပီး လူမ်ားစု ဆင္းရဲတဲ့ ကြာဟမႈမ်ဳိး မႀကီးထြားဖုိ႔လုိအပ္ေနေၾကာင္း ျပင္သစ္ပညာရွင္ ဒါနီးဒီဒါ႐ုိး- Denis Diderot (၁၇၁၃-၁၇၈၄) က သတိေပးတယ္။ ဥေရာပမွာေခတ္စားတဲ့ သူေကာင္းမ်ဳိး လူတန္းစားတည္ေထာင္လုိတဲ့ လကၡဏာကုိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသစ္မွာ ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈနဲ႔ လူ႔အဆင့္အတန္းကုိ ဆန္းျဖတ္တဲ့ ဥေရာပဓေလ့ ရွင္သန္ခြင့္မေပးဖုိ႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း ျပင္သစ္ပညာရွင္ မီးအားဘူ- Mirabeau (၁၇၄၉-၉၁) က ေထာက္ျပတယ္။ အဂၤလိပ္ေျမရွင္စနစ္ရဲ႕ အစဥ္အလာေတြကုိ အေမရိကန္မွာ လက္မခံသင့္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးမတုိင္မီ (၅) ႏွစ္အလုိမွာ မီးအားဘူ က ေလ့လာသုံးသပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။

ဒီဒါ႐ုိး၊ ေဒါလ္ဘတ္ရွ၊ မီးအားဘူ၊ ဘရီစုိ၊ ကုိးဒုိေစး၊ ဂ်က္ဖာဆင္၊ တြမ္ပ္ိန္းနဲ႔ အျခား အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အေရးအသားမွာ အာဏာရွင္စနစ္တုိက္ဖ်က္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး စတဲ့ ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားေတြကုိ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္တယ္။ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရး၊ ဒတ္ခ်္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားကုိ သြတ္သြင္းေပးႏုိင္တာဟာ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚအေရးအသားပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဂ်ာ္နသန္အစၥေရးက ဆုိပါတယ္။ ေခတ္ကုိ ေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္ရာမွာ ေတာ္လွန္တဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆဟာ အဓိကက်တယ္လုိ႔ ဆုိတာပါပဲ။

ဥပေဒျပဳေရး၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဆက္ဆံေရး၊ ကုိလုိနီအေရး၊ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံအေတြးအေခၚ အယူအဆေတြကုိ အျပည့္အ၀ ေျပာင္းလဲႏုိင္မွသာ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေပၚႏုိင္တယ္လုိ႔ ျပင္သစ္ပညာရွင္ ကုိးဒုိေစး (Condorcet) ၁၇၄၃-၉၄ က ဆုိတယ္။ ဒီအယူအဆဟာ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားခ်ိန္ ၁၇၈၉ ကစၿပီး ၁၈၅၀ ေလာက္အထိ အႏွစ္ (၆၀) ေလာက္ ေခတ္စားလာခဲ့တယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အေျခခံအေျပာင္းအလဲျဖစ္မွ အေတြးအေခၚ ေျပာင္းလဲႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ မာစ္၀ါဒ Marxism ေခတ္စားလာေတာ့မွ အေတြးအေခၚ အယူအဆဟာ အေျခခံမက်ဘူးဆုိတဲ့ သေဘာတရားေခတ္စားလာတယ္။

အေတြးအေခၚ အယူအဆသစ္နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲၾကေပမယ့္ ေခတ္ေဟာင္းဓေလ့ေတြဟာ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆက္ၿပီး သက္ဆုိးရွည္ေနတာေတြ႔ရတယ္။ ေခတ္ေဟာင္းရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈနဲ႔ အယူသီးမႈေတြကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ဖ်က္ရပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲၿပီးတဲ့အခါမွာ အေမရိကန္ေတြဟာ လြတ္လပ္မႈ၊ ႂကြယ္၀မႈနဲ႔ သိကၡာရွိမႈေတြကုိ အနည္းအက်ဥ္းခံစားရၿပီး ဥေရာပသားေတြကေတာ့ ဆင္းရဲစုတ္ျပတ္ေနတယ္လုိ႔ အေမရိကန္ကုိသြားလည္တဲ့ ျပင္သစ္ပညာရွင္ ဘရီစုိက ဆုိပါတယ္။ ဒီလုိ မညီမမွ်ျဖစ္တာဟာ လူ႔သဘာ၀ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်မ္းသာၿပီး အာဏာရွိသူရွိသလုိ ဆင္းရဲၿပီး နာခံရသူရွိတာဟာ သဘာ၀ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဓေလ့ထုံးစံပ်က္သြားရင္သာ မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး ျပႆနာေပၚတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ လူမ်ားစု အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းေအာင္ မလုပ္သင့္ဘူးလုိ႔ ေဗာ့တယ္ Voltaire (၁၆၉၄-၁၇၇၈) က ဆုိတယ္။ ကမာၻႀကီးဟာ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္အတုိင္း ျဖစ္ေနတာဆုိတဲ့အျမင္ကုိ လူႀကိဳက္မ်ားတယ္။

ေဒါလ္ဘတ္ရွ d’Holbach (၁၇၂၃-၈၉) ကေတာ့ ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ေနရတဲ့ လက္ရွိစနစ္ဆုိးက ဘယ္လုိ႐ုန္းထြက္ရမလဲ ဆုိတာကုိသာ စဥ္းစားတယ္။ လက္ရွိအနိ႒ာ႐ုံကုိျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့အတြက္ ေဖာက္ျပန္ေနတဲ့ စနစ္တခုလုံးကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး တရားမွ်တတဲ့စနစ္နဲ႔ အစားထုိးဖုိ႔ပဲရွိတယ္လုိ႔ ေဒါလ္ဘတ္ရွက ယူဆတယ္။ ဒီလုိလုပ္ရာမွာ အမွားကုိေထာက္ၿပီး အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္တဲ့နည္းလမ္းကုိ သုံးရမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ မွားယြင္းမႈေတြေၾကာင့္ အနိ႒ာ႐ုံေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္လာရင္ ဒီအမွားေတြကုိ မျဖစ္မေန သတၱိရွိရွိနဲ႔ ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းရမယ္လုိ႔ ေဒါလ္ဘတ္ရွကဆုိတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္က ေဒါလ္ဘတ္ရွေျပာတဲ့နည္းကုိ အခုအထိ သုံးေနတုန္းပါပဲ။

တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ညီမွ်မႈ စတာေတြကုိ ေတာင္းဆုိတဲ့ ပညာရွင္ေတြအားလုံးဟာ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ အသိဉာဏ္ျပန္႔ပြားခြင့္ရွိမွ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအက်ဳိးခံစားရမယ္လုိ႔ ယူဆၾကတယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵမွာ အေျခခံတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကသာ တရား၀င္ေၾကာင္း ဒီဒါ႐ုိးနဲ႔ေဒါလ္ဘတ္ရွတုိ႔က ၁၇၇၀ မွာ စာတမ္းထုတ္ေ၀တယ္။ လူသားရဲ႕ အေျခခံအခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္ခံေနရလုိ႔ မင္းဆုိးမင္းညစ္ကုိ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္တာဟာ တရားတဲ့လုပ္ရပ္လုိ႔ဆုိတယ္။

အစုိးရဟာ အေျခခံဥေပဒအရ တရား၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ မ၀င္သည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကုိ မသယ္ပုိးရတဲ့အစုိးရဟာ မင္းဆုိးမင္းညစ္ (tyrant) ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေတာ္လွန္တဲ့ (၁၈) ရာစု ေတြးေခၚရွင္ေတြက ယူဆပါတယ္။ အစဥ္အလာ အယူအဆအရဆုိရင္ အေမရိကန္ကုိလုိနီေတြဟာ အဂၤလိပ္ဘုရင့္အစုိးရကုိ ေတာ္လွန္ပုိင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေမရိကန္ကုိလုိနီေတြကုိ အက်ဳိးမျပဳတဲ့ ဘုရင့္အစုိးရလုိ႔ ယူဆတဲ့အတြက္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ၾကတာျဖစ္တယ္။ သေဘာတရားအျမင္မေျပာင္းရင္ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ေပၚလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ သေဘာတရားအျမင္နဲ႔ လက္ေတြ႔အေျခအေနကုိ ကုိက္ညီေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္သြားတယ္။ (၁၈) ရာစု ဒုတိယပုိင္းမွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရးဟာ လူ႔သမုိင္းတခုလုံးကုိ ေျပာင္းလဲေစတဲ့အတြက္ ဒီကာလမွာ ေပါက္ဖြားလာတဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြကုိ မသိရင္ ဒီေတာ္လွန္ေရးကုိ သေဘာေပါက္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေဂ်ာ္နသန္အစၥေရးက သုံးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။

(၁၈) ရာစု ဒုတိယပုိင္းကာ ျမန္မာျပည္မွာ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ တည္ေထာင္ခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ အေလာင္းဘုရင္း ၁၇၅၂-၆၀၊ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္း ၁၇၆၀-၆၃၊ ဆင္ျဖဴရွင္ ၁၇၆၃-၇၆၊ စဥ့္ကူမင္း ၁၇၇၆-၈၂ နဲ႔ ဘုိးေတာ္ဘုရား ၁၇၈၂-၁၈၁၉ စတဲ့ အႂကြင္းမဲ့ အာဏာရွင္ ကုန္းေဘာင္မင္းေတြ ႀကီးစုိးခ်ိန္ပါပဲ။ စဥ့္ကူမင္းကလြဲၿပီး အားလုံး ယုိးဒယား (ထုိင္း) ကုိ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ၾကသူေတြ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ဟာ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈမရွိဘဲ ေရေသလုိ ရပ္တန္႔ေနတဲ့အတြက္ ဒီေခတ္မွာ အေတြးအေခၚအသစ္အဆန္းေတြ၊ ႀကံဆခ်က္ေတြ မေပၚထြက္တာ ထင္ရွားတယ္လုိ႔ ကြယ္လြန္သူ ျမန္မာ့သမုိင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာေက်ာ္သက္က မွတ္ခ်က္ခ်ပါတယ္။

အပုိင္း (၃) ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

source:ေခတ္ျပိဳင္

Saturday, May 22, 2010

IDEA ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ IDEA မ်ား -


Idea ဟူသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာရွင္တို႔ ေဝဖန္သံုးသပ္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ စကားမ်ားသို႔မဟုတ္ Idea ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၄င္းတို႔၏ idea ဟူေသာ စကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္ကို အနည္းငယ္ ရွင္းလင္းထားဖို႔ လိုမည္ ထင္ပါသည္။ ယခု စာပိုဒ္ထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ idea ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာ၌ အေတြးအျမင္၊ အယူအဆ၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊ မွတ္ယူခ်က္၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္း၊ အထင္အျမင္စသည့္ စကားလံုး မ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ခ်င္း နီးစပ္ဆင္တူသည္ဟု ေယဘုယ်ေျပာလိုသည္။
Thursday, 18 March 2010 01:02 |

ယခု စာပိုဒ္တြင္ ေရးသားသည့္အခါ ထိုစကားလံုးမ်ားထဲတြင္ အလ်ဥ္းသင့္ရာကို လည္းေကာင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ idea ဟူေသာ အဂၤလိပ္စကားလံုး အတုိင္းပင္လည္းေကာင္း သံုးႏႈန္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


* * ေရွးဦးစြာ idea ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးသလဲ။ လူေတြ ေက်ာက္ေခတ္ႏွင့္ အဲသည္မတိုင္မီေခတ္မ်ားမွသည္ ယေန႔အေျခအေနအထိ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာျခင္းသည္ idea မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တိရစၧာန္ေလာကမွာလည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားမ်ားေပၚ မူတည္ကာ တေရြ႕ေရြ႕ ေျပာင္းလဲသည့္ အီေဗာ္လူရွင္း (evolution) ျဖစ္စဥ္ရွိတာမ်ား သိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လူသား၏ ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္စာေသာ္ တိရစၧာန္တို႔ အေနအထားက စတင္ျဖစ္ေပၚခ်ိန္မွသည္ မ်ိဳးျပဳတ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခ်ိန္ထိ သည္ အတိုင္း သည္အတုိင္းပဲ ဟုဆိုရေလာက္ေအာင္ အေျပာင္းအလဲ နည္းပါးလွသည္။ လူကော့ မွတ္ဉာဏ္၊ ကြန္႔ျမဴးတတ္ေသာဉာဏ္ႏွင့္ အေၾကာင္းအက်ိဳးကို သိျမင္တတ္ေသာ ဉာဏ္တို႔ေၾကာင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း (idea) အသစ္ေတြမျပတ္ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ရရွိကာ ယင္းစိတ္ကူးစိတ္သန္းတို႔၏ ေရွ႕ေဆာင္မႈျဖင့္ သဘာဝေဘာင္ကိုေက်ာ္ကာ မိမိခရီးလမ္းကို မိမိဘာသာ စီစဥ္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အဂၤလိပ္စာေရး ဆရာႀကီး အိပ္(ခ်)၊ ဂ်ီ၊ ဝဲလ္(စ္) (H.G Well 1866-1946) က အႏွစ္သာရသေဘာေျပာရေသာ္ လူ႔သမိုင္းဟူသည္ အေတြးအျမင္ အယူအဆတို႔၏ သမိုင္းပင္တည္း၊ (Human history is, in essence, a history of ideas.) ဟု ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ သိပၸံ၊ ယဥ္ေက်းမႈစသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ မ်က္ႏွာစံု၌ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေျပာင္းအလဲေတြသည္ ျပင္ပမွာ တကယ္မျဖစ္မီ လူတို႔၏ ဦးေခါင္းထဲ၌ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား၊ အေတြးအႀကံမ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္မူ၊ ယေန႔ ကမာၻသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ထြန္းကားေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ လူ႔အေတြ႕အႀကံ၊ အယူအဆတို႔ သြန္းေလာင္းပံုေဖာ္ခဲ့သည့္ ကမာၻျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ သည္။ အေမရိကန္ သမၼတတစ္ဦးျဖစ္သူ ဂ်ိမ္း(စ)ဂါးဖီးလ္ (James A.Garfield 1831-81) ကမူ သြန္းေလာင္း ပံုေဖာ္သည္ ဆိုသေလာက္ႏွင့္ ေက်နပ္ပံုမရ။ အေတြးအျမင္ အယူအဆမ်ားက ကမာၻကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံလ်က္ ရွိသည္။ (Idea control the world) ဟူ၍ပင္ ဆိုခဲ့သည္။
* * ေခတ္ကာလ အသီးသီးမွာပင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက ေတာင္းဆိုလာသည့္အခါမ်ိဳး၊ တစ္နည္းေျပာေသာ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လိုအပ္လာသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ အယူအဆသစ္ေတြ ေပၚထြက္ လာေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အဲသည္ အသစ္ဆိုတာေတြထဲတြင္ တကယ္သစ္တာေတြလည္း ရွိသည္။ အေဟာင္းထဲက ဆင့္ပြားျဖစ္ေပၚတာေတြ ပါသလို၊ အေဟာင္းေတြပင္ အသြင္တစ္မ်ိဳးႏွင့္ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း idea အမ်ားစုတို႔သည္ အျခား idea မ်ားထဲမွ အဆင့္ဆင့္ေပါက္ဖြားလာသည့္ သား သမီးမ်ား ျဖစ္သည္။ (Most ideas are step-by-step children of other ideas) ဟူ၍ ေအ၊ အက္(ဖ)၊ ေအာ္စဘြန္း (A.f. Osbom) ကဆိုၿပီး၊ အေမရိကန္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သူ ေအာ္စတင္ ဖဲ့လ္(ပ)(စ) (Austin Phelps 1820-90) ကလည္း အယူအဆ ႀကီးႀကီးမားမားမ်ားမွာ မူရင္းပို္င္ရွင္ သို႔မဟုတ္ စတင္ထုတ္ေဖာ္သူ ရွိေနတတ္သည္ (A great idea is usually original to more than one discoverer.) ဟူ၍ ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အသစ္ျပန္ေပၚလာေသာ အယူအဆေဟာင္းေတြ တန္ခိုးႀကီးတတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ ထင္ရွားေသာ စကားတစ္ခုလည္းရွိသည္။ 'There is nothing so powerful as an old idea whose time has come again'. (သူ႔အခ်ိန္အခါ ျပန္လည္က်ေရာက္လာသည့္ အယူအဆေဟာင္း တစ္ခုေလာက္ တန္ခိုးစြမ္းအား ႀကီးမားေသာအရာ မရွိေပ) ဟူေသာ စကားျဖစ္သည္။ ေျပာၾကားသူက ဘင္၀ပ္တင္ဘာ့ဂ္ (Ben Wattenberg 1933-) ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္။ ကၽြန္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး လံႈေဆာ္ေရးသားျခင္းျဖင့္ ထင္ရွားခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ဝတၳဳေရး ဆရာမ ဟဲရိယက္ဘီးခ်ာစတိုး (Harriet Beecher Stowe 1811-96) ကလည္း တစ္ေက်ာ့ျပန္ အယူအဆ ေဟာင္းတို႔ အရွိန္အဟုန္ႀကီးတတ္ပံုကို တအံ့တၾသ ေျပာဖူးသည္။ သူက 'By what strange law of mind is it, that an idea long overlooked, and trodden under foot as a useless stone, suddenly sparkles out in new light as a discovered diamond? (ကာလရွည္ၾကာ ေမ့ေလ်ာ့ပစ္ပယ္ကာ အသံုး မဝင္ေသာ ေက်ာက္ခဲတစ္တံုးလို မေလးမစားတက္နင္းျဖတ္ေက်ာ္သြားေနသည့္ idea ေဟာင္းတစ္ခု အျမင္သစ္ အလင္းသစ္ (အေျခအေနသစ္)ေအာက္မွာ ယခုမွ လတ္တေလာေတြ႕ရသည့္ စိန္ပြင့္တစ္လံုးလို ရုတ္တရက္လင္းလက္ ထြက္ေပၚလာတတ္ျခင္းမွာ လူ႔စိတ္၏မည္သို႔ ဆန္းၾကယ္ေသာ သဘာဝမ်ိဳးေၾကာင့္ ေပလဲ) ဟု သူမက ေမးခြန္းထုတ္သည္။
* * အရင္းမူလ ဘယ္ကစသည္ျဖစ္ေစ၊ ကာလေဒသတစ္ခု၌ အသစ္ျဖစ္ေပၚေပါက္လာသည့္ ထူးျခား ေသာ အယူအဆတစ္ခုသည္ အတိုက္အခိုက္ အထိုးအႏွက္ေတြေၾကာင့္ ၄င္းကိုင္တိုင္ရပ္တည္ေတြေၾကာင့္ ၄င္း၏ဂယက္က ရွိရင္းစြဲအယူအဆမ်ားႏွင့္ အသားက်ေနသည့္ လူအမ်ားစုတို႔ အေပၚသက္ေရာက္မႈ ျပင္းထန္ေလ့ရွိသည္။ Civil disobedience (အႏုနည္းအာဏာ ဖီဆန္ေရး) အယူအဆျဖင့္ ထင္ရွားသည့္ အေမရိကန္ ေတြးေခၚရွင္ ေသာရိုး (Henny David Thoreau 1817-62) က အယူအဆသစ္မ်ား ဤကမာၻေျမသို႔ ဝင္ေရာက္လာပံုမွာ အလွ်ံညီးညီးေပါက္ကြဲ ျမည္ဟည္းၿပီး ဥကၠာခဲမ်ား က်ေရာက္လာပံုႏွင့္ ဆင္တူလွသည္။ (New ideas come into this world somewhat like falling meteors, with a flash and an explosion.) ဟု ဆိုသည္။ Idea အသစ္ကို ဝိုင္းဝန္းဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္တတ္ပံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဂၤလိပ္ေတြးေခၚရွင္ႀကီး ဘာထရန္ရပ္ဆဲလ္ (Bertrand Russell 1872-1970) က (The instinct of conventionally, horror of uncertainty and vested interest, all militate against the acceptance of a new idea) ဟူ၍ ေရးသားခဲ့ဖူးသည္။ အစဥ္အလာကို မူေသစြဲတတ္ေသာ စိတ္၊ ေသခ်ာဂန မသိရေသာ အျခင္းအရာကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔တတ္ေသာ သဘာဝႏွင့္ ပစၥကၡ အေနအထားတြင္ အထူးအခြင့္အေရး ခံစားေနရမႈမ်ား အားလံုး စုေပါင္းကာ အယူအဆသစ္တစ္ခု လက္မခံျဖစ္ေအာင္ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္တတ္ၾကသည္ ဟူေသာ သေဘာပင္။ လူသမိုင္း သို႔မဟုတ္ အယူအဆတို႔၏ သမိုင္းကိုၾကည့္လွ်င္ အယူအဆသစ္ႏွင့္ အယူအဆသစ္ သမားတို႔အား ျပင္းထန္စြာေဝဖန္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ရႈတ္ခ်ျခင္း၊ ဖဲၾကဥ္ျခင္း၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ မီးရိႈ႕ ကြပ္မ်က္ျခင္း၊ ကားစင္တင္စီရင္ျခင္း အပါအဝင္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြ ျပည့္ႏွက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရႏိုင္သည္။ စတင္ထြက္ေပၚစဥ္ကာလ အယူအဆသစ္ တစ္ရပ္သည္ ေမြးကင္းစကေလးသဖြယ္ ႏုနယ္ေသာ သေဘာရွိသည္။ သည္အခ်ိန္တြင္ အင္အားတစ္စံုတရာက ႏွိပ္ကြပ္ေသာ္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ပ်က္သုဥ္းေၾကျပဳန္း သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အဂၤလိပ္စာေရးဆရာ ဆင္ျမဴရယ္ဘတ္တလာ (Samuel Butler 1835-1902) က၊ အယူအဆ သစ္တိုင္းမွာပင္ ကေလးေမြးဖြားရျခင္းႏွယ္ ေဝဒနာႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ေရာယွက္ပါဝင္ ေနတတ္ၿမဲျဖစ္သည္။ (Every new idea has something of the pain and peril of children about it.) ဟူ၍ ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အယူအဆသစ္မ်ားကို တားဆီးေခ်ဖ်က္ရာ၌ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ ဆင္ေျခတစ္ခုက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည္ ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္၏။ ထံုးစံအားျဖင့္မူ လက္ရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လႊမ္းမိုးတြင္က်ယ္လ်က္ရွိသည့္အယူအဆ(မ်ား)ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အယူအဆသစ္ သည္ အႏၲရာယ္တံဆပ္ခတ္ႏွိပ္ျခင္းခံရၿမဲ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ေတြးေခၚရွင္ႀကီး ကားလ္မာ့က္(စ) (Karl Marx 1818-83) ကမူ၊ ေခတ္ကာလတစ္ခုစီ၌ လႊမ္းမိုးတြင္က်ယ္ေနတတ္ေသာ အယူအဆမ်ားဟူသည္ ၄င္းရွိအုပ္စုိးသူ လူတန္းစား၏ အေတြးအျမင္ အယူအဆမ်ားသာ ျဖစ္ရိုးထံုးစံရွိ၏။ (The ruling ideas of each age have ever been the ideas of its ruling class.) ဟု ဆိုခဲ့ရာ ၄င္းအတိုင္းသာ မွန္က ေခတ္ကာလ အယူအဆႏွင့္ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေနေသာ အယူအဆသစ္သည္ အႏၲရာယ္ေပးျခင္းခံရမွာ ေသခ်ာေနေပသည္။ အမ်ားႏွင့္မတူေသာ အယူအဆအတြက္ ျပႆနာတက္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္အိုင္းရစ္စာေရး ဆရာ ေအာ္စကာဝိုင္းလ္(ဒ) (Oscar Wilde 1854-1900) ကေတာ့၊ အႏၲရာယ္မရွိေသာ အယူအဆ (အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း မခံရေသာ အယူအဆ) ဟူသည္ အယူအဆဟူ၍ ေခၚဆိုျခင္းငွာပင္ မထိုက္၊ (An idea that is not dangerous is unworthy of being called an idea at all.) ဟု ဆိုခဲ့သည္။ အယူအဆသစ္လို႔ဆိုေသး၊ ဘယ္သူကမွလည္း ရွဴးရွဴးရွားရွား ျပႆနာမတက္၊ အားလံုး ေအးေအးေဆးေဆး ဆိုလွ်င္ အလကား၊ ဘာတန္ဖိုးမွ မရွိသည့္ အယူအဆဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ သည္သေဘာကိုပင္ ေဒးဗစ္ယိုဟို (David Yoho) က အယူအဆ တစ္ရပ္၏ စြမ္းအား အနည္း အမ်ားကို ယင္းအားမည္သည့္ အတိုင္းအတာထိ ခုခံဆန္႔က်င္ၾကသလဲ ဟူသည္ႏွင့္ တိုင္းတာႏိုင္သည္။ (The power of an idea can be measured by the degree of resistance it attracts.) ဟူ၍ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ေျပာစမွတ္ ျပဳေလာက္ေသာ အယူအဆသစ္မွန္လွ်င္ တံု႔ျပန္သံေတြ က်ယ္ေလာင္ ရမည္ဟူေသာ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉ ရာစု အေမရိကန္ စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဒလဗ်ဴ၊ အမ္၊ ပကၠ(စ)တန္ (W.M. Paxton) က ကမာၻေလာကထဲအယူအဆေတြ ျဖတ္သန္းဝင္ေရာက္လာသည့္ အသံသည္ အေျမာက္သံထက္ က်ယ္ ေလာင္သည္။ (Idea go booming through the world louder than cannon.) ဟူ၍ ဆိုခဲ့သည္။ အေဟာင္းမ်ားကို ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အယူအဆသစ္တို႔၏ စြမ္းအားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း (Thoughts are mightier than armies. (အေတြးအျမင္ အယူအဆတို႔သည္ စစ္တပ္မ်ားထက္ပင္ အင္အား ႀကီးမားသည္။) ဟု ဆိုသည္။ သည္ သေဘာအတိုင္းပင္ ျပင္သစ္ စာေရးဆရာႀကီး ဗစ္တာဟ်ဴးဂိုး (Victor Hugo 1802-85) ကလည္း၊ စစ္တပ္မ်ားျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည္ကို ခုခံတားဆီးႏိုင္၏။ အယူအဆမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းကိမူ ခုခံတားဆီးျခင္းမျပဳႏိုင္။ (One can resist the invasion of armies; one cannot resist the invasion of ideas.) ဟု ဆိုခဲ့သည္။
* * အယူအဆသစ္ေဖာ္ထုတ္တင္ျပသူ အမ်ားစုပင္ အစကနဦး၌ အရူးေတြ၊ အေတြးေခါင္သူေတြ၊ လူေၾကာင္ေတြ၊ တစ္ယူသန္ တေဇာက္ကန္း ေတြဟု အထင္ခံရ တတ္သည္။ သာမန္ လူအမ်ားစု အယူအဆသစ္ဆိုလွ်င္ ထိတ္လန္႔ခ်င္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားက်ေတာ့လည္း အယူအဆေဟာင္းဆိုလွ်င္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းအစြဲအလမ္း (prejudice) ေတြ၊ အသစ္ေတြက်ေတာ့လည္း စိတ္ရူးေပါက္ၿပီး ေလွ်ာက္ေျပာေနတာ (caprice) ေတြဟု ထင္တတ္ၾကသည္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အယူအဆသစ္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လူအမ်ားၾကား အေတာ္ျပန္႔သြားၿပီးသည့္ အခါသာ ေနသားတက် ျဖစ္သြားၾကေသာ္လည္း ရုတ္တရက္ အစမွာမူ မၾကားဝ့့ံမနာသာေတြ၊ မၾကံသင့္ မၾကံစည္ရာေတြ၊ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္တန္ရာေတြ ျဖစ္ေနတတ္ၾကသည္။ ဥပမာ ... ဒါဝင္၏ အီေဗာ္လူးရွင္း သိအိုရီဆိုလွ်င္ အစပိုင္း၌ အျငင္းအခံုတိုက္ပြဲေတြ အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းက်မွသာ အမ်ား လက္ခံသြားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သည္မွာပင္လွ်င္ ဒါဝင္အေနႏွင့္ သည္အယူအဆကို စတင္ေတြ႕သိစမွာပင္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခဲ့သည္ မဟုတ္။ ဘာသာေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက ထြက္ေပၚလာမည့္ ႀကီးမားေသာ ဂယက္ကို ေၾကာက္သျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီကာ သူအယူအဆကို သိမ္းဆည္း သိုဝွက္ထားခဲ့ရေသးသည္။ သည္ သေဘာကို ရုရွားစာေရးဆရာႀကီး ေဒါ့စတိုယက္(ဗ)စတီး (Fyodor Dostoevsky 1821-81) က The Brothers Karamazov ဝတၳဳတြင္၊ သူတို႔အရင္ ေရွ႕ဘက္ ၁၀ႏွစ္ေလာက္အဖို႔မွာ ဘယ္လိုမွ စဥ္းစားဝံ့စရာ မရွိခဲ့တဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြလူ႔သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ ဘယ္ေလာက္ အေျမာက္အျမား ေပၚေပါက္ခဲၿပီလဲ၊ (How many ideas have there been in the history of man which are unthinkable ten years before they appeared?) ဟူ၍ ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦး၏ ႏႈတ္မွ တစ္ဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ စင္စစ္ အစပိုင္း၌ အယူအဆသစ္တစ္ခုကို လက္မခံႏိုင္၊ အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစား ဆင္ျခင္မႈမျပဳႏိုင္ျခင္းသည္ ယခင္လက္ခံထားခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ အမွတ္မထင္ ေခါင္းထဲ၀င္ေရာက္စြဲကပ္ ေနေသာ အယူအဆမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ိဳနသန္ အက္ဒဝပ္(စ) (Jonathan Edwards 1703-58) က the ideas and images in men's minds are the invisible powers that constantly govern them; and to these they all pay universally a ready submission. (လူတို႔ေခါင္းထဲတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ အယူအဆမ်ား အာရံုပံုရိပ္မ်ားသည္ မျမင္ရေသာ တန္ခိုးစြမ္းအားရွင္မ်ားအျဖစ္ လူကို မျပတ္စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ လ်က္ရွိ၏။ ထိုတန္ခိုးရွင္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္၌ အခါခပ္သိမ္းပင္ မဆိုင္းမတြ ရိုေသဝပ္တြားၾက၏။ ဟုဆိုခဲ့သည္။ ေခါင္းထဲမွာ စြဲကပ္ေနေသာ အယူအဆတစ္ခုကို မတူေသာ အျခားအယူအဆတစ္ခုျဖင့္ အလြယ္ တကူတိုက္ထုတ္ပစ္၍ မရ။ မိမိ၏မူလ အယူအဆကို ဆန္႔က်င္ေခ်ဖ်က္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းေၾကာင္း သက္ေသျပေနေသာ အရွိပကတိ အေနအထားေတြ မၾကာခဏ ေတြ႕ရျမင္ရ ဖန္မ်ားေတာ့မွသာ ၄င္းအယူအဆသည္ ယိုင္နဲ႔၍လာ၏။ အဲသည္ အခ်ိန္တြင္ အရွိပကတိႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အယူအဆသစ္ႏွင့္ ေတြ႕ေသာအခါ အသစ္ကို လက္ခံမိတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ခ်က္ခ်င္း မဟုတ္။ အစပထမတြင္ ခုခံ တတ္ေသးသည္။ အေၾကာင္းက မိမိကိုင္စြဲခဲ့ေသာ အယူအဆတစ္ခု မွားယြင္းေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရတာ မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သည္အခ်က္ကို ဂ်ာမန္ စာေရးဆရာႀကီး ေတာမတ္(စ)မန္း (Thomas Mann 1875-1955) က We are most likely to get angry and excited in our opposition to some idea when we ourselves are not quite certain of our own position, and are inwardly tempted to take the other side. (အယူအဆ တစ္စံုတစ္ရာကို မိမိဆန္႔က်င္ေနသည့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာ မိမိရပ္တည္ခ်က္ ကလည္း မေသခ်ာ၊ အတြင္းစိတ္ကလည္း တစ္ဖက္သို႔ ခပ္ပါပ္ ျဖစ္လာသည့္ အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အထူးသျဖင့္ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္တတ္၊ ေဒါသထြက္ခ်င္တတ္ၾကသည္) ဟူ၍ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
* * အယူအဆသစ္ တစ္ခုအျမစ္တြယ္သြား ျပန္႔ပြားသြားၿပီဆိုလွ်င္ကား အလြယ္တကူ တားဆီး၍မရေတာ့။ သည္တြင္ အဓိက္အခ်က္တစ္ရပ္က အယူအဆက လူေတြ၏ ဦးေႏွာက္ကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ သြားတတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္ ေခါင္းထဲတြင္ အခိုင္အမာ ေနရာရသြားေသာ အယူအဆသည္ ၄င္းလူ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ ျဖစ္လာသည္။ ထိုအခါ အမ်ားေျပာေလ့ရွိၾကသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ ဆိုလွ်င္ အသက္ေပးရန္ပင္ ဝန္မေလးဟူေသာ သေဘာရွိလာသည္။ သည္ျဖစ္စဥ္သေဘာကို ဂ်ာမန္ကဗ်ာစာဆို ဟိုင္းနရစ္(ခ်) ဟိုင္းန္ (Herinrich Heine 1797-1856) က ရႈေထာင့္တစ္မ်ိဳးမွ ယခုလို ေျပာဆိုသည္။ You tak of having an idea; we do not have an idea. The idea has us, and drives us into the arena to fight and die for it, whether we want to or not. (လူေတြစကားေျပာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဘာအယူအဆရွိသည္ဆိုတာမ်ိဳး ေျပာေလ့ ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ္မွာ အယူအဆကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရထားသည္မဟုတ္။ အယူအဆက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ရရွိထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ၿပီး .... ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုလားသည္ ျဖစ္ေစမလိုလားသည္ ျဖစ္ေစ အဲသည္အယူအဆက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အာဇာနည္ေတြျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ႀကီးစြာေသာ ဒုကၡေတြ ေပးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သတ္ကြင္းထဲ ေမာင္းထည့္ၿပီး သူ႔အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခိုင္း အေသခံခိုင္းသည္၊) ဟူ၍/ အယူအဆႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ လူမ်ာ သတၱိေတြ ဝင္လာတတ္ပံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း အိုင္းရစ္(ရွ)ျပဇာတ္ေရးဆရာႀကီး ဘာနာ့ဒ္ေရွာ (George Benard Shaw 1856-1950) က အဲဒီလူ ဆိုတဲ့ သတၱ၀ါကလည္း သူ႔အတၱအက်ိဳးစီးပြား ကိစၥမွာေတာင္ တုတ္တုတ္မွမလႈပ္ရဲေအာင္ သူရဲေဘာေၾကာင္တဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္ေနေစဦးေတာ့ အယူအဆနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္လို တိုက္ခိုက္တတ္ တယ္ဗ်၊ (This creature Man, who in his own selfish affairs in is a cowared to the backbone, will fight for an idea like a hero) ဟူ၍ တအံ့တၾသ ေလသံႏွင့္ ဆိုဖူးသည္။ အယူအဆ တစ္ခုကို အျမစ္ျဖဳတ္ရန္ ခက္သည့္ေနာက္အေၾကာင္း တစ္ရပ္က အယူအဆျဖန္႔ခ်ိ သူေတြ၊ ျဖန္႔ခ်ိရာမွာ အသံုးျပဳသည့္ စာအုပ္စာတမ္းေတြကို ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းႏုိင္ေသာ္လည္း အယူအဆ ကိုယ္တိုင္ကိုကား ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္ျခင္း၊ လူသတ္ကုန္းသို႔ ထုတ္၍သုတ္သင္ျခင္း၊ ကားစင္တင္၍ မီးရိႈ႕စီရင္ ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယးလ္တကၠသိုလ္ အဓိပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ဂရစၥဝိုးလ္(ဒ) (Alferd Whitney Griswold 1906-63) က အယူအဆမ်ားကို ေထာင္ခ်ထား၍ မရ။ သမိုင္းထဲမွာၾကည့္လွ်င္ ေရရွည္၌ ပိတ္ပင္ထားဆီး ေရးသမားႏွင့္ အယူအဆကို ခံုရံုးတင္ စီရင္သူမ်ားသာ ရံႈးစၿမဲျဖစ္သည္။ (Ideas won't go to jail. In the long run of history, the censor and the inquisitor have always lost.) ဟူ၍ ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ သူက မိမိ မႀကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာ အယူအဆ သို႔မဟုတ္ မေကာင္းဘူးဟု ထင္ျမင္ေသာ အယူအဆကို ေခ်ဖ်က္ႏို္င္မည့္ နည္းလမ္းကိုေတာ့လည္း ေပးခဲ့ပါေသးသည္။ အဲ့ဒါက မေကာင္းေသာ အယူအဆမ်ားကို ေသခ်ာေပါက္ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ကား ပိုေကာင္းေသာ အယူအဆမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ (The only sure weapon against bad ideas is better ideas.) ဟူသတည္း။


ေဖျမင့္

အေတြးအေခၚ ေတာ္လွန္ေရး (၁) A Revolution of The Mind by Jonathan Israel


အေတြးအေခၚ အယူအဆသစ္ကုိ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီၿပီးၾကာမွ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက လက္ခံတယ္။ အေနာက္တုိင္းမွာ ဒီကေန႔ က်င့္သုံးေနတဲ့ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီစနစ္ဟာ (၁၇) ရာစုမွာ ျမစ္ဖ်ားခံတဲ့အတြက္ သက္တမ္း အႏွစ္ (၃၀၀) ေက်ာ္ရွိသြားၿပီလုိ႔ ေျပာႏုိင္တယ္။ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္အစုိးရ၊ ညီမွ်မႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ ပညာေရးမွာ ဘာသာေရးကင္းရွင္းမႈ စတဲ့ အယူအဆေတြဟာ အေျခခံက်တဲ့ အသိဉာဏ္အျမင္ပြင့္လင္းမႈ (radical enlightenment) ျဖစ္တယ္။ အာဏာရွင္ဘုရင္စနစ္နဲ႔ ဘာသာေရးဂုိဏ္း ႀကီးစုိးတဲ့ေခတ္မွာ ဒီလုိအေတြးအေခၚအယူအဆေတြ ေခါင္းမေထာင္ႏုိင္ဘူး။ လူတစုက လွ်ဳိ႕၀ွက္ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ သေဘာတရား ကမာၻက လက္ခံလာတဲ့ အထိ ေအာင္ပြဲခံလာပုံကုိ Princeton Institute of Advanced Study ဆုိတဲ့ သုေတသနဌာနက သမုိင္းပါေမာကၡ ေဂ်ာ္နသန္အစၥေရး (Jonathan Israel) ေရးထားတဲ့ စာအုပ္ ၂၀၁၀ ႏွစ္ဆန္းမွာ ထြက္လာတယ္။

ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္ / ၁၀ ေမလ ၂၀၁၀

အမည္က A Revolution of The Mind အေတြးအေခၚ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္တယ္။ ေခတ္သစ္ဒီမုိကေရစီကုိ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလုံး ေျပာင္းလဲလာပုံကုိ ေဖာ္ျပထားတာပါပဲ။

အေတြးအေခၚသမုိင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာအုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဂႏၴ၀င္စာအုပ္ေတြရွိသလုိ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြက အျမင္သစ္နဲ႔ ေရးထားတာေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ စနစ္ေဟာင္း အက်င့္ေဟာင္းကုိ ေတာ္လွန္ၿပီး လူ႔စိတ္ဓာတ္ကုိ ေျပာင္းလဲေစခဲ့တဲ့ ဒီမုိကေရစီအေျခခံသေဘာတရားေတြကုိ သီးသန္႔ေလ့လာၿပီး ေရးသားထားတဲ့ စာအုပ္က နည္းတယ္။ ဒီလုိအခ်ိန္မွာ ေဂ်ာ္နသန္အစၥေရးက အေတြးအေခၚ ေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္း စာမ်က္ႏွာ (၂၀၀) ေက်ာ္ ေရးလုိက္တာပါပဲ။ ရွားပါးတဲ့ အမ်ဳိးအစားျဖစ္လုိ႔ ျမန္မာစာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ စာအုပ္ေ၀ဖန္ခန္းေရးဖုိ႔ စိတ္ကူးမိတယ္။ ေ၀ဖန္တယ္ဆုိတာမွာ အဓိပၸာယ္ႏွစ္မ်ဳိး ရွိတယ္လုိ႔ ျမန္မာစာအဖြဲ႔ရဲ႕ ၁၉၈၀ ထုတ္ ျမန္မာအဘိဓာန္အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ေဖာ္ျပတယ္။ အေကာင္းအဆုိးကုိ သုံးသပ္စိစစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ခြဲျခားၫႊန္ျပေျပာဆုိမႈလုိ႔ အဓိပၸာယ္ရသလုိ၊ စိတ္ျဖာခြဲေ၀ေပးတာကုိလည္း ေ၀ဖန္တယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္တယ္တဲ့။ ဒီအဓိပၸာယ္အားလုံး ေခတ္ၿပိဳင္စာအုပ္ေ၀ဖန္ခန္းမွာ ေတြ႔ႏုိင္မယ္။

ျမန္မာက ႏြားလွည္းေလာက္သာလုပ္တတ္ၿပီး အေမရိကန္နဲ႔အေနာက္တုိင္းက အာကာသေလာကမွာ သုေတသနလုပ္ေနတဲ့ အဆင့္ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕အေရးအသားကုိ သေဘာေပါက္ရင္ေတာင္ ျမန္မာလုိျပန္ေျပာဖုိ႔ ေ၀ါဟာရ ေခါင္းပါးေနတာေတြ႔ရတယ္။ စ႐ုိက္ခ်င္း ကြဲျပားျခားနားတာရယ္ ျမန္မာျပည္မွာ လြတ္လပ္မႈဆိတ္သုဥ္းေနတာရယ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျမန္မာစာ အေရးအသား အလြန္နည္းတယ္။ အေပါ့အပါးစာေပ အေရးအသားေတြမ်ားၿပီး ေလးနက္တဲ့ အေရးအသားနည္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔တာ၀န္က ခက္တဲ့ကိစၥကုိ လြယ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ရွင္းလင္းတင္ျပပါမယ္။ စာမ်က္ႏွာ (၂၀၀) ေက်ာ္ကုိ (၁၅) မ်က္ႏွာနဲ႔ ရွင္းျပရတာမုိ႔ စာေရးသူရဲ႕ ဆုိလုိခ်က္ကုိ ၿခံဳငုံမိဖုိ႔ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ေနာက္အခက္အခဲတခုက စာဖတ္ပရိသတ္နဲ႔ သက္ဆုိင္တယ္။ ပညာတတ္ အဂၤလိပ္ စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ ေရးထားတဲ့စာအုပ္ကုိ ျမန္မာစာတတ္သူတုိင္း နားလည္ေအာင္ ျပန္လည္ရွင္းျပရတာဟာ အေတာ္ေလးဦးေႏွာက္ေျခာက္စရာပါပဲ။

လူအမ်ားစုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကိုျမႇင့္တင္ၿပီး လူနည္းစုႀကီးစုိးတာကုိ ဟန္႔တားဖုိ႔ အစုိးရမွာ တာ၀န္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ လက္ရွိျမန္မာစစ္အစုိးရ နားမလည္သလုိ ေရွးအာဏာရွင္ ဥေရာပဘုရင္ေတြကလည္း လက္မခံႏုိင္ၾကဘူး။ လူသားရဲ႕ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္၊ အခြင့္ေရးနဲ႔အဆင့္အတန္းဟာ အတူတူပဲျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ညီမွ်မႈသေဘာကုိလည္း ဘုရင္ေခတ္က လက္မခံႏုိင္ၾကဘူး။ ဘယ္လူမ်ဳိးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ဘာသာ၀င္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လုိအသားအေရာင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တရားဥပေဒအတုိင္း အားလုံးကုိ တေျပးတည္း ဆက္ဆံရမယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆကုိ အာဏာရွင္ေတြက လက္မခံႏုိင္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ အာဏာပုိင္ဘုရင္၊ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္နဲ႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ႀကီးစုိးတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဒီမုိကေရစီဓေလ့ကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္တဲ့အယူအဆ အေတြးအေခၚေတြ ျပန္႔ပြားေအာင္လုပ္ရတာ အလြန္ခက္ခဲတယ္။ Enlightenment (ေခၚ) ပြင့္လင္းတဲ့ အသိဉာဏ္ပညာက ေပၚထြက္လာတဲ့ အယူအဆေတြဟာ အေနာက္တုိင္းရဲ႕ လူမႈေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အေျခခံအေတြး အေခၚေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အစပုိင္းမွာေတာ့ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈ၊ အာဃာတထားမႈ၊ အယူသည္းမႈေတြကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတယ္။ ဒီအယူအဆေတြ ေခတ္မစားေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းသုံးရာေက်ာ္ ဖိႏွိပ္ဟန္႔တားခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားကပါ လက္ခံလုိက္ရတဲ့အတြက္ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီ ေပၚထြက္လာတာပါပဲ။

အသိဉာဏ္ကင္းမဲမႈနဲ႔ ယုံလြယ္မႈေၾကာင့္ လူသားေတြဟာ အဖိႏွိပ္ခံ/အႏွိမ္ခံေနရတာလုိ႔ (၁၈) ရာစုပညာရွင္အခ်ဳိ႕ ေျပာတာဟာ အခုေခတ္အထိ မွန္ေနတုန္းပါပဲတဲ့။ အသိဉာဏ္ကင္းမဲ့မႈနဲ႔ ယုံလြယ္မႈဟာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္မႈရဲ႕ ရန္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ (၁၇) ရာစုပညာရွင္ ေဒးကတ္ (Descartes 1596-1650)၊ ေဟာ့ဗ္စ္ (Hobbes 1588-1679)၊ စပင္ႏုိဇာ (Spinoza 1632-1677)၊ ဘာလ္ (Bayle 1647-1706) စတဲ့ ပညာရွင္ (၄) ဦးကုိ ေတာ္လွန္ေရးအျမင္ရွိသူအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားတယ္။

လူ႔ဘ၀တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆဟာ စာေတြ႔မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ (၁၇) ရာစုက ယူဆၾကတယ္။ (၁၈) ရာစုေရာက္လာေတာ့မွ ေတာ္လွန္တဲ့ အေတြးအေခၚအယူအဆကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္လာၾကတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္ေအာင္ အတတ္ပညာသစ္တီထြင္ႏုိင္မႈ၊ တရားဥပေဒနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ၿငိမ္မႈ၊ ေရာဂါကပ္ကြယ္ေပ်ာက္မႈ စတာေတြေၾကာင့္ လူ႔ဘ၀ကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္လာၾကတယ္။ ဆင္ျခင္တုံတရား အားထားရင္ တုိးတက္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္လာၾကတယ္။ ဘုိးဘြားေတြ လက္ထက္ကလုိ အသိဉာဏ္ေခါင္းပါးမႈ နည္းပါးသြားတာဟာ တုိးတက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းပဲလုိ႔ ယူဆလာၾကပါတယ္။

(၁၈) ရာစုေႏွာင္းပုိင္းမွာ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္မႈနဲ႔ သည္းခံႏုိင္မႈေတြ ရွိလာတဲ့တြက္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဘက္ေပါင္းစုံမွာ ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီလုိ႔ ေဗာလ္တဲ (Voltaire 1694-1778) က သုံးသပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆင္ျခင္တုံတရားကုိ လူတစုကသာက်င့္သုံးၿပီး လူမ်ားစုဟာ ခုိင္းတာကုိသာ လုပ္ခ်င္ေနၾကတဲ့အတြက္ အျဖစ္မွန္ကုိ ျမင္ႏုိင္စြမ္း မရွိဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ လူထုကုိယ္စားျပဳတဲ့ ညီလာခံေတြ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ဥပေဒေတြ မ်ားျပားလာတာကုိ ဂ်ာမန္ပညာရွင္ ကန္႔ (Kant 1724-1804) မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ဘုရင္စနစ္မွာ နိဂုံးမခ်ဳပ္ဘဲ ဆက္လက္တုိးတက္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆကုိ လက္ခံလာၾကတယ္။ ဒီေနရာမွာ အယူအဆႏွစ္မ်ဳိးကြဲသြားပါတယ္။ စနစ္ေဟာင္းကုိ ေျပာင္းပစ္ခ်င္သူနဲ႔ စနစ္ေဟာင္းအတြင္းမွာပဲ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ခ်င္သူဆုိၿပီး ႏွစ္စုကြဲသြားပါတယ္။

တနည္းဆုိရင္ေတာ့ ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႔ စနစ္ေဟာင္းကုိ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ၿပီး လက္ရွိစနစ္အတြင္းမွာ ျပဳျပင္ေရးလုပ္လုိသူေတြကတဖက္၊ စနစ္ေဟာင္း အက်င့္ေဟာင္းကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ဆင္ျခင္တုံတရားတခုတည္းကုိသာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္ အသုံးျပဳလုိသူေတြကတဖက္ အုပ္စုႏွစ္ ကြဲသြားပါတယ္။ ဆင္ျခင္တုံတရား (သုိ႔မဟုတ္) စဥ္းစားဉာဏ္ကုိသာ အားကုိးတဲ့ အေတြးအေခၚအယူအဆမွာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈအတြက္ ေနရာမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးရာမွာလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလာၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ေတာ္လွန္တဲ့ အေတြးအေခၚမွာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ (ဘာသာေရး) ဆုိတာမရွိဘူးလုိ႔ ေထာက္ျပၾကတယ္။ ဒီလုိအေတြးအေခၚ အယူအဆသစ္ကုိ အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္သူေတြဟာ ဥေရာပဘုရင္အစုိးရေတြနဲ႔ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၇၈၉ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ေပၚထြက္လာတဲ့ေနာက္မွာ ဥေရာပအစုိးရေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြဟာလည္း ပုိမုိျပင္းထန္လာတယ္။

အဂၤလိပ္ပညာရွင္ေတြထဲမွာလည္း (၁၈) ရာစုပါလီမန္စနစ္ကုိ အက်င့္ပ်က္ႏုိင္ငံေရးစနစ္လုိ႔ ယူဆသူေတြရွိတယ္ (Price, Priestly, Paine, Jebb, Thelwall)။ အတုိက္အခံလုပ္ၿပီး ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားတာကုိ သမုိင္းျဖစ္စဥ္အျဖစ္ Thomas Paine(1737-1809) ကျမင္တယ္။ လူတစုေကာင္းစားေရးအတြက္ အင္အားသုံးၿပီး လိမ္ညာအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစုိးရစနစ္ကေန လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္လုံးရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစုိးရစနစ္ကုိ Tom Paine လုိလားတယ္။

ဒါေတြဟာ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္တဲ့ လူ႔ေဘာင္မွာ ညီမွ်မႈကုိ အေျခခံတဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ဘ၀ကုိ အစုိးရစနစ္ကတဆင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ျပင္သစ္ပညာရွင္ ေဒါလ္ဘတ္ရွ (d’Holbach) က ၁၇၇၀ မွာ ေရးတယ္။ မွားယြင္းမႈ၊ မသိနားမလည္မႈ၊ ဉာဏ္ပညာကင္းမဲ့မႈေၾကာင့္ ျပည္သူေတြဟာ အဖိႏွိပ္ခံေနၾကရၿပီး အစြဲအလမ္းေၾကာင့္ အဖိႏွိပ္ခံဘ၀ သက္ဆုိးရွည္ေနမယ္ဆုိရင္ ဆင္ျခင္တုံတရား၊ သိပၸံပညာနဲ႔ အမွန္တရားက သူတုိ႔ကုိ ကယ္တင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေဒါလ္ဘတ္ရွက ဆုိပါတယ္။ လွပတဲ့ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ အေတြးအေခၚပါပဲလုိ႔ ေဂ်ာ္နသန္အစၥေရးက မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္ပါတယ္။

(၁၇) ရာစု ျမန္မာျပည္မွာ ဘုရင့္ေနာင္ရဲ႕သားတဦးျဖစ္သူ ေညာင္ရမ္းမင္းရဲ႕ အဆက္အႏြယ္ေတြ ႀကီးစုိးတဲ့အတြက္ ေညာင္ရမ္းေခတ္ (၁၆၀၀-၁၇၀၀) လုိ႔ ေခၚၾကတယ္။ စကားေျပအေရးအသားနဲ႔ ရဟန္းစာဆုိ ထြန္းကားတဲ့ေခတ္လုိ႔ ပထမဆုံးေသာ ျမန္မာစာပါေမာကၡ ဦးေဘေမာင္တင္က ျမန္မာစာေပသမုိင္းမွာ ေရးထားတယ္။ ျမန္မာစာေပကုိ နန္းေတာ္က အားေပးခ်ီးျမႇင့္တဲ့ဓေလ့ေၾကာင့္ ျမန္မာစာေပမွာ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔ေတြ မ်ားတယ္။ (၁၇) ရာစုမွာ ေညာင္ရမ္းမင္း (၇) ဦး နန္းစံတဲ့အထဲမွာ သာလြန္မင္း (၁၆၂၆-၁၆၄၈) ဟာ စစ္မတုိက္ဘဲ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ အာ႐ုံစုိက္တဲ့အတြက္ ထင္ရွားတယ္။ သာလြန္မင္းဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ပဲခူးက အင္း၀ကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုိက္သူျဖစ္တယ္။ တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္းသာယာမႈ မရွိတဲ့အခါမွာ ဗမာမင္းေတြဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေလ့ရွိတယ္လုိ႔ ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဒတ္ရွကုန္သည္တုိ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ေတြ႔ရေၾကာင္း ပထမဆုံးေသာ ျမန္မာ့သမုိင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာေက်ာ္သက္က ၁၉၆၂ ထုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းမွာ ေရးထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္တက္တဲ့မင္းေတြ ည့ံဖ်င္းတဲ့အတြက္ သာလြန္မင္းရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ အခ်ည္းႏွီးအလဟႆ ျဖစ္ရတယ္လုိ႔ ဆရာေက်ာ္သက္က ဆုိပါတယ္။

ေညာင္ရမ္းမင္းရဲ႕သား အေနာက္ဘက္လြန္မင္း (၁၆၀၅-၁၆၂၈) လက္ထက္မွာ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ဆက္ဆံေရးစတယ္။ ျမန္မာတပ္ ဇင္းမယ္ (ခ်င္းမုိင္) ကုိ သိမ္းတဲ့အခါ အဲဒီမွာေရာက္ေနတဲ့ အဂၤလိပ္ကုန္သည္ႏွစ္ဦးနဲ႔ ေတြ႔တယ္။ ဒီအဂၤလိပ္ႏွစ္ဦး ျမန္မာျပည္နဲ႔ ကုန္သြယ္ရင္း ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရတယ္။ ဗမာဘုရင္ဟာ အလြန္ဆုိးသြမ္းရက္စက္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔ေသြး တစက္မထြက္ရင္ ထမင္းမစားႏုိင္တဲ့ မင္းဆုိးမင္းညစ္သာျဖစ္တယ္လုိ႔ အဂၤလိပ္ကုန္သည္ႏွစ္ဦးက ထြက္ဆုိတယ္တဲ့။ ျမန္မာစာဆုိေတြကေတာ့ ဗမာမင္းရဲ႕ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔ကုိသာ ေရးေလ့ရွိတယ္။

သာလြန္မင္းလက္ထက္မွာ ရဟန္းစာဆုိေတြ ေခတ္စားတယ္။ ၁၆၄၅ ခုႏွစ္မွာ ထင္ရွားတဲ့ ရွင္ကရ၀ိက ဆုိသူ ရဟန္းစာဆုိဟာ `“တက္ထြန္းလွ်ံ၀ါ” အစခ်ီတဲ့ ပုိဒ္စုံရတုသုံးပုဒ္ကုိ ဘုရင့္ေရႊနားေတာ္ ဆက္သြင္းတယ္ဆုိပဲ။ ရွင္ကရ၀ိကရဲ႕ ရတုကုိ သာလြန္မင္းက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လြန္းတဲ့အတြက္ ေရႊက်ည္ေတာက္ထဲသြင္းၿပီး ေခါင္းရင္းမွာ အၿမဲထားတယ္တဲ့။ ဒါတင္မကေသးဘဲ အလြတ္က်က္မွတ္ၿပီး အာဂုံေဆာင္ေသးတယ္တဲ့။ ရတုထဲမွာ “ျဖဴရိပ္ျဖန္႔လႊား၊ လူ႔ဘုရားလွ်င္၊ ေလးပါးတန္ခုိး၊ ေန႔တုိင္းတုိးလ်က္…” စသျဖင့္ ရွင္ဘုရင္ကုိ လူ႔ဘုရားလုိ႔ အမႊန္းတင္လုိက္ေတာ့ သာလြန္မင္းႀကီးလည္း အလြတ္က်က္ရတဲ့အျဖစ္ကုိ ေရာက္သြားေတာ့တာေပါ့။

အပုိင္း (၂) ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Friday, March 19, 2010

ဗုဒၶဘာသာေတြတဲ့လား

စိုးေနလင္း | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ မတ္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၃ နာရီ ၂၀ မိနစ္ .

(Bangkok Post သတင္းစာ လက္ေထာက္အယ္ဒီတာ (Outlook) Sanitsuda Ekachai ရဲ႕ ”And we still call ourselves Buddhists” ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါတယ္။)

မခါဘူခ်ာ (Makha Bucha) ဥပုသ္ၾကီးေန႔လို ေန႔မ်ဳိးမွာ အစစဆင္းရဲႏြမ္းပါးလွတဲ့ သန္းခ်ီတဲ့ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆိုးဝါးျပင္းထန္တဲ့ ဖိႏွိပ္မႈေတြကို ရင္ဆိုင္ရေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္ေမာင္းထုတ္ဖို႔ က်မတို႔ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္မႈကို လုပ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ က်မတို႔ တိုင္းျပည္ကို ေျပာစရာ အမ်ားၾကီး ရွိလာပါတယ္။

မခါဘူခ်ာေန႔ဆိုတာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက မေကာင္းမႈ အားလံုးကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ေကာင္းမႈကို စိုက္ပ်ဳိးျပဳစု၊ စိတ္အညစ္အေၾကးေတြကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းပစ္ဖို႔ သူ႔ရဲ႕ အေျခခံဓမၼ တရားေတာ္ေတြကို စတင္ပို႔ခ်ခဲ့တဲ့ ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားေတြျဖစ္တဲ့ က်မတို႔က အဲဒီလို မေနႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မခါဘူခ်ာေန႔လို ေန႔မ်ဳိးမွာေတာ့ က်မတို႔ဟာ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုသ႑ာန္အားလံုးကို ေရွာင္ရွား၊ လိုအပ္ေနတဲ့ သူေတြကို စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းၿပီး က်မတို႔ရဲ႕ အတၱတြယ္ၿငိမႈေတြကို ခြာခ်ဖို႔ အနိစၥတရားကို အနည္းဆံုး ပြားမ်ားဆင္ျခင္ဖို႔ ၾကိဳးစားသင့္ၾကပါတယ္။ က်မတို႔ကိုယ္ က်မတို႔ ဗုဒၶဘာသာေတြလို႔ စဥ္းစားေနၾကေသးတယ္ ဆိုရင္ေပါ့ေလ။

ပထမဆံုး မခါဘူခ်ာေန႔ဟာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားအျဖစ္ ဥာဏ္အလင္းရၿပီး ၉ လအၾကာ၊ တတိယေျမာက္လရဲ႕ လျပည့္ေန႔မွာ စခဲ့တာပါ။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ အဲဒီေန႔ဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္ၿပီး အဲဒီေန႔မွာပဲ အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပင္းထန္တဲ့ ဖိစီးႏွိပ္ကြပ္နဲ႔ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္တဲ့ ဆင္းရဲမြန္းၾကပ္မႈကေန ထြက္ေျပးလာၾကတဲ့ အရူးအမူး အကူအညီ လိုအပ္ေနတဲ့ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအေပၚ သက္ညႇာကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားတာကို ရပ္ဆိုင္းပစ္ခဲ့ပါတယ္။

က်မေျပာေနတာက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ မတိုင္ခင္မွာ ႏိုင္ငံသား စီစစ္မႈကို ၿပီးေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ၾကေသးတဲ့ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ အားလံုးကို ျပန္ပို႔ပစ္မယ့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ အၾကင္နာကင္းမဲ့ ရက္စက္တဲ့ မူဝါဒကို ေျပာေနတာပါ။ ၂ သန္း၊ ၃ သန္းေလာက္ရွိတဲ့ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ အဲဒီသက္ေရာက္မႈကို ခံၾကရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအလုပ္သမား အမ်ားစုဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ ဖိစီးႏွိပ္ကြပ္မႈကို ခံေနၾကရတဲ့ မြန္၊ ကရင္နဲ႔ ရွမ္း စတဲ့ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေတြပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို စဥ္းစားေပးစရာ အခြင့္အလမ္း မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို တု႔ံျပန္တဲ့အေနနဲ႔ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အက္ဘ္ဟီးဆစ္ရဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႔က ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးေအာင္လုပ္ဖို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ သတ္မွတ္ထားရာကေန ေနာက္ထပ္ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ထပ္တိုးေပးလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီလိုေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္း ေဆာင္ရြက္လုိက္တာဟာလည္း ႏုိင္ငံျခား ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္အားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ရွင္းမရႏိုင္တဲ့ ျပႆနာကို ေျပေပ်ာက္သြားဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒါဟာ မွားယြင္းတဲ့ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈေတြ အမ်ားၾကီးေပၚမွာ အေျခခံထားလို႔ပါပဲ။

ဥပမာအားျဖင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြဟာ ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မူဝါဒနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ေကာင္းေကာင္း သိေနၾကၿပီဆိုတဲ့ ေကာက္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား အလုပ္အဖြဲ႔ (Migrant working group) ရဲ႕ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ၂ဝ % က သူတို႔ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တခါမွ မၾကားဖူးေသးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ၅၄ % က သူတို႔ တရားဝင္ မဟုတ္တဲ့ ေနရာေတြကရတဲ့ သတင္းေတြဟာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိပါဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ ၂၅ % ကေတာ့ ႏိုင္ငံသား စီစစ္မႈဟာ မလုပ္မျဖစ္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။

အလုပ္သမားေတြဟာ ႏိုင္ငံသား စီစစ္မႈလုပ္ဖို႔ ဆႏၵရွိၾကတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာလည္း ေျပာင္းလဲသြားပါၿပီ။ စစ္တမ္းကို တု႔ံျပန္ေျဖၾကားသူ ၅ဝ % က ဖမ္းဆီးခံရမွာကို ေၾကာက္ေနၾကပါတယ္။ ၅၇ % က အိမ္မွာ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ မိသားစုေတြ အႏၲရာယ္အေပးခံရမွာကို ေၾကာက္ၾကပါတယ္။ ၄၈ % အဲဒီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို မတတ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ ၄၆ % ကေတာ့ အဲဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာလုပ္လို႔ လုပ္ရမွန္း မသိၾကပါဘူး။ ၂၉ % က ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ ဘာတရားဝင္ အေထာက္အထားမွ မရွိပါဘူး။ ၂ဝ % ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိစီးႏွိပ္ကြပ္ခံရမွာကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကတယ္ ဆိုတာကို ျပဆိုေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သေဘာတူ လက္ခံမႈ ေထာက္ခံမႈရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ ၆၈ % ကေတာ့ အိမ္ကို ျပန္ကိုမျပန္ခ်င္ဘူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

ေနာက္ေကာက္ခ်က္တခုကေတာ့ ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားေတြဟာ တိုးခ်ဲ႕ေပးလိုက္တဲ့ သက္တမ္းအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရး ေလွ်ာက္လႊာ ၁ ဒႆမ ၄ သန္းေလာက္ကို ၿပီးေအာင္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆပါ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ လုပ္ႏုိင္ပါ့မလား။

မႏွစ္က ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား ၂ဝဝဝဝဝ ပဲ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေလွ်ာက္လႊာ ၆ဝဝဝ ေလာက္ကိုပဲ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက သူတို႔ ပိုၿပီး ျမန္ေအာင္ လုပ္ေပးပါမယ္လို႔ ကတိေပးထားေပမယ့္ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား ၁ ဒႆမ ၄ သန္းလံုးကို ၂ ႏွစ္တာ သက္တမ္းကာလအတြင္း ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္စ္ပို႔ ထုတ္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၿပီးေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်မတို႔ မိုက္မဲရူးႏွမ္းတာပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါဆို ေနာက္ထပ္သက္တမ္းတခု၊ ေနာက္ထပ္သက္တမ္္းတခု၊ ေနာက္ထပ္သက္တမ္းတခု ေမွ်ာ္လင့္ၾကည့္လိုက္ပါ။

မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ အလုပ္သမားေတြက မေရရာတဲ့ မူဝါဒနဲ႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေသခ်ာတာ တခုကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ တရားမဝင္ ေနထုိင္ေနၾကတဲ့ အလုပ္သမား ၂ သန္းေလာက္ရဲ႕ ဘဝေတြကေတာ့ ပိုၿပီး ျပင္းထန္ဆိုးဝါးတဲ့ ဒုကၡေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္ပို႔ခံရမယ္ဆိုတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈက သူတို႔ကို ေက်းကၽြန္ဘဝထဲကို ပိုၿပီး နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း တြန္းသြင္းေပးပါလိမ့္မယ္။

ဒါကို ရင္ဆိုင္လိုက္ပါ။ ျပႆနာက ၾကိဳးနီစနစ္တခုထဲရဲ႕ ျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏွလံုးသားကင္းမဲ့မႈ အၾကင္နာတရား ကင္းမဲ့မႈ ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဆိုးဝါးခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနကို က်မတို႔ မသိလို႔လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ က်မတို႔က ဂ႐ုကို မစိုက္ၾကလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး အေရးၾကီးတာကေတာ့ ဒီလူမဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္ကေန လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေငြရေအာင္ ရွာေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

က်မတို႔ဟာ ဘယ္လိုလူေတြဆိုတာကို ၾကီးၾကီးမားမား ျပ႒ာန္းဆံုးျဖတ္မွာက က်မတို႔က တျခားသူေတြကို ဘယ္လိုဆက္ဆံသလဲ။ က်မတို႔ရဲ႕ ေတြးျမင္ယံုၾကည္မႈက ဘာလဲဆိုတာပါပဲ။ တကယ္လို႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေတြမွာေတာင္ အားနည္းသူေတြကို ဒုကၡေပးေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်မတို႔မွာ ဒုတိယ စိတ္ကူးေတြးျမင္မႈ မရွိဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္လာမယ့္ မခါဘူခ်ာေန႔ (ဥပုသ္ၾကီးေန႔) ကို က်မတို႔ကိုယ္ က်မတို႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြလို႔ ေခၚလို႔ရႏိုင္ပါဦးမလားဆိုတာ အေလးအနက္ စဥ္းစားဖို႔ အသံုးျပဳသင့္တယ္ ထင္ပါတယ္။ ။
http://www.mizzimaburmese.com

Monday, January 18, 2010

နယ္ဆင္မင္ဒဲလား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ စံနမူနာ (၈) သြယ္

နိဒါန္း

ယခုစာစုကို ေရးသားခဲ့သူ ရစ္ခ်တ္စတင္းဂဲလ္ (Richard Stengel)သည္ ေတာင္အာဖရိက လူမည္းေခါင္းေဆာင္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားႏွင့္အတူ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္႔အျပင္ မင္ဒဲလား၏ အထၴဳပၸတၲိျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးသို႔ ခရီးရွည္ (Long Walk to Freedom) စာအုပ္ကို ျပဳစုရာတြင္လည္း အဓိကပံ့ပိုး ကူညီခဲ့သူျဖစ္သည္။ မင္ဒဲလား၏ အသက္ (၉ဝ) ျပည့္ေမြးေန႔ ကိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေႏွာင္းလူတို႔ စံျပဳေလ့လာအပ္ေသာ မင္ဒဲလား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈစံနမူနာအဂၤဂါရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ ႏႈိင္းယွဥ္ဆက္စပ္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဘာသာျပန္ဆို တင္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။၁။ ရဲစြမ္းသတၲိဆိုတာ အေၾကာက္တရားကင္းစင္ျခင္းမဟုတ္၊ အေၾကာက္တရားကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေစ့ေဆာ္အားေမြးေပးျခင္းျဖစ္သည္။

၉၉၄ ခုႏွစ္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလႈပ္ရွားမႈ ကာလအတြင္းက ေလယာဥ္ဆင္းသက္ႏိုင္ရံုသာရွိေသာ နာတာ(Natal)ေလယာဥ္ကြင္း အနီးရွိ သူ႕ကိုေထာက္ခံသူ ဇူးလူးလူမ်ိဴးစု (Zulu)ေတြကို မိန္႔ခြန္းစကားေျပာၾကားရန္ မင္ဒဲလားဟာ ပန္ကာႏွစ္လံုးတပ္ ေလယဥ္ကေလးေပၚ စီးနင္းလိုက္ပါလာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ သူမိန္႔ခြန္းေျပာၿပီးတဲ့အခါ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္စရာ ကိစၥေတြရွိတာေၾကာင့္ က်ေနာ္ ေလယဥ္ကြင္းကို ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ ေလယဥ္ဆင္းသက္ေနစဥ္ မိနစ္ (၂ဝ) အၾကာမွာ အင္ဂ်င္တလံုးဟာ ရုတ္တရက္ ထိုးရပ္သြားတာေၾကာင့္ ေလယဥ္ေပၚလိုက္ပါလာသူေတြ အထိတ္တလန္႕ ျဖစ္ကုန္ၾကရပါတယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္မွာ မင္ဒဲလားတယာက္ကေတာ့ နံက္ခင္းရထားစီးၿပီး ပံုမွန္အလုပ္သြားေနသလိုမ်ဳိး မလႈပ္မရွား ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းလို႕ သတင္းစာ ဖတ္မပ်က္ပါ။ ဒီေတာ့မွ က်န္လူေတြလည္း စိတ္လႈပ္ရွားမႈ သက္သာရာရၿပီး တည္ၿငိမ္မႈရွိလာပါတယ္။ ေလယဥ္ကြင္းက အေရးေပၚ ဆင္းသက္မႈအတြက္သာျပင္ဆင္ထားတာျဖစ္ၿပီး၊ ေလယဥ္မွဴး ကြၽမ္းက်င္လို႔ ေဘးမသီရန္မခ ဆင္းသက္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ေလယဥ္ေပၚကဆင္းၿပီးေနာက္ လူထုစည္းေဝးပြဲရွိရာကို သြားဖို႔အသင့္ေစာင့္ ႀကိဳေနေသာ က်ည္ကာမွန္တပ္ ကားရဲ့ေနာက္ခန္း ထိုင္ခံုေပၚထိုင္မိၿပီးမွ က်ေနာ့္ဘက္ကို ေစာင့္ငဲ့ၿပီး မင္ဒဲလားေျပာလိုက္တာက “ကိုယ့္လူေရ ေစာေစာတံုးက က်ေနာ္ျဖင့္ ေၾကာက္လိုက္တာ တကိုယ္လံုးတုန္သြားတာပဲ” တဲ့။

ေျမေအာက္ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈကာလ၊ ရီဗြန္နီးယားတရားရံုး (Rivonia)မွာ အမႈစစ္ေဆးခံေနရစဥ္ကာလနဲ႕ေရာ္ဘင္ကြၽန္းေပၚမွာ (Robben) အက်ဥ္းက်ခံေနရစဥ္ကာလေတြအတြင္းမွာ လူသားတဦးျဖစ္တဲ့ မင္ဒဲလားတေယာက္ မၾကာခဏ ေၾကာက္စိတ္ေတြ ဝင္ခဲ့ဘူးေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းမွာ သူကိုယ္တိုင္ က်ေနာ့္ကိုျပန္ေျပာျပတတ္ပါတယ္။ လူမွန္ရင္ ေၾကာက္တတ္တာ သဘာဝက်ပါတယ္လုိ႔ သူကအဆိုျပဳပါတယ္။ “ငါဟာ ရဲရင့္သူျဖစ္တယ္။ ကမၻာႀကီးကိုေအာင္နိုင္သူျဖစ္တယ္လို႕ က်ေနာ္ဟန္မေဆာင္တတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ အေနနဲ႕ ကိုယ္ေၾကာက္တတ္တာကို အျခားသူေတြ မသိေစနဲ႔ေပါ့” “လူထုေရွ႕မွာ မားမားမတ္မတ္ အစြမ္းျပႏိုင္ရမယ္” စသည္ျဖင့္ သူကေျပာတတ္ပါတယ္။အျခားသူေတြေရွ႕မွာ ကိုယ္ကမေၾကာက္တဲ့အသြင္ ေဆာင္ထားနိုင္ရင္ သူတို႔ကိုပါရဲရင့္စိတ္ ႏိုးၾကႊလာေစတယ္ဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားပံုရပါတယ္။ ေၾကာက္ရြံ႕စရာေတြ တင္းၾကမ္းျပည့္ေနတဲ့ ေရာ္ဘင္ကြၽန္းေပၚမွာ သူဒီအတိုင္းက်င့္ ၾကံေနထိုင္ပါတယ္။ အမႈစစ္ေဆးစဥ္ကာလမွာ တရားရံုးဝင္းအတြင္းေခါင္းေမာ့ ရင္ေကာ့ၿပီး ေမာ္ေမာ္ၾကႊားၾကႊား လမ္းေလွ်ာက္ေနေသာ မင္ဒဲလားကိုေတြ႕ျမင္လိုက္ရတဲ့ ဘဝတူအက်ဥ္းသားေတြက သူတို႔ရဲ့အျမင္အာရံုမွာ အဲဒီ ျမင္ကြင္းသ႑ာန္ကို ရက္ေပါင္းအေတာ္ၾကာေအာင္ လႊမ္းမိုးၿငိတြယ္ေနတယ္လို႔ ျပန္ေျပာျပၾကပါတယ္။ သူဟာအျခားသူေတြအတြက္ စံနမူနာေကာင္းျဖစ္ရမယ္လို႕ မင္ဒဲလားကခံယူထားပါတယ္။ အဲဒီ့စိတ္ဓါတ္နဲ႔ သူကိုယ္တိုင္ ေၾကာက္စိတ္ေတြကို ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ၿပီး လူထုရဲ့ သူရဲေကာင္းျဖစ္လာတာပါ။၂။ ေရွ႕တန္းမွဦးေဆာင္ပါ။ ကိုယ့္အုပ္စုကိုလည္း ေနာက္တန္းမွာ ခ်န္မထားပါနဲ႕။မင္ဒဲလားဟာလွ်ိဴ႕ဝွက္ၿပီး သိုသိုသိပ္သိပ္ ေနထိုင္တတ္သူျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ ပရိုစတိတ္အက်ိတ္ ခြဲစိတ္ ကုသခံခဲ့ရပါတယ္။ ေဆးရံုကဆင္းလို႔ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းျပန္ေရာက္တဲ့အခါ ေထာင္သက္ (၂၁)ႏွစ္ အတြင္း သူ႔ရဲေဘာ္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ခြဲျခားထားတာကို ခံလိုက္ရပါတယ္။ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား ဒီလိုလုပ္တာကို သူ႕ရဲေဘာ္ေတြက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ ၾကပါတယ္။ မင္ဒဲလားက သူတို႔ကို “ခဏေလးသည္းခံၿပီး ေစာင့္ပါ ရဲေဘာ္တို႔၊ မၾကာခင္မွာ အေျခအေနေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာမွာပါ” လို႔ ေျပာဆိုႏွစ္သိမ့္ေၾကာင္း သူ႕မိတ္ေဆြရင္း အာမက္ကက္သ္ရာဒါ(Ahmed Kathrada) က အမွတ္တရ ျပန္ေျပာပါတယ္။ မၾကာမတင္ကာလမွာပဲ မင္ဒဲလားနဲ႔ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ စနစ္က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ဒီကလပ္အစိုးရတို႔ ေတြ႕ဆံုးေဆြးေႏြးေရးေတြ စတင္ပါေတာ့တယ္။ ေတာင္အာဖရိက အမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ (ANC) ကေတာ့ ယခုလို ေဆြးေႏြးတာကုိ ဘဝင္မက်ပါဘူး။ အက်ဥ္းသားဘဝနဲ႕ အစိုးရကိုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးမလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ လူျဖဴအစိုးရ ဒူးေထာက္အရႈံးေပးသြားေအာင္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲရမယ္လို႔ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာလႈ႕ံေဆာ္ခဲ့တဲ့ မင္ဒဲလားက ယခုအခ်ိန္မွာ ဖိႏွိပ္သူအစိုးရနဲ႔ စကားေျပာခ်ိန္တန္ၿပီဆိုတာကို သိျမင္ၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာပါ။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ေဆြးေႏြးမႈစတင္ေနခ်ိန္မွာပဲ မင္ဒဲလားတေယာက္ လမ္းေၾကာင္းေပ်ာက္သြားၿပီလား ဆိုၿပီး ေတြးေတာေနသူေတြ မနည္းမေနာရွိပါတယ္။ “သူက က်ေနာ္တို႔ အေပၚသစၥာေဖာက္သြားၿပီလို႔ ခံစားမိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေနတယ္ ဆိုတာကို ေျပာျပဖို႔သူ႕ကို သြားေတြ႕ခဲ့တယ္။ ခုလိုေဆြးေႏြးမႈဟာ ယံုရခက္တဲ့ ပမာဏေျခလွမ္းပဲ။ သူသိပ္ၿပီး စြန္႕စားလြန္းတယ္။” လို႔ အဲဒီ့အခ်ိန္က သတၳဳတြင္း အလုပ္သမားသမဂၢရဲ့ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ ရဲရဲေတာက္ေခါင္းေဆာင္ စီရီလ္ရာမာေဖာ္ဆာ (Cyril Ramaphosa) ကဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မင္ဒဲလားဟာ သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ မွန္ကန္ေၾကာင္း သူ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာဆို နားခ်ပါေတာ့တယ္။ သူ႕ဂုဏ္သတင္း ဟာလည္း ေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ၊ မရွိေပၚမွာ မူတည္ေနပါေတာ့တယ္။

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ရဲေဘာ္တဦးခ်င္းဆီသြားၿပီး မင္ဒဲလားကသူ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေၾကာင္း ရွင္းျပေနတာကုိ ကက္သ္ရာဒါးက အမွတ္တရရွိေနပါတယ္။ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ဇဲြရွိရွိနဲ႕ သူ႕သေဘာထားကို ရဲေဘာ္ေတြ လက္ခံလာေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ “မိမိရဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက ေထာက္ခံလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ မိမိမွာ တိုက္ပြဲဝင္ဖို႕ ေျခကုပ္စခန္း အခိုင္အမာရွိၿပီဆိုရင္ေတာ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ပါ။ မင္ဒဲလားဟာေျပာၿပီးရင္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တတ္တဲ့ လူစားမ်ိဳးပါ။” (ANC) ရဲ့အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အထင္ကရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ရာမာေဖာ္ဆာကေျပာတာပါ။ မင္ဒဲလားအေနနဲ႕လူျဖဴအစိုးရကို ေဆြးေႏြးဖို႕ ျငင္းဆန္ခဲ့တာဟာ နည္းပရိယာယ္အရ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ “သူဟာသမိုင္းလိုအပ္ခ်က္အရ ေပၚထြက္လာတဲ့လက္ေတြ႕ အက်ဆံုးေသာ အေတြးအျမင္အမားတဦးျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ဆက္က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ သူအၿမဲတမ္း စဥ္းစားေနတတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အေပၚ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြက ဘယ္လိုသေဘာထားမလဲဆိုတဲ့ အနာဂတ္ႀကိဳတင္တြက္ဆခ်က္ သူ႕မွာ ရွိပါတယ္။” လို႔ ရာမာေဖာ္ဆာကဆိုပါတယ္။ ေရရွည္အတြက္ေမွ်ာ္ေတြးစဥ္းစားႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းကိုေထာင္ထဲမွာ ေန႔စဥ္ေလ့က်င့္လာတာပါ။ ရက္ေတြ၊ လေတြသာမက ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ တိုင္ေအာင္တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ေရးကိုသူစဥ္းစား ခဲ့ပါတယ္။ သမိုင္းက သူ႕ဖက္ဆီကို ဦးညြတ္လာၿပီဆိုတာကို သူသိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ေတြလည္းထြက္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာမွာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ ထြက္ေပၚလာမွာလဲဆိုတဲ့ အေမးပုစၧာပဲရွိပါေတာ့တယ္။ “ေရရွည္ကာလမွာ အေကာင္းဘက္ကိုဦးတည္ေျပာင္းလဲလာမွာပါ” လို႕ ေျပာေလ့ရွိသလို သူ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုလည္း ေရရွည္သေဘာ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။၃။ ေနာက္တန္းမွဦးေဆာင္မႈေပးပါ။ အျခားသူေတြကို ေရွကတန္းမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ပါေစ။မင္ဒဲလားကသူ႕ရဲ့လုလင္ပ်ိဳဘဝမွာ ႏြားေက်ာင္းခဲ့ရတဲ့ ပ်င္းရိစရာေန႕လည္ခင္းကို တမ္းတမ္းတတ ေျပာျပတတ္ပါတယ္။ “သိတယ္မဟုတ္လား။ ႏြားအုပ္ကိုကိုယ္လိုရာေရာက္ေအာင္ ေနာက္ကေန ထိန္းေက်ာင္းေပးရတယ္ဗ်။” သည္လိုေျပာၿပီး သူ႕စကားကို က်ေနာ္သေဘာတူ၊ မတူ စူးစမ္းတဲ့သေဘာနဲ႕ မ်က္ခံုးပင့္ၿပီးၾကည့္လိုက္ေသးတယ္။ ငယ္ရြယ္စဥ္က သူ႕ကိုေျမေတာင္ ေျမွာက္ေပးတဲ့ လူမ်ိဳးစုဘုရင္ ဂ်န္ဂ်င္တဘာ (Jangintaba) ရဲ့အရိပ္ လႊမ္းမိုးမႈက သူ႕အေပၚမွာ အေတာ္ကေလးႀကီးမားပါတယ္။ ဂ်န္ဂ်င္တဘာက သူ႕ရံုးေတာ္မွာ အစည္းအေဝးက်င္းပတဲ့အခါ တက္ေရာက္လာသူေတြကို စက္ဝိုင္းပံုစုရံုးေစပါတယ္။ တက္ေရာက္သူအားလံုးက တေယာက္တလွည့္စီ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့ အခါမွ ဘုရင္ႀကီးက စတင္ေဆြးေႏြးပါတယ္။ အႀကီးအကဲေတြရဲ့ အလုပ္က လူေတြကိုၾသဇာေပးေစခိုင္းဖို႔ထက္ လူေတြရဲ့ သေဘာဆႏၵေတြကို စုစည္းစုဖြဲ႕ၿပီးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္ဖို႔ ပိုအေရးႀကီးပါတယ္လို႔ မင္ဒဲလားကဆိုပါတယ္။ သူေျပာေလ့ရွိတဲ့စကားက “ေဆြးေႏြးျငင္းခံုပဲြေတြမွာ ကိုယ္ကအေစာႀကီး ဝင္မေဆြးေႏြးနဲ႕” က်ေနာ္ မင္ဒဲလားနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနစဥ္အတြင္း ဂ်ိဳဟန္နစၥဘတ္ျမိဳ႕(Johannasbug) ရဲ့ သာယာလွပေသာ ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္တခုျဖစ္တဲ့ ဟူတန္ (Houghton) ရပ္ကြက္မွာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ သူ႔အိမ္ကေလးမွာ မၾကာခဏဆိုသလို ရာမာေဖာ္ဆာ၊ သာဘုိမစ္ကီ (Thabo Mbeki) 'ယခုေတာင္အာဖရိက သမၼတ' နဲ႕ အျခားသူမ်ားပါဝင္တဲ့ လူ (၆) ဦးဟာ ထမင္းစားပြဲပတ္လည္ (သို႔မဟုတ္) အိမ္အဝင္ကားလမ္းေလးေပၚမွာ စက္ဝိုင္းပံုေနရာယူၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတာပါ။ သူ႕ရဲေဘာ္အခ်ိဳ႔က လုပ္ငန္းေတြကို သြက္သြက္ျမန္ျမန္လႈပ္ရွား လုပ္ေဆာင္ဖို႔၊ ယခုထက္ ပိုၿပီးတက္တက္ၾကႊၾကႊလုပ္ကိုင္ဖို႔ ေဒါနဲ႔ေမာနဲ႔ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနခ်ိန္မွာ မင္ဒဲလားကရိုးရိုးကုပ္ကုပ္ေလး နားေထာင္ေနတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးသူ႕အလွည့္က်ေတာ့မွ တေယာက္တေပါက္ျပန္႕က်ဲေနတဲ့ အျမင္သေဘာေတြကို ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္နဲ႔ စနစ္တက် အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ သူ႕ကိုယ္ပိုင္အေတြးအျမင္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီး အမ်ားသေဘာနဲ႔လည္း မဆန္႔က်င္၊ သူ႔လိုလားခ်က္နဲ႔လည္းအနီးယိုးစြဲရွိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္အထိ ေဆြးေႏြးပြဲကိုပဲ့ကိုင္ ဦးေဆာင္သြားပါတယ္။ ကိုယ္ကိုတိုင္ေခါင္းေဆာင္မႈကို ခံယူျခင္းဟာလိမၼာပါးနပ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖစ္ပါတယ္။ မင္ဒဲလားေျပာတာက “ကိုယ္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵအတိုင္း လူေတြလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးတဲ့ေနရာမွာ ကိုယ့္အေတြးအျမင္ကို သူတို႔ အေတြးအျမင္ျဖစ္သြားေအာင္ ေျပာင္းလဲျပစ္ႏိုင္ျခင္းဟာ ထက္ျမက္တဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈအဂၤါရပ္ျဖစ္တယ္” ဆိုတာပါပဲ။၄။ ျပိဳင္ဘက္ရန္သူအေၾကာင္းကိုသိေအာင္လုပ္ပါ။ သူႏွစ္သက္တဲ့ အားကစားအေၾကာင္းေလ့လာ သင္ယူပါ။၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားေလာက္မွာ အသားအေရာင္ခြဲျခားဆက္ဆံသူ အာဖရိကန္လူျဖဴေတြရဲ့ ဘာသာစကားကို စတင္ေလ့လာပါတယ္။ (ANC) အဖြဲ႕ထဲမွာရွိတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြက အဲဒီ့အတြက္သူ႔ကိုေလွာင္ေျပာင္ က်ီစယ္ၾကေပမယ့္ သူကေတာ့ လူျဖဴေတြရဲ့ ကမၻာ့အျမင္ကို သိခ်င္လို႕ေလ့လာတာပါ။ တေန႔က်ရင္ သူဟာ လူျဖဴအစိုးရကို တနည္းနည္းနဲ႔ ပတ္သတ္ဆက္ဆံရမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာသိထားပါတယ္။ လူျဖဴေတြနဲ႔ စကားေျပာဆိုရင္းနဲ႔ သူတို႔ ရဲ့ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြကို သိျမင္လာမယ္။ အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေတြ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္ စတဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ ႏွစ္ခုကိုထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ လူျဖဴအသိုင္းအဝိုင္း အတြင္းမွာ ဝင္ဆံ့ေအာင္ေတာ့ အလိုက္သင့္ အလ်ားသင့္ေနတတ္ရပါမယ္။ သာမန္ေထာင္ဝန္ထမ္း ေတြကစလို႔ သမၼတ ပက္ထရစ္ဘိုသာ (P.W.Botha) အထိ အာဖရိကန္လူျဖဴေတြက မင္ဒဲလား၏ လူျဖဴဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္ပံုနဲ႔ လူျဖဴေတြရဲ့ သမိုင္းႏွံ႔စပ္ပံုေတြကို အထင္ႀကီးေလးစားၾကရပါတယ္။ မင္ဒဲလားဟာ လူျဖဴေတြရဲ့ အသဲစြဲအားကစားျဖစ္တဲ့ ရတ္ဘီ ေဘာလံုးကစားနည္းကို တစ္သင္းခ်င္းအလိုက္၊ အားကစားသမားတဦး ခ်င္းအလိုက္ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ ႏိုင္တဲ့ အထိ အားျဖည့္ ေလ့လာထားပါတယ္။

အာဖရိကန္လူျဖဴေတြနဲ႔ လူမည္းအာဖရိက လူမ်ိဳးေတြၾကားမွာ ဘံုတူညီမႈအေျခခံေတြ ခ်မွတ္တာကို မင္ဒဲလားနားလည္သေဘာေပါက္ပါတယ္။ အာဖရိကန္လူျဖဴေတြက သူတို႔ဟာလည္း လူမည္းေတြလိုပဲ အာဖရိက တိုက္သားေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို နက္နက္ ရွိဳင္းရွိဳင္းယံုၾကည္ထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကုိယ္တိုင္လည္း ရက္စက္ႀကမ္းႀကဳတ္မႈရဲ့ သားေကာင္ေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျဗိတိသွ်အစိုးရနဲ႔ ေတာင္အာဖရိကမွာ အေျခခ်ေနထိုင္တဲ့ အဂၤလိပ္ လူျဖဴေတြက သူတို႔ကို အထင္ေသးႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံတာ ခံၾကရပါတယ္။ ေတာင္အာဖရိက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ အျမစ္တြယ္စြဲၿမဲေနတဲ့ ရႈပ္ေထြးနိမ့္က်သိမ္ငယ္စရာ ယဥ္ေက်းမႈရဲ့ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ေတြကို လူမည္းမ်ားနည္းတူ လူျဖဴေတြလည္း ခံစားၾကရပါတယ္။ ေရွ႕ေနတဦး ျဖစ္တဲ့ မင္ဒဲလားဟာ ျပႆနာႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေထာင္ဝါဒါ (လူျဖဴဝန္ထမ္း)မ်ားကို ဥပေဒဆိုင္ရာ အကူအညီေပးပါတယ္။ ေထာင္ဝန္ထမ္းေတြက မင္ဒဲလားနဲ႔ စာရင္ မ်ားစြားပညာရည္ နိမ့္ပါးသူေတြျဖစ္ၿပီး လူမည္းတဦးကသူတို႔အေပၚ အကူအညီေပးႏိုင္ ျခင္းဟာ သာမန္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အံ့ဘြယ္ဘနန္းထူးဆန္းမႈႀကီး ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ “ဒါေတြဟာ အၾကင္နာတရားမဲ့ၿပီး ရက္စက္တဲ့ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ စနစ္ဆိုးရဲ့ သရုပ္သကန္ေတြျဖစ္ၿပီး အဲဒီ့လို အဆိုးဆံုး ယုတ္မာရက္စက္ဆံုးေသာ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ိဳးနဲ႔ေတာင္ မင္ဒဲလားက ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” လို႔ ေတာင္အာဖရိက သမိုင္းဆရာအေက်ာ္အေမာ္ အလစ္စတာ စပါ့ခ္ (Alister Sparks) ကဆိုပါတယ္။၅။ မိတ္ေဆြရဲေဘာ္မ်ားနဲ႔ လက္ပြန္းတတီးရွိပါေစ။ မိမိျပိဳင္ဘက္မ်ားကိုပင္ ရင္းႏွီးမႈ ရေအာင္ယူပါ။မင္ဒဲလားသည္ ကူႏူ (Qunu) မွာ ရွိတဲ့ သူ႕အိမ္ကို ဖိတ္ၾကားေတြ႕ဆံုေသာ ဧည့္သည္အမ်ားစုအေပၚသူ႔အေနနဲ႔ အျပည့္အဝယံုၾကည္မႈမရွိေၾကာင္း က်ေနာ္သိေအာင္ ေျပာျပထားပါတယ္။ သူတို႔ကို မင္ဒဲလားက ညစာတည္ခင္းဧည့္ခံတယ္။ သူတို႔နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးတယ္။ သူတို႔အႀကိဳက္ေလခ်ိဳေသြးၿပီး လက္ေဆာင္ေတြလည္း ေပးလိုက္ေသးတယ္။ မင္ဒဲလားဟာ တပါးသူအေပၚညိွဳ႕ယူဖမ္းစားႏိုင္စြမ္းရွိသူျဖစ္ၿပီး အဲဒီ့စြမ္းအားကို သူ႔ျပိဳင္ဘက္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရာမွာ ပိုၿပီး အသံုးျပဳေလ့ရွိတယ္။ ေရာ္ဘင္ကြၽန္းေပၚမွာ အက်ဥ္းက်ခံေနရစဥ္အတြင္း မင္ဒဲလားက သူမႏွစ္သက္ မယံုၾကည္တဲ့လူေတြကိုပင္ သူ႔ရဲ့ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေဖာ္ ေဆြးေႏြးဖက္စာရင္း မွာ ထည့္သြင္း ပါဝင္ေစပါတယ္။

မင္ဒဲလားကို နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံခဲ့သူတဦးကေတာ့ (ANC) ရဲ့ ရဲရဲ ေတာက္စစ္ေခါင္းေဆာင္ ခရစ္ဟာနီ (Chris Hani) ျဖစ္ၿပီး သူဟာမင္ဒဲလားကိုဆန္႕က်င္ဖို႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ႀကံစည္ေနသူအျဖစ္ သတင္းႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မင္ဒဲလားက သူ႔ကို ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ဆက္ဆံပါတယ္။ “ဟာနီမွ မဟုတ္ဘူး စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ၊ သတၴဳတြင္းပိုင္ရွင္ႀကီးေတြ၊ သူနဲ႔ အတိုက္အခံျဖစ္ သူေတြကိုလည္း မင္ဒဲလားက ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဆက္ဆံပါတယ္။” လို႔ ရာမာေဖာ္ဆာကဆိုပါတယ္။ မင္ဒဲလားက အဲဒီ့လူေတြရဲ့ ေမြးေန႔ေတြမွာ ဖုန္းဆက္ၿပီး ဆုေတာင္းေပးေလ့ရွိသလို သူတို႔ မိသားစု နာေရးကိစၥေတြကိုလည္း သြားေရာက္တတ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္အတြက္အခြင့္အေရး တခုအေနနဲ႔သူကျမင္ပါတယ္။ “သူအက်ဥ္းေထာင္ကလြတ္ေျမာက္လာၿပီး လူထုေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္မွာ သူ႔မိတ္ေဆြ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းေတြကို သူန႔ဲအတူလက္တြဲလုပ္ကိုင္ေစၿပီး သူ႕ကိုအက်ဥ္းခ်ခဲ့သူ အာဏာပိုင္ေတြကိုပင္ သူရဲ့ ပထမဆံုးေသာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မွာ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအထဲက အခ်ိဳ႕သူေတြကို မင္ဒဲလားက ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အထင္ေသးရြံ႕မုန္းတာက်ေနာ္သိပါတယ္။

မင္ဒဲလားရဲ့ေန႕ရက္ေတြမွာ လူထုနဲ႔ တထပ္တည္းမက်တဲ့ ကာလေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုအခါမ်ိဳးမ်ာ ဆြဲေဆာင္မႈ စြမ္းအားႀကီးမားသူတို႔ရဲ့ထံုးစံအတိုင္း သူဟာလူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ အသိနဲ႔ လူထုအာရံုကို ညွိဳ႕ယူဖမ္းစားႏိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ ဒီဂလပ္က သူ႕ကို လူသိရွင္ၾကားထိုးႏွက္ေဝဖန္ တိုက္ခိုက္တဲ့အခါ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တဦးက သစၥာေဖာက္တာခံလိုက္ရသလို ယူက်ံဳးမရျဖစ္မိေၾကာင္း သူကဦးစြားသတင္း ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ မိမိရဲ့ျပိဳင္ဘက္ေတြအေပၚမွာ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ သူတို႔ အေနနဲ႔ ကိုယ့္အသိုင္းအဝိုင္းကို ယံုၾကည္စိတ္ခ် အာရံုညႊတ္လာေအာင္ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္တဲ့ အခ်က္ကို မင္ဒဲလားသိျမင္ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ သူကသစၥာရွိမႈကို ယုယျမတ္ႏိုးေပမယ့္ တရားေသအစြဲအလမ္းတရပ္အေနနဲ႔ ခံယူမထားပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူေျပာေလ့ရွိတာက “လူေတြဟာ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကတယ္။ ဒါဟာတကယ့္လူ႕သဘာဝျဖစ္ျပီး လူေတြရဲ့ေပ်ာ့ကြက္ ဟာကြက္ အားနည္းခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး” လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေကာင္းျမင္သမားတဦးျဖစ္တဲ့ မင္ဒဲလားက လူေတြကို သိပ္ၿပီး ယံုၾကည္ေနတာကလည္း သဘာဝယုတၱိတန္ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ ကိုယ္ မယံုၾကည္ရတဲ့ လူေတြရဲ့ အမုန္းတရားကို အာနိသင္ျပယ္ေစေၾကာင္း သူကသိျမင္ထားပါတယ္။၆။ ေခါင္းေဆာင္မႈအဂၤါရပ္မွာ ျပဳမူလႈပ္ရွားမႈအသြင္သ႑ာန္က အေရးႀကီးပါတယ္။ အၿမဲဲျပံဳးေနတတ္ပါေစ။အေမႊးတံုးေနေသာ ကတီၱပါဝတ္စံုကို ဝတ္ဆင္ထားေသာ ဂ်ိဳဟန္နစၥဘတ္ျမိဳ႕က ႏံုခ်ာခ်ာ ဥပေဒေက်ာင္းသာေလးဘဝမွာ မင္ဒဲလားကို အဲဒီ့အခ်ိန္က အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္လည္းျဖစ္ (ANC) ရဲ့ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္တဲ့ ေဝါလ္တာ စီစူလူ(Walter Sisulu) က ေခၚယူေတြ႕ဆံုပါတယ္။ စီစူလူဟာ ေတာင္အာဖရိက လူဂုဏ္တန္ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ေနာေက်ဝင္ဆံ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရေနသူတေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အတုယူစရာ လူမည္း တဦး အျဖစ္ မင္ဒဲလားက အမွတ္ေပးထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စီစူလူက အနာဂတ္ကိုျမင္တတ္သူတဦးပါ။ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ေလာက္က သူ႔ရဲ့ မဟာႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈက (ANC) ကို လူထုလႈပ္ရွားမႈဆီသို႔ဦးလွည့္ေပးေရးျဖစ္တယ္လို႔ တခါက သူေျပာဖူးပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တေန႔ေတာ့ “လူထုေခါင္းေဆာင္ (မင္ဒဲလား) တေယာက္ သူ႕ရံုးခန္းထဲ ဆိုက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ႀကီး ေပါက္ခ်လာပါေတာ့တယ္။” လို႔ၿပံဳးၿပီးအမွတ္တရေျပာပါတယ္။ မင္ဒဲလားဟာ အရပ္ျမင့္ျမင့္ လူရည္ေခ်ာေခ်ာ လူငယ္တဦးျဖစ္ၿပီး ေတာ္ဝင္ ဘုရင့္ေလတပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ တဦး ရဲ့သားျဖစ္သူနဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ အေပ်ာ္တမ္း လက္ေဝွ႔ကစားသမားတဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူဟာ တိမ္ဖံုးတဲ့ ေန႔အခ်ိန္မွာ ထြက္ေပၚလာတဲ့ေနတစင္းလို တေလာကလံုးကို ၾကည္လင္ေတာက္ပေစတဲ့အျပံဳးမ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူလည္းျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ဟာတခါတရံမွာ လူတေယာက္ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအာရံုနိုးၾကႊမႈတို႔အၾကား သမိုင္းေရးအရ ဆက္စပ္မႈသေဘာကိုသတိေမ့ေလ်ာ့ ေနတတ္ၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ပထမဆံုးသမၼတႀကီး ေဂ်ာ့ရွ္ဝါရွင္တန္ဟာ ေရာက္ေလရာရာမွာ အရပ္အရွည္ဆံုးနဲ႔ ခြန္အားအႀကီးမားဆံုးလူျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔ ခြန္အားႀက့ံခိုင္သန္စြမ္းမႈဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈ စံထက္စာလွ်င္ (ANC) နဲ႔ ပိုၿပီးသက္ဆိုင္မႈရွိတယ္လို႔ ဆိုၾကေပမယ့္ မင္ဒဲလားကေတာ့ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို အေရာက္လွမ္းရာဝယ္ ျဖတ္သန္းက်င္လည္ရေသာ ဘဝဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ကြက္ အေထြေထြကို ေနာက္ခံေတးသြားႏွင့္အညီ ပီပီျပင္ျပင္ သရုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူတဦးပါ။ (ANC) ပါတီရဲ့ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္ဘဝမွာ မုတ္ဆိတ္ေမႊးထူလျပစ္ႏွင့္ စစ္ဝတ္စံုကို အခန္႔သားဝတ္ဆင္တတ္ေပမယ့္ ေရွ႕ေနႀကီးမင္ဒဲလားဘဝမွာေတာ့ ပညာတတ္အလႊာရဲ့ လူေနမႈစတိုင္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ခန္႔ခန္႔ညားညားဝတ္ဆင္ေလ့ရွိပါတယ္။ “ က်ေနာ္ျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ဖူးသမွ် လူမည္းေတြထဲမွာ မင္ဒဲလားဟာ ဝတ္စံုကို ခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ေအာင္ ဝတ္ဆင္တတ္ဆံုး သူပါပဲ ” လို႔ တခါက အိႏိၵယ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္တခုမွ သူနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ဖူးသူ ေရွ႕ေန ေဂ်ာ့ဘီဇိုစ္ (George Bizos) ကေျပာပါတယ္။ ခုေနအခါမွာေတာ့ မင္ဒဲလားရုပ္ပံုရိုက္ႏွိပ္ထားတဲ့ ရွပ္အက်ႌေတြ တသီၾကီးေပၚထြက္လာၿပီး သူ႕ကို ေခတ္သစ္ေတာင္အာဖရိကရဲ့ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ၾကည္နူးရႊင္ျမဴးဖြယ္ ဖိုးဖိုးႀကီး တဦးအျဖစ္ ေမာ္ကြန္းထိုးလိုက္ပါၿပီ။

၁၉၉၄ခုႏွစ္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္စည္းရံုးမဲဆြယ္ရာမွာ သေကၤတအမွတ္တံဆိပ္သည္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း မင္ဒဲလားကသေဘာေပါက္ထားပါတယ္။ သူဟာ ပရိသတ္ေရွ႕မွာ အေဟာအေျပာေကာင္းသူ မဟုတ္ပါဘူး။ သူစကားေျပာလို႔ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာသြားတဲ့အခါ သူေျပာေနတာေတြကို ပရိသတ္က နားလည္တခ်က္ မလည္တခ်က္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ထိုအခ်က္သည္ပင္ ပရိသတ္ၾကားမွာ အမ်ားႏွင့္ မတူေသာ သူ႕ရဲ့ မူပိုင္သေကၤတ ျဖစ္သြားပါတယ္။ တရားေဟာစင္ျမင့္ေပၚေရာက္တဲ့အခါ မင္ဒဲလားက သူတို႔ ၿမိဳ႕ရဲ့ လႈပ္ရွားမႈ သေကၤတျဖစ္တဲ့ TOYIXTOYI ကကြက္ကို စည္းခ်က္ႏွင့္အညီ လွပစြာ လႈပ္ရွားသရုပ္ေဖာ္တတ္ပါတယ္။ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး ဆြဲေဆာင္္မႈကေတာ့ လူတကာကို ဆဲြေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ပီတိရႊန္းေသာ သူ႔ရဲ့အျပံဳးပါဘဲ။ လူျဖဴ အာဖရိကန္ေတြအတြက္ေတာ့ သူ႕အျပံဳးက လူျဖဴေတြအေပၚခါသီးနာက်င္မႈ ကင္းစင္သူ လူျဖဴေတြကို စာနာတရားထားႏိုင္သူအျဖစ္ သရုပ္ေပၚလြင္ေစပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ လူမည္းေတြကိုေတာ့ “က်ေနာ္ဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ ယံုၾကည္ထိုက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပါ၊ က်ေနာ္တို႔ အတူတကြလက္တြဲ ၿပီး ေအာင္ပန္းဆြတ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကမယ္။” လို႔ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ေနရာတိုင္းမွာ ေတြ႕ေနရတဲ့ (ANC) ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးပိုစတာကေတာ့ မင္ဒဲလားရဲ့ ျပံဳးေနတဲ့ မ်က္ႏွာထားျဖစ္ပါတယ္။ “သူ႔အျပံဳးက လူထုကို သတင္းစကားလက္ေဆာင္ပါးေနတယ္” လို႔ ရာမာေဖာ္ဆာကဆိုပါတယ္။ သူ ေထာင္ထဲက ထြက္လာၿပီးေနာက္ ဖိႏွိပ္သူေတြအေပၚ နာက်ည္းမႈ အရိပ္လကၡဏာ မေတြ႕ ရတာဟာ အေတာ့္ကိုအံ့ၾသစရာေကာင္းေနတယ္ လို႔ လူေတြက တဖြဖြေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။

အမွန္တကယ္လည္း မင္ဒဲလားဟာ လူျဖဴေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နာက်ည္းစရာေတြ မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ထိုခံစားခ်က္ေတြကို ေမ့ေပ်ာက္ပစ္ဖို႔ ပိုၿပီးအေရးႀကီးတာကို သူသိျမင္ထားပါတယ္။ “အတိတ္ကိုေမ့ပစ္လိုက္စမ္းပါလို႔” သူ ေျပာေလ့ရွိေပမယ့္ သူ႔ႏွလံုးသားထဲမွာ နာက်ည္းစရာ အတိတ္ဇာတ္ေၾကာင္းေတြ က်န္ေနဆဲဆိုတာကို က်ေနာ္ခံစားနားလည္းႏိုင္ပါတယ္။၇။ အသားအေရာင္မ်ား အဓိကမထားက်ေနာ္တုိ႔ ေမးျမန္းခန္းစတဲ့ အခါ “ခင္ဗ်ားလက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲကို ရပ္ဆိုင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္တာဟာ ခင္ဗ်ားတို႔မွာ လူျဖဴအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ အင္အားအလံုအေလာက္မရွိဘူး ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ထားလို႔လား၊ (သို႔) အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာရဲ့အားေပး ေထာက္ခံမႈေတြ ခင္ဗ်ားတို႔ဘက္ကို တိမ္းညႊတ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အရိပ္အေယာင္ေတြ ျမင္ေနရလို႔လား။” ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို မင္ဒဲလားကို က်ေနာ္ မၾကာခဏ ေမးတတ္ပါတယ္။ ထိုအခါ သူက စူးစမ္းတဲ့ သေဘာနဲ႔ ဖ်တ္ခနဲတခ်က္ၾကည့္လိုက္ၿပီး “ႏွစ္ခုစလံုးဘဲ” လို႔ ေျဖတတ္ပါတယ္။က်ေနာ္ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြက ခပ္ဆန္းဆန္းျဖစ္ေနေပမယ့္ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ လူ႔ဘဝဆိုတာ ေရြးခ်ယ္လို႔ ရေကာင္းတာမဟုတ္၊ ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ ဘက္ျပိဳင္ျပဳေနတဲ့ အေၾကာင္းခံတရားေတြ ရွိေနတဲ့အခါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ ရႈပ္ေထြးလွပါတယ္။ ဘက္တိုက္တတ္တာ လူ႔သဘာဝလို႔ ဆိုလိုတာဟာ ေယဘူယ်ဆန္လြန္းၿပီး လက္ေတြ႔ ျဖစ္ရပ္ အေျခအေနေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ မရွိတတ္ပါဘူး။ အျမဲတမ္းစင္းလံုးေခ်ာျဖစ္တဲ့ အရာဆိုတာမရွိပါဘူး။ စသည္ ... စသည္ျဖင့္

မင္ဒဲလားဟာ ကြဲလြဲမႈ ကမၻာထဲမွာ အသားက်ေနသူပါ။ လက္ေတြ႕ က်တဲ့ႏိုင္ငံေရးသမားတဦးအေနနဲ႔ သူဟာကမၻာႀကီးကိုၾကည့္ျမင္ရာမွာ မေရမတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေရာင္အေသြး၊ အယူဝါဒေတြ ရႈပ္ေထြးေနတဲ့ ကမၻာႀကီးအျဖစ္နားလည္ထားပါတယ္။ ဒီအျမင္ေတြဟာ အသားအေရာင္ ခြဲျခားမႈ စနစ္ေအာက္မွာ အလုပ္တစ္ခုရဖို႔ အတြက္နဲ႔ အလုပ္ရၿပိီးရင္လည္း မညွာမတာ အခိုင္းမခံရေအာင္လူျဖဴအလုပ္ရွင္ကို ခယဝပ္တြားဆက္ဆံရတာ၊ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ အမိေျမကထြက္သြားဖို႔သာရွိတဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာေဘာင္က်ဥ္းၿပီး မြန္းက်ပ္လြန္းေသာေန႔စဥ္ဘဝမွာ ရွင္သန္ရုန္းကန္ခဲ့ရေသာ လူမည္းတဦးထံမွ ပြင့္အံထြက္လာေသာ အေတြးေတြလို႔ က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။ မင္ဒဲလားက လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္ ကဒါဖီ ႏွင့္ က်ဴးဘားေခါင္းေဆာင္ ဖီဒယ္ကပ္စထရိုတို႔ ကို အထူးတလည္ သစၥာေစာင့္သိပါတယ္။ အေမရိကန္အစိုးရက မင္ဒဲလားကို အၾကမ္းဖက္သမားအျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ထားခ်ိန္မွာ ကပ္စထရိုနဲ႔ ကဒါဖီက သူ႔ကို ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ ကဒါဖီနဲ႔ ကပ္စထရိုအေပၚမွာ ဘယ္လိုသေဘာရလဲလို႔ က်ေနာ္ေမးၾကည့္တဲ့အခါမွာ အေမရိကန္အစိုးရက ေတာင္အာဖရိကကို စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း အရိပ္အျမြက္ေျပာဆိုၿပီး အလိုက္မသိ အူေၾကာင္ေၾကာင္ ႏိုင္လွတဲ့ က်ေနာ့္ကို ျပစ္တင္ေဝဖန္ပါေတာ့တယ္။ ျပႆနာတိုင္းမွာ အေၾကာင္းခံေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ သူျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္တဲ့ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈစနစ္မွာ သမိုင္းအရ လူမႈေရးအေျခခံအရ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အေၾကာင္းခံတရားေတြ မ်ားစြာအျမစ္တြယ္ေနပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြေအာက္မွာ မင္ဒဲလားကေတာ့ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္ လက္ေတြ႕အက်ဆံုးနည္းလမ္းကို အျမဲတမ္းစဥ္းစားေနတတ္ပါတယ္။၈။ လက္ေတြ႕အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေတြးအေခၚ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းသည္လည္း ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။၉၃ ခုႏွစ္မွာ မင္ဒဲလားက က်ေနာ့္ကို ကမၻာေပၚမွာ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိတဲ့နိုင္ငံရွိလားလို႔ေမးပါတယ္။ က်ေနာ္ သုေသသနျပဳေလ့လာမိသမွ်ထဲက “ အင္ဒိုနီးရွား၊ က်ဴးဘား၊ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ အီရန္” တို႔ကိုတင္ျပလိုက္တဲ့အခါ သူကႏွစ္ေထာင္းအားရ ေခါင္းညိမ့္ၿပီး “ေကာင္းတယ္၊ေကာင္းတယ္” လို႔ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ေနာက္ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ၾကာေတာ့ ေတာင္အာဖရိက ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မွာ မင္ဒဲလားရဲ့ မဲေပးႏိုင္တဲ့ အသက္ကန္႔သက္ခ်က္ကို (၁၄) ႏွစ္ အထိေလွ်ာ့ခ်ေရး အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ “သူတေယာက္တည္းသာ လိုလားေထာက္ခံတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ကိုေထာက္ခံေပးၾကဖို႔ သူကက်ေနာ့္ကို တိုက္တြန္းနားခ်ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔အဆိုျပဳခ်က္ကို အမ်ားကေထာက္ခံမႈ မရွိတဲ့အတြက္ မေအာင္ျမင္မဲ့အေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရေပမယ့္ သူကလိုလိုလားလားပဲ လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ဒါဟာလည္းစံထားအပ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈစံနမူနာပါပဲ” လို႔ ရာမာေဖာ္ဆာကေျပာပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တဦးအေနနဲ႔ အလုပ္မျဖစ္ မေအာင္ျမင္ေတာ့ တဲ့ အေတြးအျမင္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ဆက္ဆံေရးေတြကို အဆက္ျဖတ္စြန္႔လႊတ္ေရး အတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ သူ႔ကို လူထုေရြးေကာက္ခံသမၼတျဖစ္ေနစဥ္မွာ သူလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ အရာေတြအတြက္၊ ေထာင္ထဲမွာ ဆယ္စုႏွစ္ သံုးခုစာနီးပါးျဖတ္သန္းခဲ့ရတာေတြသည္ တသက္တာ သမၼတရာထူးအတြက္ ေနရာယူဖို႔ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ေပးေနေပမယ့္လည္း မင္ဒဲလားကေက်ာခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့အသားအေရာင္ ခြဲျခားမႈစနစ္ကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ၿပီး လူမ်ိဳးေရးလႊမ္းမိုးမႈကင္းတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံထူေထာင္ခဲ့သူပါ။ ဖိႏွိပ္ခံျပည္သူေတြဘက္မွာ သူအျမဲရွိပါတယ္။ ယေန႔တုိင္ ဇင္ဘာေဘြ သမၼတ ေရာဘတ္မူဂါဘီ ရဲ့ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြကို ေဝဖန္ရႈတ္ခ်ေနဆဲပါ။ သူထားခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ အစဥ္အလာေကာင္းေတြဟာ ေတာင္အာဖရိကအတြက္သာမက အာဖရိကတိုက္တလႊားမွာ ရွိတဲ့ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ အတုယူစရာစံနမူနာေကာင္းေတြပါ။ ရာမာေဖာ္ဆာက “ မင္ဒဲလားဟာ သေဘၤာေမာင္းႏွင္ သူတေယာက္မဟုတ္ဘဲ ေရေၾကာင္း လမ္းညႊန္သူတေယာက္ျဖစ္တယ္” လို႔ေျပာပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ႏွလံုးသားနဲ႔ ဦးေႏွာက္ကို ခ်ိန္ညွိၿပီး ဦးေဆာင္မႈေပးရတယ္ဆိုတာကို မင္ဒဲလားကအေလးအနက္ သိျမင္ထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို သူ႔ရဲ့ေထာင္တြင္းကာလ (၂၇) ႏွစ္က မွတ္ေက်ာက္ျပဳေပးလိုက္တာပါ။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွာ အက်ဥ္းသားဘဝနဲ႔ ေရာ္ဘင္ကြၽန္းေပၚမွာ စတင္ေျခခ်ခ်ိန္က သူဟာ ထိခိုက္ခံစားလြယ္ စူးရွေပါက္ကြဲလြယ္တဲ့ လူရြယ္တဦးပါ။ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြန္ေျမာက္လာခ်ိန္မွာ ေတာ့ ႏိႈင္းႏႈိင္းခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္တဦး ျဖစ္ေနပါၿပီ ဒါ့အျပင္ သူဟာခံစားမႈကို အေရာင္တင္တတ္သူတဦးမဟုတ္ပါ။ ေထာင္ထဲဝင္သြားတုန္းက လူရြယ္တဦးဘဝနဲ႔ ေထာင္ကျပန္လြတ္လာခ်ိန္ အေျခအေန ဘယ္လိုကြာျခားလဲလို႔ က်ေနာ္ေမးတတ္တာကို သူဘဝင္က်ပံုမေပၚပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ မတတ္သာတဲ့ ေနာက္ဆံုးတေန႔မွာ ေတာ့ သူစိတ္ေပါက္ေပါက္နဲ႔ အေျဖေပးလိုက္ပံုက “ရင့္က်က္လာတယ္” တဲ့။

အမွန္ပါဘဲ၊ အေတြ႕အႀကံဳေရာ အေတြးအေခၚပါ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္သူတဦးအေနနဲ႔ ေလာကမွာ ရွာမေတြ႕ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ရွားပါးတဲ့အရာ၊ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တန္ဖိုးႀကီးမားတဲ့အရာရယ္လို႔ မရွိႏိုင္ေတာ့ပါဘူးဗ်ာ။ ။ေဝေမာ္


http://www.linyaungchi.org/article/

Thursday, January 14, 2010

“ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္(ရ)ပါး။ အရပ္ျပဇာတ္”

---ေမာင္စူးစမ္း-


ျပဇာတ္အညႊန္း

ႏုိင္ငံေရးေခါင္ေးဆာင္ႏွင့္ စီးပြါးေရး(ဘိဇနက္) ေခါင္ေးဆာင္တုိ ့အၾကား ျခားနားခ်က္ေတြ ရွိသည္။ ေခါင္းေဆာင္ခ်င္းတူသည့္ တုိင္ေအာင္ ဘ၀ျခင္း မတူသည့္အတြက္ ဂုဏ္ပုဒ္ ျခားနားၾက၏။ စီးပြါးေရးေခါင္းးေဆာင္တုိ ့အတြက္ စီမံခန္ ့ခြဲ ပညာရွင္တုိ့က အမ်ိဳးမ်ိဳးသီအုိရီေတြ ထုတ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွိတ္စပီးယာညးျပဇာတ္ As you like it ထဲမွ ေခါင္ေးဆာင္ အရြယ္ဖြဲ ့ စည္းပုံ (ရ)ပါး ကုိ ကုိးကား၍ ဘိဇနက္ေခါင္ေးဆာင္အရြယ္ကုိ ခုႏွစ္ပုိင္း ပုိင္းဆစ္ၾကည့္သည္.ဤအရြယ္ ခုႏွစ္ပါးမွာ---

(၁) ကေလးအရြယ္

(၂) ေက်ာင္းသားအရြယ္

(၃) ခ်စ္သူအရြယ္

(၄) စစ္သားအရြယ္

(၅) ဗုိလ္ခ်ဳပ္အရြယ္

(၆)အေျမွာ္အျမင္ၾကီးေသာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္(စတိတ္မင္း) အရြယ္

(၇) ပညာရွိပ႑ိတ အရြယ္တုိ ့ဟူ၍ျဖစ္သည္။

စီမံခန္ ့ခြဲမွဳ ပညာေက်ာင္းသားတုိ ့သည္ ေခါင္းေဆာင္မွဳကုိအေရးၾကီးေသာအေၾကာင္းအရာတရပ္အေနျဖင့္သာ သင္ၾကားပုိ ့ခ် ေနသည္။ ၄င္းတုိ ့၏သင္ရုိးတြင္ ရွိတ္စပီးယား ျပဇာတ္လာ ေခါင္ေးဆာင္အရြယ္ ခုႏွစ္ပါးကုိ ဘိဇနက္ေခါင္းေဆာင္ သေဘာ သဘာ၀ အျဖစ္ရည္ညႊန္းသည္။ဘိဇနက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး

ဘိဇနက္ေခါင္းေဆာင္တုိ ့သည္ ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း အရြယ္ ခုႏွစ္ပါးကုိ ျဖတ္သန္းရသကဲ့သုိ ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္ေးဆာင္တုိ ့သည္ လည္း ဤအရြယ္ကုိ ျဖတ္သန္းရပါသေလာဟု ေမးစရာေပၚသည္။ တနည္းေျပာလွ်င္ ဘိဇနက္ေခါင္ေးဆာင္အရြယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္အရြယ္တုိ ့သည္ ဆီေလွ်ာ္ဆက္စပ္မွဳ ရွိ၊မရွိေမးစရာ ျဖစ္သည္။ အျခားစီလား၊ သုိ ့တည္းမဟုတ္ ဘိဇနက္ ေလာ ကအတြက္ ေခါင္ေးဆာင္အရြယ္သည္ ႏုိင္ငံေရးေလာကအတြက္ ဘယ္ေလာက္အသုံး၀င္သလဲဟု ေမးျမန္းရန္ ျဖစ္သည္။စင္စစ္ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာ တုိ ့သည္ ရွဳပ္ေထြး ခက္ထန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရျပီျဖစ္သည္။ထုိ ့ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အရြယ္ကုိ ျပဇာတ္တပုဒ္ျဖင့္ ရည္ညႊန္းရန္မလုိဟု ေတြးမိသည္။ ျမန္မာ့ရုိးရာလည္းျဖစ္၊ဇီ၀ေဗဒ အျမင္လည္းျဖစ္ေသာ အရြယ္သုံးပါးအျမင္ကုိ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အရြယ္အျဖစ္ ပုိင္းျခားၾကည့္လုိ ့လည္း မလုံေလာက္ဟု ထင္မိသည္။

အရြယ္ခုႏွစ္ပါးႏွင့္ အရပ္ဇာတ္

စာေရးသူ အျမင္အရေျပာရလွ်င္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအဖုိ ့ေခါင္ေးဆာင္အရြယ္သည္ ခုႏွစ္ပါး ရွိလိမ့္မည္ဟု တြက္ဆမိသည္။ ၄င္းတုိ ့မွာ

(၁) ႏုိင္ငံေရး အသံၾကားသည့္အရြယ္၊ ႏုိင္ငံေရးစာေပတုိ ့တြင္ စိတ္၀င္စားသည့္အရြယ္

(၂) ႏုိင္ငံေရးကုိ စိတ္၀င္စားသည့္အရြယ္

(၃) ႏုိင္ငံေရး လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ ပါ၀င္ခ်င္သည့္အရြယ္

(၄) ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ ့အစည္း သုိ ့မဟုတ္ ပါတီတရပ္ရပ္တြင္ ပါတီ၀င္ျဖစ္လာေသာအရြယ္

(၅) ႏုိင္ငံေရး လွဳပ္ရွားမွဳတုိ ့တြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္သူ ျဖစ္လာေသာအရြယ္

(၆) ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာေသာအရြယ္ႏွင့္

(၇) ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္း ေျပာျပေသာ ပ႑ိတ အရြယ္တုိ ့ဆုိျပီး ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္။အဓိက ဆုိလုိသည္မွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ အရြယ္ကုိ အသက္ျဖင့္ မပုိင္းျခား၊ ျပဇာတ္ျဖင့္မရည္ညႊန္းပဲ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးရာ အေတြ ့အၾကဳံႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္တုိ ့ျဖင့္ တုိင္းတာလုိ ့ရႏုိင္မည္ဟု ထင္ျခင္းျဖစ္ရာ တနည္းေျပာရလွ်င္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ အရြယ္အေၾကာင္းသည္ ကုိယ့္အရပ္ ကုိယ့္ဇာတ္ႏွင့္ Local Narrative အေၾကာင္းသာျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။ေရွာ့ခ္ ႏွင့္ အျပတ္အေတာက္

ႏုိင္ငံေရးေခါင္ေးဆာင္အရြယ္အေၾကာင္းေျပာလွ်င္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းျဖစ္စဥ္၏ သဘာ၀အေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာသင့္ သည္ဟု ယူဆသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းသည္ အစဥ္အဆက္ဆီးရီး မရွိ။ အျပတ္အေတာက္ေရွာ့ခ္တုိ ့ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေန သည္။ Historical process with breaks and shocks ဟုဆုိရမည္။ ဤျဖစ္စဥ္ကုိရည္ညႊန္း၍ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တုိ ့၏ အ ရြယ္ကုိ ခန္ ့မွန္း ပုိင္းျခားအပ္သည္။

သမုိင္းျဖစ္စဥ္ အျပတ္အေတာက္တုိ ့ကုိ အေျခခံ၍ ႏိုင္ငံေရဒေခါင္းေဆာင္းအရြယ္ကုိ ခန္ ့မွန္း ၾကည့္ေသာအခါ အရြယ္သည္ လည္း ကေမာက္ကမ ျဖစ္ႏုိင္သည္၊ ႏုိင္ငံေရး ဇာတ္ခုံေပၚ၌ ဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ ေရရွည္ကျပႏုိင္ရန္ ခဲယဥ္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ မဟာ အုိင္ဒုိလုိဂ်ီတုိ ့က်ဆုံးခန္း ၊မဟာေခါင္းေဆာင္ၾကီးတုိ ့၏ က႑ ေမွးမွိန္သြားပုံတုိ ့ကုိ ေထာက္ရွဳ ၾကည့္လွ်င္ေခါင္းေ ေဆာင္၏အရြယ္ေကာင္း အရြယ္ေရႊေခတ္သည္ ရွားပါးကုန္ ျဖစ္ေနဖြယ္ရွိသည္။

သုိ ့မဟုတ္ မေသခ်ာ မေရရာမွဳ ႏွင့္ ၾကဳံသလုိ ျဖစ္မွဳတုိ ့က လႊမ္းမုိးဖြယ္ရွိသည္။ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ ေသခ်ာေရရာမွဳ တပါးပါးဆီသုိ ့ ေရွ ့ရွဳ သြားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။အညႊန္း---Havard Business Reviev

ေမာင္စူးစမ္း

The Voice 6,1 ----

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ယွဥ္္တြဲ သုံးသပ္ေလ့လာႏိုင္ပါရန္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ျဖင္း ျဖစ္ပါ သည္။--ဟစ္တုိင္အဖြဲ

Sunday, January 10, 2010

ေခါင္းေဆာင္မႈ

-ေအာင္ခက္-

၂၀ရာစုေခတ္လယ္ပိုင္းေလာက္ကစျပီး ေခါင္းေဆာင္မႈအေရးေပၚ ခ်ဥ္းကပ္နည္း ကို ထဲထဲဝင္ဝင္ လြန္စြာအေလးထား လာခဲ့က်ပါတယ္။ အေရးေပၚေခါင္းေဆာင္မႈ သီအိုရီေတြ ေျမာက္ျမားစြာေပၚထြန္းလာခဲ့ပါတယ္။ သို့ေသာ္ ၄င္းတို့အားလံုးရဲ့ တူညီတဲ့ ယူဆခ်က္ဆံုမွတ္တစ္ခုကေတာ့ တစ္စံုတစ္ခုေသာ(သို့) ထူးျခားေသာအေျခအေန တစ္ရပ္မွာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဟာ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းျပဳမႈသင့္တယ္ဆိုတာကို ေထာက္ျပ ညွြန္ျပၾကျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြက Management ရဲ့ အဓိပၸါယ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ ဆိုခဲ့သလိုပဲ Leadership နဲ့ပါတ္သက္ျပီးေတာ့လည္း အဓိပြါယ္အမ်ိုးမ်ိုး ဖြင့္ဆိုခဲ့က်ပါတယ္။၂၀ရာစုေခတ္လယ္ပိုင္းေလာက္ကစျပီး ေခါင္းေဆာင္မႈအေရးေပၚ ခ်ဥ္းကပ္နည္း ကို ထဲထဲဝင္ဝင္ လြန္စြာအေလးထား လာခဲ့က်ပါတယ္။ အေရးေပၚေခါင္းေဆာင္မႈ သီအိုရီေတြ ေျမာက္ျမားစြာေပၚထြန္းလာခဲ့ပါတယ္။ သို့ေသာ္ ၄င္းတို့အားလံုးရဲ့ တူညီတဲ့ ယူဆခ်က္ဆံုမွတ္တစ္ခုကေတာ့ တစ္စံုတစ္ခုေသာ(သို့) ထူးျခားေသာအေျခအေန တစ္ရပ္မွာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဟာ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းျပဳမႈသင့္တယ္ဆိုတာကို ေထာက္ျပ ညွြန္ျပၾကျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြက Management ရဲ့ အဓိပၸါယ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ ဆိုခဲ့သလိုပဲ Leadership နဲ့ပါတ္သက္ျပီးေတာ့လည္း အဓိပြါယ္အမ်ိုးမ်ိုး ဖြင့္ဆိုခဲ့က်ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္မႈ အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုတာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသလိုပဲ ေခါင္းေဆာင္မႈ သေဘာတရားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္ ၾကိဳးပမ္းသူ ပုဂၢိုလ္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ထိေရာက္ျဖစ္ထြန္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ ၏ ေအာင္ျမင္ေသာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ နွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ဆြတ္ခူးရရွိတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ နွစ္ရပ္ ပါဝင္တယ္ဆိုေသာ အခ်က္ကို အ‌ေျခခံအားျဖင့္ လက္ခံ ထားရွိၾကပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈဟူသည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ပန္းတိုင္တစ္ရပ္ (သို႔) ပန္းတိုင္အခ်ိဳ႔ ဆြတ္ခူး ရရွိေအာင္ျမင္ေရး၌ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူတို့၏ လံုးလစိုက္ထုတ္ ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္ ခ်က္မ်ားကို ၾသဇာေပးလမ္းညွြန္ျပတဲ့ နည္းစဥ္ အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုနိုင္တယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။

(Barnard Bass. Stogdill’s Handbook of Leadership)

ေဂ်ာ့အက္ဖ္ကင္နန္ ( George F.Kennan 1954 )ကေတာ့ “ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဧကန္အမွန္ ပိုင္စိုးထိန္းနိုင္သူသည္သာ အျခားတစ္ပါးသူေတြအေပၚ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးစြမ္းနိုင္သည္” ဟုဆိုပါတယ္။

စီမံခန့္ခြဲေရးမႉးတစ္ဦး၏ ေရွ့တန္းအက်ဆံုး နဲ့ အေရးပါဆံုး အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ ကေတာ့ “ ေခါင္းေဆာင္တတ္ေရး” ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိေရာက္ျဖစ္ထြန္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းေအာင္ျမင္မႈအတြက္ေရာ အဖြဲ့အစည္းေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ပါ အဓိကက်ပါတယ္။

စီမံခန့္ခြဲေရးမႉးေတြဟာ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးသည္ ၾသဇာေပးနည္းစနစ္ျခင္း မတူညီ က်ပါဘူး။

ဥပမာ -

စီမံခန့္ခြဲေရးမႉးအခ်ို့ဟာ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေဖာ္ေပးျခင္း၊ လုပ္ရမည့္အရာမ်ားကို အေသးစိတ္စာရင္းခ်ေပးျခင္း နွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား အတိုင္း လုပ္ျဖစ္ /မျဖစ္ ေသခ်ာေအာင္ ထပ္ျကပ္မကြာ အနီးကပ္စစ္ေဆး ျကည့္ရႈ့ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္အမ်ားျကီးသံုးစြဲခဲ့က်ပါတယ္။ ဒီလိုစီမံခန့္ခြဲးေရးမႉးမ်ိုးကိုေတာ့ လက္ေအာက္ငယ္ သားမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို မျဖစ္ညစ္က်ယ္ မဆိုစေလာက္သာ လွြဲအပ္ေပးသည့္ လူမ်ိုးလို့ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္မ်ိုးကေတာ့ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို ကိုယ္လုပ္နည္းကိုင္နည္း အား ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ေစျခင္း၊ အကူအညီထပ္မံလိုသူေတြကို တံခါးဖြင့္မူဝါဒ ထားေပးျခင္းျဖင့္ ေယဘုယ် ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရတာကို ပိုလိုလားက်တယ္။ ဒီလို စီမံခန့္ခြဲေရးမႉးမ်ားကေတာ့ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား မွ်တတဲ့အလုပ္တာဝန္ကို လွြဲအပ္ေပးတဲ့သူမ်ိုးျဖစ္တယ္လို့ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ို့စီမံခန့္ခြဲသူေတြကေတာ့ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြကို ျဖစ္နိုင္သမွ် အနည္းဆံုးလမ္းညွြန္မႈေပးတယ္၊ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြက ျပႆနာအခ်ို့ကိုရင္ဆိုင္ ေနရပါက သူတို့ဘာသာအေျဖရွာျပီးေျဖရွင္းေစတယ္။ ဒီလိုစီမံခန့္ခြဲေရးမႉးမ်ိုးကေတာ့ အလုပ္တာဝန္ခပ္သိမ္းကို လံုးလံုးလွြဲအပ္ေပးထားတဲ့သူမ်ိုးေတြျဖစ္ပါတယ္။
အဲ့ဒီနည္းလမ္း သံုးမ်ိုးထဲမွာ ဘယ္နည္းလမ္းကအေကာင္းဆံုးလဲလို့ေမးလာခဲ့လွ်င္ ေတာ့ နည္းဟန္သံုးမ်ိုးစလံုးဟာ တစ္မ်ိုးစီထိေရာက္နိုင္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး ေခါင္းေဆာင္မႈနည္းဟန္ တစ္မ်ိုးတည္းဟူ၍ မရွိဘူးဆိုတာကို သိသာထင္ရွားေစပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်က္ေတြေျကာင့္ပဲ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတာဟာ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေကာင္း လာပါတယ္။

အဓိကစိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေကာင္းတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ ေတြမွာ ရွိတတ္က်တဲ့ ဓေလ့စရိုက္မ်ား နဲ့ အရည္အခ်င္း စြမ္းရည္မ်ား ( traits & abilities ) ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၂၀ နွင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္နွစ္အတြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ ထိေရာက္ အက်ိုးျဖစ္ထြန္းခ်က္ အား အေထာက္အကူျပုေသာ အင္အားစုမ်ားကို ပိုင္းျခားျပရန္ အားထုတ္သည့္အေနျဖင့္ ဓေလ့စရိုက္သီအိုရီ ( traits & abilities ) သုေတသနျပုမႈေတြကို အမ်ားျကီးျပုလုပ္ခဲ့က် ပါတယ္။ စူးစမ္းေလ့လာသူ ပညာရွင္မ်ားက အမ်ားလက္ခံနိုင္ေသာ ေယဘုယ်စာရင္း တစ္ခု မေဖာ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ ကံဆိုးသည့္ အျကီးမားဆံုးျပႆနာပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ အမ်ားစုတင္ျပခဲ့တဲ့ ေယဘုယ်ေတြ့ရွိခ်က္အခ်ို့ကို ေတာ့ရရွိခဲ့ပါတယ္။

သာဓကအားျဖင့္ အဲ့ဒီေခတ္က ေရးသားတင္ျပခ်က္ေတြကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျပီး ေနာက္ ဘက္စ္ (Bass )ဆိုသူက ေအာက္ပါေကာက္ခ်က္မ်ား ဆြဲယူရန္ စူးစမ္း ေလ့လာခ်က္ ၁၅ခုေက်ာ္မွ တစ္‌ေျပးညီ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို ေတြ့ရွိခဲ့ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္မႈ အေနအထားတစ္ရပ္ရရွိထားသူဟာ ၄င္းရဲ့ အုပ္စု သာမန္အဖြဲ့ဝင္ မ်ားထက္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြဟာသာလြန္ေနတာကိုေတြ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္-
(၁) ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ ( Intelligence )
(၂) ပညာအရည္အခ်င္း ( Scholarship )
(၃) တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရာ၌ မွီခိုအားထားနိုင္မႈ ( Depend-ability in exercising responsibilities )
(၄) လႈပ္ရွားထျကြရွိမႈ နွင့္ လူမႈေရးပါဝင္ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ( Activity & Social Participation )
(၅) လူမႈစီးပြါးေရးဘဝအဆင့္အတန္း ( Socioeconomic Status ) တို့ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီအခ်က္ေတြအျပင္ ေအာက္ပါေတြ့ရွိခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူျပုေစတဲ့ စူးစမ္းေလ့လာမႈ (၁၀)ခုေက်ာ္ကိုလဲ ဘက္စ္ (Bass )က ထပ္မံေတြ့ရွိခဲ့ျပန္ပါတယ္။
(က) ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွာ လိုအပ္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြ၊ စရိုက္လကၡဏာေတြနဲ့ ကြ်မ္းက်င္တပ္ေျမာက္မႈေတြကို ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ရင္ဆိုင္ကိုင္တြယ္ရာမွာ အ‌ေျခအေနေတြရဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားက အဓိကအားျဖင့္ ပိုင္းျဖတ္တယ္လို့ဆိုပါတယ္။
(ခ) ေခါင္းေဆာင္မႈအေနအထားတစ္ရပ္ ရရွိထားတဲ့သူဟာ သူ့ရဲ့သာမန္အဖြဲ့ဝင္ေတြ ထက္ ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ခုစီ၌ အတိုင္းအတာတစ္စံုတစ္ခုအထိ သာလြန္ေနတာကိုေတြ့ ရမွာျဖစ္တယ္လို့ဆိုပါတယ္-
(၁) လူမႈေရးနားလည္မႈ ( Sociability )
(၂) ပင္ကိုအစြမ္းအစ ( Initiative )
(၃) ဇြဲနပဲျကီးမႈ ( Persistence )
(၄) အလုပ္တြင္က်ယ္မည့္ လုပ္နည္းကိုင္နည္းမ်ား သိရွိနားလည္မႈ ( Knowing how to get things done )
(၅) ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုျကည္မႈ ( Self-Confidence )
(၆) အ‌ေျခအေနမ်ားကို နိုးျကားထြင္းေဖာက္ျမင္သိမႈ ( alertness to, and insight into, situations )
(၇) အမ်ားနဲ့လက္တြဲပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ ( Cooperativeness )
(၈) ေရပန္းစားမႈ ( Popularity )
(၉) အ‌ေျခအေနနွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျပုတတ္မႈ ( Adaptability )
(၁၀) နႈတ္ေရးတတ္ကြ်မ္းမႈ ( Verbal facility ) တို့ပဲျဖစ္ပါတယ္။
သည္လို ေယဘုယ် ေခါင္းေဆာင္မႈဓေလ့စရိုက္ေတြကို စူစမ္းရွာေဖြရာမွာ အလိုအေလ်ာက္ ေစ့ေဆာ္ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိျခင္းေျကာင့္ ဒီခ်ဥ္းကပ္နည္းေတြဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စီမံခန့္ခြဲေရးဆိုင္ရာ စာေပေတြမွာ ေရပန္းစားေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ စိတၱေဗဒပညာရွင္ ဟာရီလီဗင္ဆင္ က ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ဥပတိအတိုင္းအတာ အခ်က္ (၂၀)ကို ဆြဲထုတ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတိုင္းအတာေတြဟာ ထိပ္တန္းစီမံခန့္ခြဲေရး အခြင့္အာဏာရွိသူတစ္ဦးကို စီစစ္ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမဲ့ အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြကေတာ့-
(၁) အခ်က္အလက္အမ်ိုးမ်ိုးကို ေရွ့ေနာက္ညီညြတ္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ေဘာင္ တစ္ခုရေအာင္ ေတြးဆသိျမင္ဖြဲ့စည္းေပါင္းစပ္တည္ေဆာက္တတ္ျခင္း
( The capacity to abstract, to conceptualize, to organize, and to integrate different data into a coherent frame of reference )
(၂) ဒြိဟသံသယဝိဝါဒကို သေဘာထားျကီးျခင္း
( A tolerance for ambiguity)
(၃) ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိျခင္း
( Intelligence )
(၄) ေကာင္းေကာင္းပိုင္းျဖတ္ျခင္း
( Good Judgment )
(၅) တာဝန္ယူတတ္ျခင္း
( Ability to take charge )
(၆) ျပႆနာမ်ားကို အားတက္သေရာ မဟာျဗူဟာေျမာက္ ရင္ဆိုင္‌ေျဖရွင္း တတ္ျခင္း
( A Capacity for Attacking Problems Both Vigorously and Strategically )
(၇) ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးအေလးေပးျခင္း
( An Achievement Oriented-ness )
(၈) အျခားသူမ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္ကို သိလြယ္တံု့ျပန္တတ္ျခင္း
( A Sensitivity to the Feelings of Others )
(၉) အဖြဲ့အစည္းဝင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္း
( Participation as a Member of the Organization )
(၁၀) ရင့္က်က္ျပည့္ဝျခင္း
( Maturity )
(၁၁) အျခားသူမ်ားထံမွသတင္းစကား၊ ‌ေဝဖန္ခ်က္နွင့္ ပါဝင္ပူေပါင္းမႈရသည့္တိုင္ ကိုယ္ဒူးကိုယ္ခြ်န္တတ္ျခင္း
( Ability to Stand on his or her Own while accepting information, criticism, and cooperation from others. )
(၁၂) ပီျပင္ရွင္းလင္းေျပာဆိုတတ္ျခင္း
( Ability to Articulate )
(၁၃) ရုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္းသက္လံုေကာင္းျခင္း
( High Physical and Mental Stamina )
(၁၄) ဖိစီးမႈကိုအလိုက္သင့္စီမံထိန္းတတ္ျခင္း
( Ability to adapt and to manage stress )
(၁၅) ဟာသဉာဏ္ရွိျခင္း
( A Sense of Humor )
(၁၆) အဖြဲ့အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီေသာ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ကိုယ္ပိုင္ပန္းတိုင္မ်ားရွိျခင္း
( Well-defined personal goals that are consistent with organizational needs )
(၁၇) လံုးလဝီရိယျကီးျခင္း
( High perseverance )
(၁၈) အခ်ိန္ကိုစံနစ္တက်စုစည္းအသံုးခ်တတ္ျခင္း
( The ability to organize time well )
(၁၉) ေလးနက္တည္ျကည္ျခင္း
( High integrity )
(၂၀) လူမႈတာဝန္နွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈတာဝန္ယူဖို့လိုအပ္ပံုကို နားလည္တန္ဖိုးထားျခင္း ( An appreciation for the need to assume social responsibility and leadership.)

လီဗင္ဆင္သည္ သူရဲ့အတိုင္းအတာေတြဟာ စာရင္းအင္းေဗဒအရ ခိုင္လံုတယ္လို့ ေတာ့ အာမဝန္တာမခံေပ။ ထိပ္ပိုင္ဆိုင္ရာ စိမံခန့္ခြဲေရး ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈ နွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သေဘာလကၡဏာမ်ားကို အေလးေပးစဥ္းစားနိုင္ရံုသာ သူဟာတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္လို့ဆိုပါတယ္။
သူ ဘယ္လိုပဲ‌ေျပာ‌ေျပာ ေဖာ္ျပပါ ဓေလ့စရိုက္မ်ားဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈ သေဘာ သဘာဝကို နားလည္သေဘာေပါက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ျပုလုပ္ရာမွာ အလြန္အေရးပါတယ္ ဆိုတာ ျငင္းနိုင္ဖြယ္ရာမရွိပါဘူး။ သူတင္ျပခဲ့တဲ့ ဓေလ့စရိုက္မ်ား နဲ့ စြမ္းရည္မ်ားကို ဆန္းစစ္ျကည့္တဲ့အခါမွာ စီမံခန့္ခြဲေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွာ အမွန္တကယ္လိုအပ္တဲ့ ေယဘုယ်ပံုရိပ္တစ္ခုကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္မွာ ထင္ရွားတာကို ေတြ့ျမင္က်ရမွာျဖစ္ ပါတယ္။
( Ref: Richard M.Hodgetts. Management)

ေနာက္ အေရးပါေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေလ့လာစူးစမ္းနည္းမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ အျပဳအမူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးရဲ့ ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈအမူအရာတစ္မ်ိုးကို အတုယူက်င့္သံုးျခင္း အားျဖင့္ ပိုေတာ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာနိုင္တယ္လို့ သုေတသီပညာရွင္ အမ်ားအျပားက ယံုျကည္ခဲ့က်ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအယူအဆဟာ အျငင္းပြါးနိုင္စရာေတြ ရွိပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ေခါင္းေဆာင္မႈအမူအရာကို ပိုျပီးနက္နက္နဲနဲ ထဲထဲဝင္ဝင္ စိတ္ဝင္တစားရွိလာျကပါတယ္။ စိတ္ဝင္တစားျကည့္လာျကတာနဲ့အမွ် ေခါင္းေဆာင္ေတြ နဲ့ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ အၾကိဳးျပဳေနက်ပံုကို အဓိပၸါယ္အမ်ိုးမ်ိုး ဖြင့္ဆိုခဲ့က်ပါတယ္။

စီမံခန့္ခြဲမႉးေတြ အမ်ားဆံုးလက္ခံက်င့္သံုးျပီး အလြန္အမင္း ျပဳလုပ္တတ္ျကတာ ကေတာ့ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ( Autocratic Leadership )ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို့ေတြဟာ အလုပ္တာဝန္ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးကိုပဲ အဓိကထားအာရံုစိုက္ျကျပီးေတာ့ လူသားေတြအေပၚမွာေတာ့ အေလးမထားက်ေပ။ ဒီလိုေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ေရွးရိုးစီမံခန့္ ခြဲေရးပံုစံနဲ့သာ သင့္ျမတ္ကိုက္ညီပါတယ္။ အဲ့ဒီပံုစံအရ အလုပ္သမားေတြကို ကုန္ထုတ္ အင္အားစုမ်ား ( Factors of Production )အျဖစ္ ရႈျမင္သေဘာထားက်တယ္။ မည္သို့ ပင္ဆိုေစ ေခါင္းေဆာင္ေတြမစြမ္း၊ မထိေရာက္ဟု တစ္ဖက္သတ္ေတာ့ မမွတ္ယူ သင့္ပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ သူတို့ဟာ ေျကာက္ခမန္းလိလိ စြမ္းေဆာင္ေအာင္ ျမင္တတ္ ျကပါတယ္။ ဥပမာ အက်ပ္အတည္းဆိုက္တဲ့အ‌ေျခအေနေတြမွာဆိုရင္ ေခါင္းမာျပင္း ထန္ေသာ စီမံခန့္ခြဲေရးမႉး ေတြလိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ို့ေသာအဖြဲ့အစည္းေတြမွာဆိုရင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား တိုးျမင့္ေရး၊ စရိတ္ထိန္းသိမ္းေရးျပႆနာမ်ား (သို့) အရည္အသြးညံ့ဖ်င္းမႈ ျပႆနာမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ က်ရတဲ့အခါေတြမွာဆိုရင္ အ‌ေျခအေနတည့္ မတ္ေအာင္ ေျဖရွင္းရန္ အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ ေခါင္ေဆာင္ေတြကို အာကိုးအားထားျပဳက်ရပါတယ္။

ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ အမူအရာကို အမူအရာကို အနီးကပ္ ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္မႈအေပၚ အေလးထားျခင္း နဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလွြဲအပ္ေပးရန္ မလိုျခင္း ဆိုတဲ့လကၡဏာ နွစ္ရပ္အရ အကဲျဖတ္နိုင္ပါတယ္။ သူတို့ဟာဆိုရင္ အေရးပါ ေသာအေျကာင္းကိစၥအားလံုးအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့အခြင့္အာဏာကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား က်ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအျပီးသတ္အတည္ျပုခ်က္ကို သူတို့ ေသခ်ာေပါက္ရယူလိုေသာ ေျကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ဖခင္အသြင္ဆန္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈ ( Paternalistic Leadership ) ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေခါင္းေဆာင္မႈစတိုင္ကေတာ့ အလုပ္ကိုအလြန္အမင္း ဗဟိုျပုထားေသာ္လည္း လူသားအျမုေတျဖစ္တဲ့ ဝန္ထမ္းလုပ္သားမ်ားကိုလည္း အေလးထား ထည့္တြက္က်ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာသူတို့ကို ဒီမိုခေရစီဆန္ေသာ/မွ်‌ေဝတာဝန္ယူေသာ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ့ ေရာေထြးျမင္တတ္က်ပါတယ္။ ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ သူတို့ဟာ အလုပ္ ကိုေရာ လူေတြကိုပါ တစ္ျပိုင္နက္ အေလးထားက်ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို့ရဲ့ ထူးျခားေသာသြင္ျပင္လကၡဏာတစ္ရပ္က သူတို့ဟာ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို မီးေမာင္းထိုးျပပါတယ္။ “ ငါ‌ေျပာသလိုလုပ္၊ အဖြဲ့အစည္းက မင္းကို တာဝန္ယူ ေစာင္မလိမ့္မယ္” ဆိုေသာအေတြးအေခၚကို သူတို့ယံုျကည္ျကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ သားသမီးေတြကိုအုပ္ခ်ုပ္တဲ့ မိဘေတြနဲ့ တစ္ေထရာထဲ တူလိုဟန္ ရွိက်ပါတယ္။

စီးမံခန့္ခြဲေရးမႉးအမ်ားအျပားဟာ ဖခင္အသြင္ဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္သူေတြျဖစ္ျက ပါတယ္။ ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ သူတို့ဟာ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြဟာ သူတို့ကို ျကည့္ရႈေစာင့္ ေရွာက္ေပးမဲ့ တစ္စံုတစ္ဦးကို အျမဲတမ္းလိုလားေတာင့္တေနတယ္လို့ ထင္ေနေသာေျကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖခင္အသြင္ဆန္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံသည္ ဘဝမွာလံုျခံုမႈမရွိေသာသူမ်ား၊ မိမိတို့ရဲ့အလုပ္အကိုင္ကိုသာ သင္ယူေနက်ရွာျပီး အျကံဉာဏ္၊ အကူအညီနဲ့ အကာအကြယ္ကို ငံ့လင့္ေနက်တဲ့ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို ကိုင္တြယ္‌ေျဖရွင္းတဲ့အခါမ်ိုးမွာ အထိေရာက္ ဆံုးနဲ့ အစြမ္းေဆာင္နိုင္ဆံုး ျဖစ္တတ္က်ပါတယ္။

( Ref: Richard M.Hodgetts. Management)

ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ/မွ်‌ေဝတာဝန္ယူေသာေခါင္းေဆာင္မႈ ( Democratic/ Participative Leadership) ဆိုတာကေတာ့ လူနွင့္အလုပ္ နွစ္မ်ိုးစလံုးကို လြန္စြာအေလး ထားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြအျကား တစိုက္မတ္မတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ အျပန္အလွန္ စီးဆင္းမႈကိုအားေပးတယ္၊ ကူညီပံ့ပိုးေပးတယ္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္အာဏာအမ်ားအျပားကိုလဲ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား လွြဲအပ္ေပးထားပါတယ္။ လုပ္သားမ်ား တက္တက္ၾကြၾကြပါဝင္လုပ္ေဆာင္ ေအာင္လဲ နွိုးေဆာ္အားေပးပါတယ္။ ဒီ‌ေခါင္းေဆာင္မႈနည္းဟန္ရဲ့ အားသာခ်က္ကေတာ့ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ တာဝန္ယူမႈ၊ အခ်င္းခ်င္း ယိုင္းပင္းကူညီမႈ၊ တစ္ဦးရဲ့အားနည္းခ်က္ကို တစ္ဦးကျဖည့္ဆည္းအားေပးမႈ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ မိမိတာဝန္ နွင့္အျပစ္ကို တစ္ပါးသူအေပၚပံုမခ်မႈ၊ တစ္ဦး၏ စြမ္းေဆာင္ ေအာင္ျမင္မႈကို တစ္ဦးကမုဒိတာပြါးမႈ၊ ေစ့စပ္ညွိနွိုင္းအ‌ေျဖရွာမႈ နွင့္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း ေသာဆက္ဆံ ေရးဘဝျဖစ္တည္မႈ စတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ သည္လို လူကိုေရာအလုပ္ကိုပါ အလြန္အမင္း တန္ဖိုးထားျခင္းေျကာင့္ ဒီေခါင္းေဆာင္မႈနည္းဟန္မွာ အက်ိုးေက်းဇူး‌ေျမာက္မ်ားစြာျဖစ္ထြန္း ပါသည္။ သိသာထင္ရွားတဲ့အက်ိုးေက်းဇူးေတြကေတာ့-

(၁) အျပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ လိုအပ္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ့ အေထာက္အကူရရွိေရးအတြက္ တျခားသက္ဆိုင္သူေတြအေပၚ ေခါင္းေဆာင္ က အားကိုးအားထားျပုနိုင္ေသာေျကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ပံု တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။
(၂) လုပ္ေအာက္ငယ္သားေတြဟာ သူတို့လုပ္ငန္းခြင္ဝန္းက်င္မွာ အဆင္ေျပ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္မႈကို နွစ္သက္သေဘာက်ေသာေျကာင့္ စိတ္ဓါတ္တက္ျကြ အားေကာင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။
(၃) လက္ေအာက္ငယ္သားေတြဟာ သူတို့ရည္မွန္းခ်က္ကိုသိရွိျပီး အဲ့ဒီရည္မွန္းခ်က္ ကို မျဖစ္မေနဆြတ္ခူးရရွိရန္ လိုအပ္တဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ လြပ္လပ္မႈ အျပည့္အဝရရွိ ေသာေျကာင့္ အျကီးအက်ယ္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရး ေမာင္းနွင္အားကို ပ်ိုးေထာင္ ရွင္သန္ျကီးထြားလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
(၄) အေျပာင္းအလဲမ်ားျပုလုပ္ခဲ့ပါလွ်င္လဲ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ ဆန့္က်င္ေသြဖီျခင္း မရွိပဲ ၄င္းတို့ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္က်မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကအားျဖင့္ မွ်‌ေဝတာဝန္ယူေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈနည္းဟန္ကို ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုး ေသာ တိုင္းျပည္ေတြမွာ အမ်ားဆံုးလက္ခံက်င့္သံုးက်ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ နိုင္ငံမွာ လက္ခံက်င့္သံုးပါတယ္။ သို့ေသာ္ ဒီေခါင္းေဆာင္မႈနည္းဟန္သည္ အဖြဲ့အစည္း တိုင္းအတြက္ေတာ့ ျခြင္းခ်က္မရွိ အလုပ္ျဖစ္တယ္လို့ေတာ့ မဆိုနိုင္ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ တစ္ခ်ို့အဖြဲ့အစည္းေတြဟာ မွ်‌ေဝတာဝန္ယူမႈ အလြန္အားေကာင္းတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ဓေလ့ စရိုက္နဲ့ ဟန္က်ပန္က် လည္ပတ္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္နိုင္တတ္က်လို့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ လြပ္လပ္ေသာ/အထိန္းအခ်ုပ္ကင္းေသာေခါင္းေဆာင္မႈ ( Laissez-faire/Free-rein Leadership) ဆိုတာကေတာ့ လုပ္ငန္းဌာနရဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို အ‌ေျခခံအားျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ တာဝန္ယူျခင္းမရွိတဲ့ စီမံခန့္ခြဲေရးမႉး(ေခါင္းေဆာင္)ေတြက ကိုင္စြဲက်င့္သံုးက်ပါတယ္။ ဒီစီမံခန့္ခြဲေရးမႉးေတြဟာ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို လက္ေအာက္ ငယ္သားေတြအေပၚ ပံုေအာျပီး ပခံုးလွြဲေပးလိုက်တယ္။ သူတို့ကိုယ္တိုင္က်ေတာ့ ဘာတာဝန္ကိုမွ မယ္မယ္ရရမယူျခင္က်ဘူး၊ အလုပ္တာဝန္ေတြကို သူတို့နဲ့မဆိုင္သလိုပဲ သေဘာထားက်တယ္။

သူတို့ဟာ လုပ္ငန္းခြင္ထဲကို ကိုယ္ေရာင္ျပသာလာျကျပီး လုပ္ငန္းအေျခအေနဘယ္လို ရွိတယ္ ဘယ္လိုစခန္းသြားေနတယ္ဆိုတာကို ျကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ေလာက္သာ စိတ္ဝင္စားမႈရွိ ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တာဝန္ယူ၍ တက္တက္ျကြျကြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိုးမရွိေပ။
သို့ဆိုလွ်င္ လြပ္လပ္ေသာ/အထိန္းအခ်ုပ္ကင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈနည္းဟန္ဟာ ေကာင္းစြာအလုပ္ျဖစ္ပါသလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြေပၚေပါက္လာနိုင္ပါတယ္။ အ‌ေျဖကေတာ့ အလုပ္ျဖစ္နိုင္ပါတယ္လို့ပဲ ‌ေျဖဆိုရပါမယ္။ ဘယ္လိုေနရာေတြမွာအလုပ္ျဖစ္နိုင္သလဲဆိုေတာ့ သုေတသနနဲ့ဖြံျဖိုးေရး လက္ေတြ့စမ္းသပ္ခန္းေတြမွာ တာဝန္ယူရတဲ့ စီမံခန့္ခြဲေရးမႉးရဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ့လက္ေထာက္ေတြအားလံုးဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အထူးကြ်မ္းက်င္နွံ့စပ္ တတ္သိလိမ္မာ
ၾကတယ္၊ အလုပ္တာဝန္ကို ပိုင္နိုင္ကြ်မ္းက်င္ေသာ အတတ္ပညာရွင္ေတြျဖစ္က်တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ စီမံခန့္ခြဲေရးမႉးဟာ အလုပ္ျပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ လက္နက္ကရိယာေတြနဲ႔ အေထာက္အကူကိုျဖည့္ဆည္း ေပးရန္သာျဖစ္တယ္ ဘာေတြလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာကို အထူးတိုက္တြန္း‌ေျပာဆိုဖို့ လံုးလံုးမလိုအပ္ပါဘူး။ အားျကိုးမာန္တက္ စြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ေဆာင္ျကသည္မွာ လံုးဝစိတ္ခ်ရ ေသာေျကာင့္ စီမံခန့္ခြဲးေရးမႉးေတြအဖို့ ထူးျခား‌ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ရလာဘ္ေကာင္းေတြရရွိနိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။

သို့ေသာ္ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိုးေတြဟာ ေတြ့ရခဲပါတယ္။ ျဖစ္ျမဲသေဘာရဲ့ ခြ်င္းခ်က္ တစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုစီမံခန့္ခြဲေရးမႉးေတြဟာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လြန္စြာေလ်ာ့နည္း တတ္က်ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ သူတို့ဟာ စာဖြဲ့ရေလာက္ေအာင္ ဘာတစ္ခုမွ ဟုတၳိပတၳိ ထိေရာက္ေအာင္စြမ္းေဆာင္နိုင္ျခင္း မရွိက်ပါဘူး။ သည္လိုျဖစ္ျရခင္းရဲ့အဓိက အေျကာင္းရင္းကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရဲ့ အေရးၾကီး ဆံုးျဖစ္တဲ့ ဦးစီးေခါင္ေဆာင္ မႈတာဝန္ကို လစ္ဟင္းျကေသာေျကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္သူေတြဘာေတြ‌ေျပာ‌ေျပာ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ရဲ့တာဝန္မွာ-
(က) လက္ေအာက္ငယ္သားေတြလုပ္ေဆာင္ရမဲ့ အလုပ္တာဝန္ေတြကို အလြယ္တကူ နားလည္ေအာင္ရွင္ျပနိုင္ရမယ္။
(ခ) ပန္းတိုင္ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေရးကိုဟန့္တားထားတဲ့ လမ္းပိတ္ဆို့မႈ တားဆီးမႈအခက္အခဲေတြကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးရမယ္။
(ဂ) ကိုယ္ပိုင္ဆနၵျပည့္ဝ ေက်နပ္မႈရရွိေအာင္ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းကိုတိုးျမွင့္ဖြင့္ေပးနိုင္ရပါမယ္။

ဒါေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးမွာ ရွိသင့္တဲ့အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြပဲျဖစ္ ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့ John C.Maxwell ေရးသားတဲ့ The 21 Irrefutable Laws Of Leadership ကို ေမာင္ျမင့္ျကြယ္ဘာသာျပန္ဆို ထားတဲ့ မွတ္သားထားတာေလး တစ္ခ်ို့ ကို‌ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
ဒါကေတာ့ တစ္ခ်ို့ေသာသူမ်ားဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈ နွင့္ စီမံခန့္ခြဲမႈ သည္ တစ္မ်ိုးတည္း ျဖစ္တယ္ဆိုေသာ ယူဆခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာမွားယြင္းတဲ့အယူအဆပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ‘ေခါင္းေဆာင္မႈ’ဆိုသည္မွာ လူအမ်ားအျပားအား လိုက္ပါလာ ေအာင္ ျသဇာသက္ေရာက္ေစမႈျဖစ္ျပီး ‘စီမံခန့္ခြဲမႈ’ကေတာ့ နည္းစနစ္မ်ားနွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တသမတ္တည္းရွိေနေစေရးကို အာရံုစိုက္မႈပင္ျဖစ္တယ္လို့ဆိုပါတယ္။

ခရိုက္စလာ ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီရဲ့ ရွယ္ယာမင္ နွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ုပ္ေဟာင္း လီအိုင္ယာေကာ့ကာ ကေတာ့ “တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ အေတာ္ဆံုးမန္ေနဂ်ာေတြေတာင္ ေခြးအျကီးျကီးတစ္ေကာင္ရဲ့ျကိုးကို ကိုင္ထားရတဲ့ ခ်ာတိတ္ေလးတစ္ေယာက္နဲ့တူတယ္တဲ့ ေခြးျကီးကဘယ္ကိုသြားခ်င္သလဲဆိုတာကို ေစာင့္ျကည့္ျပီးမွ လိုက္ပို့တတ္တာမ်ိုးေပါ့” ဆိုျပီး ေလွာင္ေတာင္ေတာင္ခနဲ့တဲ့တဲ့‌ေျပာဖူးပါေသးတယ္။
ပုဂၢိုလ္တစ္ေယာက္အား ထိုပုဂၢိုလ္သည္ စီမံခန့္ခြဲမႈသက္သက္ထက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးနိုင္သူဟုတ္မဟုတ္ စမ္းသပ္ျကည့္နိုင္တဲ့ အေကာင္ဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ ၄င္းအား အျပုသေဘာေဆာင္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈကို ဖန္တီးေပးရန္ ေစခိုင္းဖို့ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ဦးတည္ခ်က္ကို မေျပာင္းလဲေအာင္ ထိန္းထာနိုင္ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲသြားေအာင္မူ မျပုလုပ္နိုင္က်ေပ။ လူပုဂၢိုလ္မ်ားကို ဦးတည္ခ်က္ အသစ္ဆီသို့ ေျပာင္းေရွြ့ေဆာင္ရြက္ေစရန္ဆိုတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ျသဇာသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္လည္း လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ျကီးမ်ားက မည္သည့္အခါ၌ ဦးေဆာင္ရမည္ကိုသိျခင္းသည္ မည္သည့္ကိစၥ အားေဆာင္ရြက္ရမည္နွင့္ မည္သည့္ေနရာသို့ သြားရမည္တို့အား သိရွိသကဲ့သို့ပင္ အေရးၾကီး ေၾကာင္းကိုေတြ႔ျမင္ၾကရမွာျဖစ္တယ္လို့ဆိုပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ ကို ျပဳလုပ္သည့္အခါတိုင္း ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ ရလဒ္ ေလးမ်ိဳးရွိပါသည္။

(၁) မွားယြင္းေသာအခ်ိန္တြင္ မွားယြင္းေသာလုပ္ရပ္က ေဘးဒုကၡနွင့္ ၾကံုေတြ႔ရရွိလိမ့္မည္။
(၂) မွန္ကန္ေသာအျပဳအမူအား မွားယြင္းသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ျပဳလုပ္မိပါက ခုခံျငင္းဆန္မႈကို ျဖစ္ေစ၏။
(၃) မွားယြင္းေသာလုပ္ရပ္ကို မွန္ကန္သည့္အခ်ိန္အခါတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါကလဲ မွားယြင္းမႈျဖစ္၏။
(၄) မွန္ကန္ေသာအခ်ိန္တြင္ရွိ မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္က ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိေစ၏။
အဂၤလန္နိုင္ငံ၏ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ဝင္စတန္ခ်ာခ်ီက “လူတစ္ေယာက္ရဲ့ဘဝမွာ ေမြးဖြားလာကတည္းက သူျကံုေတြ့ရမဲ့ အထူးအခ်ိန္ကာလေလးတစ္ခုရွိေနပါတယ္။ အဲ့ဒီအထူးအခြင့္အေရးေလးကို အမိအရဖမ္းယူျပီး သူေဆာင္ရြက္ရမဲ့လုပ္ငန္းတာဝန္ -အဲ့ဒါကလဲ သူနဲ့အထူးတလည္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့လုပ္ငန္းတာဝန္ တစ္ခုကိုသူေဆာင္ရြက္လိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကာလကေလးမွာ သူဟာဂုဏ္သတင္းျကီးျခင္းကိုရရွိလိမ့္မယ္ ေနာက္အဲ့ဒီအခ်ိန္ဟာ သူ့ဘဝရဲ့ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ပဲျဖစ္တယ္”လို့ဆိုပါတယ္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္သည္ မည္မွ်ပင္ထူးခြ်န္သူျဖစ္ပါေစ ၄င္းတစ္ဦးတည္းေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္း မရွိၾကပါ။ အားကစားေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ နည္းျပဆရာတစ္ေယာက္သည္ အားကစားသမားေကာင္းမ်ားကို စုစည္းထာရန္လို အပ္ေပသည္။ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသည္လည္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းမ်ား ပါဝင္သည့္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။ အဖြဲ႔အစည္း၏ ပမာဏက ပို၍ ၾကီးမားေလေလ ပို၍ခြန္အားျပည့္ဝေသာ ပို၍ေလးနက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကို လိုအပ္ေလေလျဖစ္ပါသည္။

ဤ Post ျဖစ္လာေအာင္ အစစအရာရာ ကူညီေပးတဲ့ ေဒၚသီတာေအး(လက္ေထာက္ညြွန္ၾကားေရးမွူး,အမွတ္(၂)စက္မွု၀န္ၾကီးဌာန) အား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဤေဆာင္းပါးကုိ Creative Space Design ဘေလာ့ခ္မွ ကူးယူေဖာ္ၿပသည္။